Main page

13.06.2014

http://www.fao.org/forestry/33013-07af3759489d95e731d5d4db93ee8de4f.jpg

FRA представляє собою моніторинг стану лісів у світі з інтервалом від 5 до 10 років, починаючи з 1946 року. Глобальні оцінки лісових ресурсів (FRA), засновані на даних, що надаються країнами-респондентами у відповідності до стандартизованої форми. ФАО збирає, аналізує інформацію і представляє нинішній стан світових лісових ресурсів та їх змін у часі. Якщо перша оцінка лісових ресурсів стосувалась лише обсягів заготівлі деревини, то поступово обсяг досліджуваних питань значно розширився.

Сьогодні оцінка лісових ресурсів включає 8 основних напрямків, забезпечуючи цілісний погляд на світові лісові ресурсі, управління ними та їх використання:

1. Площа лісів та лісові характеристики.

2. Продуктивні функції лісу.

3. Захисні функції лісів та окремі екосистемні послуги.

4. Біологічне різноманіття лісів та заповідання.

5. Пошкодження лісів та деградація лісів.

6. Вимірювання прогресу на шляху сталого лісоуправління.

7. Соціально-економічні функції лісів.

8. Погляд в майбутнє.

Ключові висновки FRA2015,  представлені світовому співтовариству і свідчать, що рівень знелісення в світі, в основному за рахунок  переведення тропічних лісів під сільськогосподарські угіддя, знизився за останні десять років, але залишається на тривожно високому рівні в багатьох країнах.

Розширену інформацію щодо результатів останньої оцінки лісових ресурсів можна отримати на сайті ФАО за посиланням  http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/