Main page

Звіт про виконання плану роботи сектору з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи Держлісагентства України за 2011 та I квартал 2012 року

19.04.2012

    Сектором з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1126 та пункту 3 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.11 № 1094, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.03.2012 № 105 «Про затвердження плану заходів на 2012 рік, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам та реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», надаємо звіт про виконання плану роботи за 2011 та I квартал 2012 року.

       1. Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції

      На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», з метою запобігання , протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації, з врахуванням вимог наказу Держлісагентства України від 07.06.2011 № 249 «Щодо інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію», стан боротьби з корупцією в серпні 2011 року було розглянуто на Колегії Держлісагентства. За результатами розгляду начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівникам підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, було рекомендовано розглянути стан боротьби з корупцією на своїх колегіях, забезпечити дієвий контроль за неухильним дотриманням Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інформування громадськості, в тому числі через засоби масової інформації та сайті в Інтернеті.

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження  Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції» видано наказ Держлісагентства України від 30.11.2011 № 783 «Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції», визначено посадових осіб, на яких покладено організацію і ведення роботи щодо запобігання та протидії корупції, організовано збір і аналіз інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію, оприлюднення її на сайтах облуправлінь, інформування про такі випадки кадрові органи.

      Відділом науки, міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю забезпечується розміщення на сайті Держлісагентства інформації про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції. Створено сайт сектору з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи, інформацію доведено до підприємств, установ і організацій безпосереднього підпорядкування, зобов”язано інформувати про це їх працівників з доведенням електронної адреси сектору.

      Розроблено «План основних заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції Держлісагентства України на 2011-2015 роки».

      Проведено аналіз 49 нормативно-правових актів у сфері управління, що належить до компетенції  Держлісагентства , або безпосередньо стосуються його діяльності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1346 проведено антикорупційну експертизу Лісового кодексу України в редакції Закону № 3404-IV (3404-15) від 08.02.2006 р., Земельного кодексу України в редакції Закону № 2768-III від 25.10.2001 р., Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132; 2004 р., № 7, ст. 58, № 32, ст. 391, 2010 р., № 10, ст. 108). Управліннями лісового та мисливського господарства Держлісагентства підготовлено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проекти Закону України «Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів» та Закону України «Про внесення змін з питань мисливського господарства та полювання до законодавчих актів України» .

     Підготовка зазначених проектів Законів України зумовлена необхідністю удосконалення законодавства у сфері регулювання земельних і лісових відносин, обмеження вилучення земельних ділянок, на яких знаходяться ліси, для негосподарських потреб та мінімізації ризиків вчинення корупційних правопорушень у сфері земельних відносин, наданні у користування мисливських угідь, обмеженні можливостей уникати відповідальності за браконьєрство та використання при цьому різних корупційних схем в судах.

     На предмет наявності корупціогенних чинників проаналізовано 20 постанов Кабінету Міністрів України як таких, що належать до компетенції Держлісагентства так і загальної дії.

     Проведено антикорупційну експертизу 26 наказів Держлісагентства України, що регламентують його діяльність. В ході аналізу корупціогенних чинників не встановлено. При підготовці проектів наказів, відповідно до наказу Голови, при розгляді та візуванні сектором з питань запобігання та протидії корупції наказів виявлялись і усувались чинники, які могли б мати ризики вчинення корупційних правопорушень. 

      Стан виконання законодавчих актів, інших нормативних документів у сфері запобігання та протидії корупції і відповідальності за вчинення корупційних правопорушень розглянуто на Колегії Держлісагентства.

     2. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання та протидії корупції

      На курсах при Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс» прочитано 19лекцій, з працівниками центрального апарату проведено круглий стіл, на якому інформовано про заходи з реалізації державної антикорупційної політики, основні положення правил та етики поведінки державних службовців.

     В ході атестації директорів підприємств під час роботи комісії систематично проводиться роз’яснення основних положень антикорупційних законів, способів запобігання та шляхів врегулювання конфліктів інтересів.

     Облуправлінням лісового та мисливського господарства надано брошури і буклети.

      Сектором організована і ведеться робота щодо спеціальних перевірок при наданні допуску до державної таємниці керівному складу центрального апарату та начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства. Управлінням кадрів  та контролю Держлісагентсва організована робота по виконанню Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

      На сайті Держкомлісгоспу розміщено наказ Голови від 30.11.2011 № 783 «Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції» та методичні матеріали про Порядок підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції . Сектор забезпечено електронною поштою (antikor@dklg.gov.ua), організовано роботу з обміну інформацією з питань антикорупційної політики в галузі.

     3. Превентивні антикорупційні заходи.

     Спільно з працівниками контрольно-ревізійного підрозділу керівник сектору приймав участь в перевірці Української державної лісонасінневої інспекції, сплановано участь в аудиторських перевірках на 2012 рік.

     З працівниками центрального апарату проведено семінар з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства, етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів. Керівному складу Держлісагентства доведено методичні матеріали щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які розроблені Мінагрополітики, організовано їх вивчення працівниками галузі . Сплановано їх розміщення на сайтах Держлісагентства. В квітні 2012 року заплановано розгляд питання запобігання та протидії корупції на Колегії Держлісагентства.

     В складі комітету з проведення конкурсних торгів проведено 19 засідань тендерного комітету.

     Підготовлено і заплановано до  друку статтю у всеукраїнській екологічній газеті «Природа і суспільство» щодо суті обмежень тих чи інших дій керівників  різного рівня.

     Разом з тим слід зазначити, що потребують додаткових офіційних роз’яснень  п.1 ст.9 та п.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» стосовно обмежень щодо роботи близьких осіб  і заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

     Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ст.2, п.1 до правоохоронних органів віднесено державну лісову охорону. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р.№ 976 затверджено «Положення про державну лісову охорону» і в п.1 визначено, що держлісохорона має статус правоохоронного органу, метою діяльності якої є здійснення лісоохоронних та інших заходів спрямованих на збереження лісових ресурсів. Виникає питання, чи прирівнюються працівники держлісохорони, конкретно майстри лісу, згідно п.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до державних службовців як суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення . Вважаємо, що масове притягнення майстрів лісу за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-4 КУпАП,  у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській областях (11 притягнуто до адміністративної відповідальності і по 8 ведеться слідство по ст. 172-4, ч.1 КУпАП) потребує вивчення на предмет відповідності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Притягнуто до кримінальної відповідальності 3-х працівників в Запорізькому та Херсонському ОУЛМГ, по 12-и випадках згідно статей 191-ч.3, 364-ч.3, 365, 366, 368-ч.2, 367 КК У в Чернівецькому, Волинському, Житомирському, Запорізькому, Кіровоградському, Херсонському облуправліннях та Севастопольському ДЛМГ ведеться слідство.

 

  Завідуючий сектором з питань запобігання та                                    Ю.І.Щур

  протидії корупції та режимно-секретної роботи