Main page

Стаття 50 Конституції України:

«Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена».

Діяльність Державного агентства лісових ресурсів України в напрямку співпраці з громадськістю, враховуючи приєднання України до Орхуської конвенції, спрямована на підвищення обізнаності суспільства про особливості лісового господарства країни, важливість створення лісових насаджень, культуру поведінки в лісі та бережне відношення до лісових насаджень.

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики відбувається у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зробити посилання на постанову. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF)

Особлива увага приділяється системному інформуванню громадськості про актуальні питання, прийняті рішення та подальший розвиток лісогосподарської галузі. Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Держлісагентства та веб-сайтах підвідомчих територіальних органів. За підтримки Держлісагентства здійснюється видання «Лісового та мисливського журналу», газети «Природа і суспільство». Ці всеукраїнські видання здобули широку популярність та віднайшли своїх постійних прихильників та дописувачів.

Успішно співпрацює Держлісагентство з рядом неурядових громадських організацій. Найбільш результативною є співпраця з Товариством лісівників України. При Держлісагентстві сформована та діє Громадська рада.

За підтримки Товариства лісівників України, з 2006 року проводиться щорічна громадська Акція Держлісагентства «Майбутнє ліс у твоїх руках». Акція стартує 21 березня у Міжнародний день лісів і триває до Дня довкілля. Основним заходом Акції є посадка дерев і створення нових лісів за широкої участі шкільної та студентської молоді, громадськості, представників органів влади та ЗМІ. Крім того під час проведення Акції спеціалісти лісогосподарських підприємств організовують зустрічі з молоддю, лекції, демонстрації кінофільмів, тематичні вечори на тему лісів та важливості їх для життя на планеті.

На підприємствах галузі діють 25 еколого-просвітницьких центрів, 32 музеї лісу, 52 інших просвітницьких об’єктів. Вони є майданчиком для проведення лісівничо-просвітницьких заходів.

Початкові фахові лісівничі знання учні загальноосвітніх навчальних закладів отримують відвідуючи заняття в учнівських лісництвах. Нині за допомогою та при безпосередній участі державних лісогосподарських підприємств у галузі функціонують 575 учнівських лісництв в яких навчаються понад 23-ти тисячі школярів середнього і старшого шкільного віку. Для багатьох з них навчання в учнівських лісництвах може стати першим кроком на шляху до професії лісівника.

 

Держлісагентство відповідно до покладених на нього завдань, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств і в установленому порядку подає їх Міністрові аграрної політики та продовольства.

Зазначена діяльність Держлісагентства відображається в рубриці «Регуляторна діяльність»