Main page

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

24.12.2010

                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                           Перший заступник  Голови

                                                                            Держкомлісгоспу

                                                                        

                                                                                                                       Ю.М.Марчук

    

                                                                                    __ грудня 2010 р.

                                                                                                                                                                              

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів

на 2011 рік

 

№ п/п

Назва регуляторного акта, що розробляється

Обґрунтування необхідності  прийняття регуляторного акта

Структурний підрозділ, що розроблятиме регуляторний акт

Строк подання проекту регулятор-ного акта до Кабінету Міністрів України

1

2

3

4

5

1

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Порядку організації та проведення лісової сертифікації»

стаття 37, 56 Лісового кодексу України

управління лісового господарства

лютий

2

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Інструкції з проведення лісовпорядкування»

стаття 37, 47 Лісового кодексу України

управління лісового господарства

березень

3

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Порядку проведення моніторингу лісів»

стаття 37 Лісового кодексу України

управління лісового господарства

квітень

4

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Правил використання корисних властивостей лісів»

стаття 37 Лісового кодексу України, п.41 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761

управління лісового господарства

червень

5

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Правил обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка»

стаття 37 Лісового кодексу України, п.17 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761

управління лісового господарства

лютий

6

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Настанови з відтворення лісів»

стаття 37 Лісового кодексу України, п. 10 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303

управління лісового господарства

жовтень

7

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Інструкція з відведення і таксації лісосік у лісах України»

п.40 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761

управління лісового господарства

березень

8

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Положення про порядок реєстрації договорів на право довгострокового використання лісів»

стаття 18 Лісового кодексу України

управління лісового господарства

жовтень

9

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Правил огляду місць використання лісових ресурсів»

п.65 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761

управління лісового господарства

липень

10

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Інструкції з проведення рубок формування і оздоровлення лісу»

п.5 Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724

управління лісового господарства

січень

11

Наказ Держкомлісгоспу «Про затвердження Санітарних правил і лісах України»

 

Необхідність приведення у відповідність до чинного законодавства

Контрольно-ревізійне управління

червень