Main page

Зміни до Орієнтовного плану діяльності з розробки (перегляду) регуляторних актів на 2010 рік

01.10.2010

 

 

ЗМІНИ

до Орієнтовного плану

діяльності з розробки (перегляду) регуляторних актів

на 2010 рік

№ п/п

Назва регуляторного акта, що розробляється

Цілі прийняття

Термін виконання

Відповідальний підрозділ Держкомлісгоспу

1.

Закон України “Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України щодо збереження лісів

Надання повноважень щодо вилучення лісів (земельних ділянок лісового фонду) для нелісогосподарських потреб виключно за рішенням Кабінету Міністрів України

жовтень 2010

Управління лісового господарства

2.

Постанова Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат”

Створення умов для еколого-безпечного лісокористування та забезпечення ритмічної роботи лісогосподарських і деревообробних підприємств в Карпатському регіоні

жовтень 2010

Управління лісового господарства

3.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері лісового насінництва та розсадництва

Упорядкування

періодичності здійснення планових перевірок в залежності від критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику господарської діяльності суб’єктів господарювання

 

жовтень 2010

Управління лісового господарства

4.

Постанова Кабінету Міністрів України

“Про затвердження

“Порядку  надання платних  адміністративних послуг державними лісонасіннєвими інспекціями Державного комітету лісового господарства”

Визначення чіткого порядку та переліку надання платних адміністративних послуг, які можуть надаватись державними лісонасіннєвими інспекціями Держкомлісгоспу та встановлення розмірів плати за надання цих послуг

жовтень 2010

Економічне управління

5.

Наказ Держкомлісгоспу  “Про затвердження переліку витань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) і уніфікованої форми акта перевірки у сфері лісового насінництва та розсадництва

Упорядкування

здійснення планових перевірок у сфері лісового насінництва та розсадництва

жовтень 2010

Управління лісового господарства

6.

Наказ Держкомлісгоспу  “Про затвердження Порядку проведення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства суб’єктами господарювання у сфері лісового насінництва та розсадництва

Упорядкування здійснення планових перевірок у сфері лісового насінництва та розсадництва

жовтень 2010

Управління лісового господарства

7.

Наказ Держкомлісгоспу “Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами державних лісонасіннєвих інспекцій України матеріалів про адміністративні правопорушення

Встановлення порядку та вимог

до оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

 

жовтень 2010

 

 

Управління лісового господарства

 

8.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про проведення державного обліку лісів

Проведення упорядкування державного лісового фонду з метою ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними та кількісними змінами в лісовому фонді тощо.

жовтень 2010

Управління лісового господарства

9.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про лісову охорону ”

 

Врегулювання порядку діяльності лісової охорони, визначення її правового статусу, прав і обов’язків посадових осіб, встановлення заходів, спрямованих на недопущення порушень лісового законодавства, збереження та раціональне використання лісових ресурсів

Листопад 2010

Управління контрольно-ревізійної роботи та державної охорони лісів

10.

Постанова Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 976»

Вдосконалення порядку діяльності державної лісової охорони з питань мисливського господарства та полювання

 

Листопад 2010

Управління контрольно-ревізійної роботи та державної охорони лісів