Main page

Форум ООН з лісів (ФЛООН)

13.06.2014


Форум Організації Об'єднаних Націй з лісів був створений як допоміжний орган Економічної та Соціальної Ради ООН резолюцією 2000/35 від 18 жовтня 2000 року. Його головне завдання полягає в забезпеченні раціонального використання, збереження і збалансованого розвитку всіх типів лісів і зміцненні довгострокової політичної співпраці. Він покликаний сприяти створенню сприятливих умов для здійснення узгоджених міжнародним співтовариством дій, що стосуються лісів, на національному, регіональному і глобальному рівнях.

Room Shot from Dais

У 2015 році завершились повноваження Форуму ООН з лісів, визначених у 2000 році резолюцією 200/35 Економічної та Соціальної Ради ООН, тому протягом 2014-2015 років відбувалась дискусія щодо особливостей міжнародних домовленостей щодо лісів на період 2016-2030 років.

В ході 11 сесії Форуму ООН з лісів, яка відбулась у травні 2015 року існуючі міжнародні домовленості стосовно лісів переглянуті та удосконалені. Зокрема:

      визначено основні складові домовленостей, які включають Форум ООН з лісів та його країни-члени, секретаріат Форуму, мережу міжнародних організацій, що здійснюють підтримку лісового господарства (партнерство по лісах), трастовий фонд Форуму, механізм фінансової підтримки ведення лісового господарства.

      передбачено реструктуризацію роботи Форуму. Було вирішено, що сесії Форуму будуть проводитись кожного року терміном в один тиждень, але кожен другий рік сесії Форуму будуть мати спеціальний статус з метою проведення офіційних консультацій та нарад з питань впровадження юридично необов'язкового інструменту щодо всіх типів лісів (офіційно назву документу змінено на «Лісовий Інструмент ООН», домовленості як і раніше є добровільними). Крім того збережена можливість проведення засідань експертних груп та підкреслено важливість використання міжнародних заходів, проведених країнами, на підтримку роботи Форуму. Міністерський сегмент в ході роботи сесій Форуму буде проводитись і надалі.

      посилено регіональний аспект співробітництва з лісових питань. З 2016 року міжнародні домовленості щодо лісів будуть включати в якості партнерів регіональні організації, інституції та процеси лісового профілю. Також наголошено на необхідності посилення регіональної кооперації щодо лісів.

      зроблено наголос на належному рівні управління. Акцент на належному рівні державного управління в лісовому господарстві та посиленні засобів імплементації збалансованого лісоуправління зроблено вперше. Наголошено на необхідності посилення довгострокових політичних домовленостей.

 

Martin Sajdik

      передбачено розробку стратегічного плану роботи Форуму на наступні 15 років. Такий план буде розроблено робочою групою після проведення експертних консультацій протягом двох років (2016-2017 рр).

      посилено домовленості щодо можливості фінансової підтримки збалансованому веденню лісового господарства. Існуючий механізм перейменований на глобальну мережу сприяння фінансовій підтримці лісового господарства. Конкретні кроки щодо удосконалення процесу виділення фінансової підтримки повинні бути розроблені секретаріатом та представлені на розгляд наступної сесії Форуму.

      передбачено спрощення процедури звітності. З метою гармонізації та спрощення процедури звітності по лісах передбачено розпочати процес консультацій у рамках партнерства між відповідними організаціями та процесами.

Окрема увага приділена ролі Форуму у глобальних аспектах розвитку суспільства, зокрема Глобальній програмі розвитку на період після 2015 року.

За наполягання представника України створено прецедент щодо можливості отримання фінансової підтримки збалансованому лісоуправлінню країнам з перехідною економікою.

У 2016 році в рамках Форуму ООН з лісів розпочато підготовку Стратегічного плану ООН щодо лісів на 2017-2030 рр. та чотирирічної програми роботи на 2017-2020 рр. Документи будуть рамкові та добровільні до впровадження. Передбачається визначення кількісних та якісних показників лісів та лісового господарства в глобальному масштабі. Крім того передбачається, що в рамках виконання Стратегічного плану країни братимуть на себе добровільні зобов’язання щодо удосконалення сталого лісоуправління.  Держлісагентство активно бере участь у процесі розробки документу.

 

Розширену інформацію щодо роботи ФЛООН можна отримати на сайті Форуму http://www.un.org/esa/forests/.