Main page

Орієнтовний план діяльності Держкомлісгоспу з розробки (перегляду) регуляторних актів на 2010 рік

15.12.2009

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова

Держкомлісгоспу

підпис

М.М.Тимошенко

     

15 грудня 2009 р.

                                                                                                                                                                   

Орієнтовний план

діяльності  Держкомлісгоспу

з розробки (перегляду) регуляторних актів

на 2010 рік

 

                                                               

 

 

 

Назва

регуляторного акта, що

розробляється

Цілі прийняття

Термін виконання

Відповідальний підрозділ Держкомлісгоспу

 

1

2

3

5

1.

Наказ

Держкомлісгоспу

“Про затвердження Правил рубок головного користування

Визначення норм  і  вимог  щодо  рубок головного користування з метою невиснажливого і раціонального використання  лісових  ресурсів, збереження   умов відтворення  високопродуктивних стійких насаджень,  їх екологічних та інших корисних властивостей. відповідно до Лісового кодексу України в новій редакції

 

січень

 

 

 

 

Управління лісового господарства

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

Держкомлісгоспу

Про затвердження

Інструкції про порядок

ведення державного

лісового кадастру і

первинного обліку лісів

 

 

Визначення вимог по веденню документації державного лісового кадастру і первинного обліку лісів відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

травень

 

 

 

Управління лісового господарства

 

 

 

 

 

3

 

 

Наказ

Держкомлісгоспу

Про затвердження Порядку організації та проведення лісової сертифікації

 

 

Встановлення основних цілей, завдань і вимог до лісової сертифікації відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

листопад

 

 

 

Управління лісового господарства

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

Держкомлісгоспу

Про затвердження

Інструкції з проведення

лісовпорядкування

 

 

 

 

 

Встановлення порядку ведення державними лісовпорядними організаціями  лісовпорядкування відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

березень

 

 

Управління лісового господарства

 

 

 

 

 

5

Наказ

Держкомлісгоспу

Про затвердження Порядку проведення моніторингу лісів

Встановлення порядку проведення регулярних спостережень, оцінки та аналізу інформації про стан лісів відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

квітень

 

 

Управління лісового господарства

 

 

6

Наказ

Держкомлісгоспу

Про затвердження Правил використання корисних властивостей

лісів

 

Врегулювання особливостей використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, спортивних, туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

червень

Управління лісового господарства

7

 

 

 

 

 

 

Наказ

Держкомлісгоспу

Про затвердження Правил

обліку, зберігання,

заповнення, видачі бланків

лісорубного та лісового

квитка

Встановлення вимог до обліку, зберігання, заповнення видачі бланків лісорубного та лісового квитка

лютий

Управління лісового господарства

 

8

 

 

 

 

Наказ

Держкомлісгоспу

Про затвердження

Настанови з відтворення

лісів

Врегулювання питань здійснення постійними

лісокористувачами та власниками лісів  лісівничих та агротехнічних заходів відповідно до природоохоронних вимог з метою підвищення ефективності робіт, пов’язаних із створенням нових лісонасаджень згідно Лісового кодексу України

в новій редакції

 

жовтень

 

 

 

Управління лісового господарства

 

9

 

 

 

 

 

 

Наказ

Держкомлісгоспу

“Про затвердження

Інструкції з відведення і

таксації лісосік у лісах

України”

 

Встановлення порядку відведення лісосік, матеріальна і грошова оцінка їх відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

 

березень

 

Управління лісового  господарства

10

 

 

 

 

 

 

Наказ

Держкомлісгоспу

“Про затвердження

Положення про порядок

реєстрації договорів на

право довгострокового

використання  лісами

Врегулювання порядку, повноважень і строків реєстрації договорів на право дострокового використання лісів відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

 

жовтень

 

 

 

Управління лісового  господарства

11

Наказ

Держкомлісгоспу

Про затвердження Правил огляду місць використання лісових ресурсів

Врегулювання особливостей огляду місця використання лісових ресурсів відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

липень

 

 

 

 

Управління лісового  господарства

12

 

 

 

 

 

 

Наказ

Держкомлісгоспу

“Про затвердження

Інструкції з проектування,

технічного приймання,

обліку та оцінки якості

лісокультурних об’єктів”

Врегулювання порядку проектування,  технічного

приймання,  обліку  та  оцінки  якості   лісокультурних   об'єктів

(лісових   культур,  захисних  насаджень,  промислових  плантацій,

природного поновлення і лісорозсадників) відповідно до Лісового кодексу України

в новій редакції

лютий

Управління лісового господарства

13

Наказ Держкомлісгоспу

Про затвердження Інструкції з проведення рубок формування і оздоровлення лісу

Встановлення порядку проведення рубок формування і оздоровлення лісу

вересень

Управління лісового господарства

14

Наказ

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства

Закон України “Про основні засади державного нагляду

(контролю) у сфері господарської діяльності

 

 

травень

Контрольно-ревізійне управління

15

Наказ

Про затвердження Санітарних правил в лісах України

необхідність приведення у відповідність до чинного законодавства

жовтень

Контрольно-ревізійне управління