Main page

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.09 р. № 1465-р "Про вдосконалення порядку управління лісовим господарством"

10.12.2009

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 листопада 2009 р.  № 1465-р

Київ

 

Про вдосконалення порядку

управління лісовим господарством

 

1. Прийняти пропозицію Міністерства економіки та Державного комітету лісового господарства щодо передачі з 1 січня 2010 р. державних лісогосподарських підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та Міністерства оборони (крім тих, що безпосередньо використовуються для потреб оборони),  до сфери управління Державного комітету лісового господарства.

2. Міністерству аграрної політики та Міністерству оборони забезпечити у місячний строк передачу державних лісогосподарських підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та Міністерства оборони, до сфери управління Державного комітету лісового господарства.

3. Державному комітетові лісового господарства забезпечити стабільну роботу державних лісогосподарських підприємств, переданих до сфери його управління, та соціальні гарантії їх працівникам.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям сприяти прийняттю районними держадміністраціями та органами місцевого самоврядування рішень про надання в постійне користування земель лісогосподарського призначення, що перебувають у державній власності і належать до земель запасу, державним лісогосподарським підприємствам, що належать до сфери управління  Державного комітету лісового господарства.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з Державним комітетом лісового господарства і Державним комітетом із земельних ресурсів забезпечити здійснення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, що належать до земель запасу, зайнятих полезахисними лісовими смугами. За результатами інвентаризації вирішити питання щодо закріплення земель запасу, зайнятих полезахисними лісовими смугами, за суб’єктами господарювання відповідно до земельного законодавства.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в установленому порядку вивчити питання щодо передачі цілісних майнових комплексів комунальних лісогосподарських підприємств у державну власність з віднесенням до сфери управління Державного комітету лісового господарства.

7. Державному комітетові лісового господарства, Міністерству аграрної політики і Міністерству оборони подати до 1 лютого 2010 р. Кабінетові Міністрів України звіт про виконання цього розпорядження.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                              Ю. ТИМОШЕНКО