Main page

Закон України від 09.06.2009 р. № 1483-VI "Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

25.11.2009

 

                             Герб України                             

 

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

          Про внесення змін до Лісового кодексу України
       у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну
            систему у сфері господарської діяльності"

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 45, ст.684 )
 

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести  до Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) такі зміни:

     1) у статті 69:

     частину першу викласти в такій редакції:

     "Спеціальне використання  лісових   ресурсів   на   виділеній
лісовій  ділянці  проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний
квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно";

     доповнити частинами сьомою - дев'ятою такого змісту:

     "Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу
на  використання  лісових  ресурсів  приймається  протягом  одного
місяця   з   дня   подання   документів   власником    лісу    або
лісокористувачем.

     Підставами для   прийняття   рішення  про  відмову  у  видачі
спеціального дозволу є:

     прийняття в установленому порядку рішення  про  зміну  поділу
лісів  на  категорії,  в  межах  яких  знаходяться лісові ділянки,
виділені для спеціального використання лісових ресурсів,  або  про
виділення особливо захисних лісових ділянок;

     прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;

     невстановлення лімітів  використання  лісових ресурсів або їх
перевищення;

     недотримання встановленого   порядку   видачі    спеціального
дозволу на використання лісових ресурсів.

     Спеціальний дозвіл    на    використання   лісових   ресурсів
анулюється в разі:

     припинення права користування лісами з підстав,  передбачених
статтею 22 цього Кодексу;

     припинення права  використання  лісових  ресурсів  з підстав,
передбачених статтею 78 цього Кодексу";

     2) у частинах другій та третій  статті  78  слово  "(ордера)"
виключити.

     2. Цей  Закон  набирає  чинності  через  30  днів  з дня його
опублікування.
 

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 9 червня 2009 року
          N 1483-VI