Main page

Наказ Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів від15.10.2009 N 269

05.11.2009

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        15.10.2009  N 269
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 жовтня 2009 р.
                                      за N 995/17011
 
 
                 Про затвердження віків стиглості
                  похідних ялинових деревостанів
 
 
     Відповідно до статті 42 Лісового кодексу України( 3852-12  )
на  підставі  наукових  розробок Українського ордена "Знак пошани"
науково-дослідного    інституту    лісового    господарства     та
агролісомеліорації ім.  Г.М.Висоцького, здійснених з використанням
матеріалів ВО "Укрдержліспроект", Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити віки стиглості похідних ялинових деревостанів:
     в експлуатаційних лісах - 51-60 років;
     в інших категоріях лісів - 61-70 років.
 
     2. Управлінню  лісового  господарства   (Романовський   В.Ф.)
забезпечити   подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
     3. Управлінню   наукового    забезпечення    та    інформації
(Корнієнко В.П.)  забезпечити  в  установленому порядку розміщення
цього наказу на веб-сайті Держкомлісгоспу  та  в  засобах  масової
інформації.
 
     4. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ведмідя М.М.
 
 Голова                                              М.М.Тимошенко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України                        Г.Г.Філіпчук