Main page

Загальна характеристика лісів України

01.04.2016

Загальна характеристика лісів України

Ліси України за своїм призначенням і розташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції і забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах. 

До особливостей лісів та лісового господарства України відносяться:

- відносно низький середній рівень лісистості території країни;

- зростання лісів у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Карпати та гірський Крим), що містить істотні відмінності щодо лісорослинних умов, методів ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів та корисних властивостей лісу;

- переважно екологічне значення лісів та висока їх частка (до 50%) з режимом обмеженого лісокористування;

- високий відсоток заповідних лісів (16,1%), який має стійку тенденцію до зростання;

- історично сформувалась ситуація закріплення лісів за численними постійними лісокористувачами (для ведення лісового господарства ліси надані  в постійне користування підприємствам, установам і організаціям кількох десятків міністерств і відомств);

- значна площа лісів зростає у зоні радіоактивного забруднення;

- половина лісів України є штучно створеними і потребують посиленого догляду.

Загальна площа лісового фонду України становить – 10,4 млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. Лісистість території країни становить 15,9%. За 50 років площа лісів зросла на 21%, а запас деревини майже у три рази.

 

Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2102 млн. куб. м. Загальна середня зміна запасу сягає 35млн. куб. м.  Середня щорічна зміна запасу на 1 га у лісах Держлісагентства дорівнює 4 куб.м і коливається від 5 куб. м в Карпатах до 2,5 куб. м  у Степовій зоні. Відбувається поступове збільшення запасу, що підтверджує значний економічний і природоохоронний потенціал лісів України.

 

Розподіл площі лісів України за переважаючими деревними породами

Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна (Pinus silvestris), дуб (Quercus robur), бук (Fagus silvatica), ялина (Picea abies), береза (Betula pendula), вільха (Alnus glutinosa), ясен (Fraxinus excelsior), граб (Carpinus betulus), ялиця (Abies alba).

Розподіл загальної площі земель лісового фонду України за відомчою підпорядкованістю

 

 

Ліси на території України розташовані дуже не рівномірно. Вони сконцентровані переважно в Поліссі та в Українських Карпатах. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності й не досягає оптимального рівня, за якого ліси найпозитивніше впливають на клімат, грунти, водні ресурси, пом’якшують наслідки ерозійних процесів, а також забезпечується одержання більшої кількості деревини 

 

Лісистість адміністративних областей (2011 рік)

 

Територія та лісистість адміністративно-територіальних одиниць України станом на 01.01.2011

Адміністративно-територіальні одиниці

Загальна територія, тис. га

В тому числі площа суші, тис. га

Площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, тис. га

Лісистість,  %

за  загальною площею

за площею суші

АР Крим

2608,1

2391,5

278,7

10,7

11,7

Вінницька

2649,2

2606,2

346,5

13,1

13,3

Волинська

2014,4

1969,2

624,6

31,0

31,7

Дніпропетровська

3192,3

3035,8

179,2

5,6

5,9

Донецька

2651,7

2610,1

184,1

6,9

7,1

Житомирська

2982,7

2934,4

1001,6

33,6

34,1

Закарпатська

1275,3

1257,1

656,7

51,4

52,2

Запорізька

2718,3

2542,8

101,0

3,7

4,0

Івано-Франківська

1392,7

1369,3

571,0

41,0

41,7

Київська

2812,1

2638,3

624,1

22,2

23,7

Кіровоградська

2458,8

2383,4

164,5

6,7

6,9

Луганська

2668,3

2646,4

292,4

11,0

11,1

Львівська

2183,1

2140,6

621,2

28,5

29,0

Миколаївська

2458,5

2331,0

98,2

4,0

4,2

Одеська

3331,3

3118,2

203,9

6,1

6,5

Полтавська

2875,0

2726,6

247,4

8,6

9,1

Рівненська

2005,1

1962,9

729,3

36,4

37,2

Сумська

2383,2

2352,6

425,0

17,8

18,1

Тернопільська

1382,4

1363,1

183,2

13,3

13,4

Харківська

3141,8

3081,9

378,3

12,0

12,3

Херсонська

2846,1

2412,9

116,3

4,1

4,8

Хмельницька

2062,9

2023,3

265,1

12,8

13,1

Черкаська

2091,6

1955,2

315,1

15,1

16,1

Чернівецька

809,6

791,1

236,7

29,2

29,9

Чернігівська

3190,3

3122,8

665,7

20,9

21,3

м. Київ

83,6

76,9

31,3

37,2

40,7

м. Севастополь

86,4

85,5

32,8

38,0

38,4

Разом

60354,8

57929,1

9573,9

15,9

16,5