Main page

Відомчий план виконання та контролю за здійсненням заходів, передбачених розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 657 на 2009 р.

15.12.2008

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник

Голови Держкомлісгоспу

_________________Ю.М. Марчук

«__15__»__грудня__2008 р.

 

Відомчий план

виконання та контролю за здійсненням заходів, передбачених розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 657 на 2009 р.

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Вивчення плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 657 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року»  та забезпечення контролю за його виконанням.

Голова Республіканського комітету АР Крим з лісового і мисливського господарства, начальники обласних управлінь лісового та мисливського господарства

Постійно

2.

Забезпечення широкого інформування громадськості про розроблені законопроекти щодо боротьби з корупцією та запобігання її виникненню, зокрема із запрошенням   громадян і представників громадських організацій до участі в обговоренні таких проектів.     

Управління наукового забезпечення та інформації Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

Постійно

3.

З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності органів  виконавчої влади, розміщувати на офіційних веб-сайтах через рубрики "Запобігання проявам корупції" інформації про здійснення заходів щодо протидії корупції.

Управління наукового забезпечення та інформації, управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

Постійно

4.

Посилення кадрового забезпечення підрозділів внутрішнього контролю в облуправліннях лісового та мисливського господарства або їх створення (у разі їх відсутності) у межах граничної чисельності працівників з метою забезпечення додержання вимог антикорупційного законодавства, ефективної взаємодії з відповідними підрозділами правоохоронних органів та зв'язків із громадськістю; затвердження положення про зазначені підрозділи.

Управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

  Постійно

5.

Проведення на курсах підвищення кваліфікації постійного вивчення слухачами законодавства та нормативних документів, що направлені на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.

Відділ кадрів Держкомлісгоспу,

ВО «Укрцентркадриліс»

Постійно

6.

Забезпечення перевірки питань дотримання антикорупційного законодавства в апаратах облуправлінь лісового та мисливського господарства під час проведення ревізій.

Управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу

Постійно

7.

Здійснення аналізу результатів виконання плану заходів. Стан цієї роботи розглядати під час проведення нарад з метою визначення повноти та своєчасності  виконання заходів.

Облуправління лісового та мисливського господарства

Щокварта-льно разом із звітом про контрольно-ревізійну роботу

8.

Забезпечити подальше виконання заходів щодо запобігання виникненню причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, що затверджені рішенням колегії Держкомлісгоспу від 12.02.04.

Управління контрольно-ревізійної роботи, Голова Республіканського комітету АР Крим з лісового і мисливського господарства, начальники обласних управлінь лісового та мисливського господарства

  2009 р.

9.

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення нової структури центральних та місцевих органів виконавчої влади за результатами функціонального обстеження відповідно до рекомендацій та стандартів держав членів ЄС з метою запобігання дублюванню функцій, зменшення кількості контролюючих і наглядових інстанцій.

Економічне управління Держкомлісгоспу України, облуправління лісового та мисливського господарства

  2009 р.

10

Проведення вивчення питання доцільності надання прав організаціям (фірмам, агентствам тощо) провадити діяльність, пов’язану з виконанням за відповідну плату функцій органів державної влади.

Економічне управління Держкомлісгоспу України, облуправління лісового та мисливського господарства

  2009 р.

 

 

 

 

Начальник відділу

контрольно-ревізійної роботи                                                О.О. Колісніченко