Main page

розширеної виїзної колегії Держкомлісгоспу України за участю Національної Академії наук України, Національного лісотехнічного університету, Мінприроди, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій (протокол №18 від 25 жовтня 2005 року)

25.10.2005

 

25 жовтня поточного рокуна базі Львівського обласного управління лісового господарства відбулась розширена виїзна колегія Державного комітету лісового господарства України за участю Національної Академії наук України, Національного лісотехнічного університету, Мінприроди, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій і громадських організацій. На порядку денному колегії було питання щодо стану  ялинників Карпатського регіону та ведення в них господарської діяльності.

За результатами розгляду зазначеного питання була прийнята постанова в якій визначено план подальших дій щодо вирішення проблеми всихання похідних ялинників Карпатського регіону.

ПОСТАНОВА

розширеної виїзної колегії Держкомлісгоспу України за участю Національної Академії наук України, Національного лісотехнічного університету, Мінприроди, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій (протокол №18 від 25 жовтня 2005 року)

Розширена виїзна колегія Державного комітету лісового господарства України за участю Національної Академії наук України, Національного лісотехнічного університету, Мінприроди, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій і громадських організацій, розглянувши стан ялинників Карпатського регіону та ведення в них господарської діяльності, відзначила інтенсивне їх всихання, особливо похідних смеречників, необхідність термінового здійснення комплексу заходів, направлених на оздоровлення та поліпшення якісного складу цих насаджень, поновлення їх захисних властивостей та підвищення продуктивності.

Всихання ялинників в Карпатах науковцями і практиками розглядається як стихійне лихо, головними причинами якого є зниження природного імунітету та ослаблення насаджень в результаті глобального потепління клімату, техногенного забруднення атмосфери і ґрунту та невідповідної лісогосподарської діяльності в минулому.

Ялинові насадження в Карпатському регіоні займають площу 661.1 тис.га, з них похідні ялинники - 184.3 тис.га (28%), в тому числі в Закарпатській області - 33.1 тис.га (18%), Івано-Франківській - 105.1 тис.га (57%), Львівській - 27.9 тис.га (15%), Чернівецькій - 18.2 тис.га (10%).

Кліматичні зміни призвели до погіршення лісівничо-екологічних умов і, відповідно, до змін у складі та розвитку рослинного покриву. Саме тому всихання ялинників спостерігається не лише в Україні, а і в усій Центральній Європі. Відбуваються значні зміни температурного та гідрологічного режиму, вологості атмосфери та поверхневих шарів грунту, що особливо відчуває поверхнева коренева система ялини.

Негативним фактором є техногенне забруднення атмосфери і грунту через випадання кислотних дощів, утворення кислих аерозолів та інших шкідливих речовин, що також змінює умови вирощування лісових насаджень.

Обмеження режиму лісокористування, виключення з лісоексплуатації значних лісових територій в результаті віднесення до певних категорій захисності та заповідання призвело до зміни вікової структури насаджень, накопичення ослаблених та уражених хворобами деревостанів.

За останнім обліком тільки в лісах Держкомлісгоспу Івано-Франківської і Львівської областей ми маємо 11.6 млн.куб.м деревини ялини, ушкодженої кореневими гнилями, із них 4.5 млн.куб.м - кореневою губкою, що практично не піддається оздоровленню.

Під дією кореневих гнилей погіршується санітарний стан ялинових деревостанів, зростає кількість вітровальних дерев, посилюється процес заселення   насаджень   стовбуровими   шкідниками   -   переважно   короїдами.

Площа кореневих гнилей за ревізійний період (10 років) збільшилась майже в 2 рази і станом на останнє базове лісовпорядкування складала 12.3 тис. га. За попередніми підрахунками при такій тенденції через 20-25 років всі

ялинові  насадження  можуть бути  уражені  кореневими  гнилями,  оскільки вікова структура смерекових деревостанів, що сформувалися на даний час, сприятиме погіршенню їх санітарного стану, тому що за цей період вони досягнуть ризикового віку щодо стійкості до хвороб і шкідників.

За попередніми розрахунками, виходячи з матеріалів досліджень, щорічні втрати від всихання похідних ялинників у Карпатському регіоні можуть складати від 25 до 50 млн. грн.

Тільки в лісах Львівського обласного управління лісового господарства для суттєвого покращення санітарного стану насаджень, за даними обстежень, в найближчі 2-3 роки необхідно вирубати близько 1 млн. куб. м сухостою.

Враховуючи актуальність проблеми всихання ялинників Карпат, необхідність термінового вжиття заходів щодо їх оздоровлення, поліпшення якісного складу, поновлення захисних властивостей та підвищення продуктивності, колегія

ПОСТАНОВЛЯЄ:

І.УкрНДІГірліс (Парпану В.І.) за участю Національного лісотехнічного університету України (за згодою), Інституту екології Карпат НАН України (за згодою), ВО „Укрдержліспроект" (Брежнєв В.М.), Закарпатського (Мурга В.І.), Івано-Франківського (Голубчак О.І.), Львівського (Дейнека А.М.), Чернівецького (Карлійчук М.М.) обласних управлінь лісового господарства, центру „Львівлісозахист" (Ільчук В.М.) до 1 жовтня 2006 року розробити „Рекомендації з ведення господарства в смерекових насадженнях, спрямованих на формування високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів на лісотипологічній основі", де передбачити такі основні заходи:

-      встановити    черговість    проведення   лісогосподарських   заходів    в
залежності від ступеня ураження насаджень, господарського значення лісів,
походження і відповідності типам лісу;

-    у відносно здорових деревостанах, де існує ймовірність виникнення
осередків     кореневих     гнилей,     передбачити     переформування     чистих
одновікових насаджень ялини у різновікові змішані деревостани на основі
природного  поновлення  і з  подальшою орієнтацією  на  вибіркову систему
господарювання;

-            науково    обґрунтувати    заміну    похідних    ялинників,    які    втратили
природоохоронну цінність, на об'єктах природно-заповідного фонду;

-            опрацювати    питання    щодо    лісівничої    ефективності    створення
піднаметових лісових культур в розладнаних ялинових насадженнях з метою
відтворення корінних деревостанів;

в насадженнях, починаючи із середньовікових деревостанів, де кількість
уражених дерев І і
IIкласів Крафта складає більше 15% від загального запасу,
незалежно від повноти призначати суцільні санітарні рубки;

- опрацювати питання щодо переведення частини насаджень з найбільш ймовірним їх ураженням хворобами в плантаційні з відповідним подальшим доглядом за ними, а також створення цільових плантацій ялини з метою отримання певних сортиментів.

2.УкрНДІірліс, об'єднанню „Укрдержліспроект" до 1 квітня 2006 року підготувати обгрунтування щодо перегляду віку стиглості (рубки) для ялинових господарських секцій; упорядкувати виділення ялинових господарських секцій, створити окрему госпсекцію - ялина в букових і ялицевих типах лісу; прийняти десятирічні класи віку; зробити перерахунок рубок головного користування по ялині.

3.Об'єднанню „Укрдержліспроект" з участю центру „Львівлісозахист" протягом 2006-2008 років провести з використанням матеріалів спектрозональної аерофотозйомки поетапне базове лісовпорядкування лісогосподарських підприємств в гірській частині Карпатського регіону з метою обґрунтованого проектування лісівничих заходів з оздоровлення похідних ялинників та заміни їх на корінні деревостани.

4.Економічному управлінню (Кирилюк В.М.) передбачити кошти для фінансування базового лісовпорядкування і проведення аерофотозйомки у Закарпатському, Івано-Франківському, Львівському, Чернівецькому обласних управліннях лісового господарства.

5.Начальникам Закарпатського, Івано-Франківського, Львівського, Чернівецького обласних управлінь лісового господарства, починаючи з 1 січня 2006 року:

5.1.Заборонити культивування ялини в букових і ялицевих типах лісу.

5.2.Забезпечити організаційне і технічне сприяння природному і штучному відновленню в Карпатських лісах широколистяних порід (бука, явора, клена гостролистого, ільма гірського, черешні тощо) та ялиці.

5.3.Максимально охопити санітарними, лісовідновними та лісозахисними заходами усі похідні ялинники з метою їх оздоровлення, реконструкції і попереднього відновлення в них корінних лісотвірних порід.

6.Управлінню наукового забезпечення і інформації (Корнієнку В.П.), управлінню лісового господарства (Романовському В.Ф.), відділу охорони, захисту лісу та боротьби з лісопорушеннями (Білоусу В.П.) разом з науково-дослідними установами після прийняття нової редакції Лісового кодексу України внести відповідні зміни до нормативних документів, що регламентують проведення лісівничих, лісокультурних та санітарно-оздоровчих заходів в гірських лісах.

7.Відділу охорони, захисту лісу та боротьби з лісопорушеннями, економічному управлінню, відділу методології бухгалтерського обліку і звітності та операційної роботи (Байраківській Г.Б.) до 1 січня 2006 року провести реорганізацію служби лісозахисту з метою здійснення належного обстеження насаджень, своєчасної організації лісозахисних робіт, прогнозування розвитку шкідників і хвороб лісу та попередження інших негативних явищ в лісах Карпатського регіону.

8.УкрНДІгірліс,    центру   „Львівлісозахист"   до   01.04.2006   р.   вивчити питання   щодо  створення   в  Україні  спеціалізованого   науково-виробничого підприємства з випуску сучасних препаратів захисту лісу від шкідників -феромонів,  які  відносяться до  класу біологічних,  та  подати  пропозиції в Комітет.

9.УкрНДІПрліс, починаючи з 2006 року, розширити прикладні дослідження із лісозахисту у напрямку „лісова ентомологія і фітопатологія" та запровадити постійно діючу систему спостережень за станом лісів, удосконаливши методи лісозахисного моніторингу.

10.Управлінню наукового забезпечення та інформації внести відповідні зміни до тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок державного бюджету, та узгодити з НАН України.

11.Управлінню наукового забезпечення та інформації, управлінню лісового господарства, відділу охорони, захисту лісу та боротьби з лісопорушеннями підготувати пропозиції щодо внесення змін до Державної програми «Ліси України» в частині збільшення обсягів санітарно-оздоровчих заходів, будівництва лісових доріг в Карпатському регіоні для успішного проведення цих заходів та запровадження екологічно безпечних технологій лісозаготівель для подання їх Кабінету Міністрів України після прийняття Урядом Концепції реформування та розвитку лісового господарства України.

12.Управлінню наукового забезпечення та інформації, відділу охорони, захисту лісу та боротьби з лісопорушеннями, начальникам обласних управлінь лісового господарства Карпатського регіону активізувати діяльність щодо висвітлення проблеми всихання похідних ялинників та господарювання в них через засоби масової інформації (постійно).

 

 

Голова Держкомлісгоспу

В.О.Червоний

 

 

УЗГОДЖЕНО:

 

 

УЗГОДЖЕНО:

Перший віце-президент НАН

України, академік НАН України

Перший заступник Міністра охорони

Навколишнього природного середовища України

 

                              А.П.Шпак

                                         С.О.Лизун

 

 

УЗГОДЖЕНО:

 

 

УЗГОДЖЕНО:

Ректор Національного лісотехніч­ного університету України, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор

 

Голова Львівської обласної державної адміністрації

                           Ю.Ю.Туниця

                                          П.М.Олійник