Main page

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ на 2020 рік (із змінами)

30.12.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держлісагентства_______

(посада керівника державного органу)

____________________  Василь Кузьович

                    (підпис)                                  (П.І.П.)

« 30 » _грудня__ 2020 року

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

на 2020 рік (із змінами)

_______ Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних органів________________________________

 (назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, далі – державний орган)

 

I. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ’ЯЗАНЕ З:

1) Виключенням підконтрольних субєктів

2) Включення підконтрольних субєктів

Обґрунтування щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних органів на 2020 рік (із змінами), затвердженого Головою Держлісагентства  16.11.2020, наведено у додатку до цього операційного плану.

ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Підстава для включення об’єкту внутрішнього аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

Термін здійснення внутрішнього аудиту

1

2

3

4

5

6

7

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1. Сектор внутрішнього аудиту Держлісагентства

1.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку; визначення доходів та витрат, прибутків (збитків); облік зобов’язань; заготівля лісопродукції;  операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державні підприємства, які координуються Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства з високим ступенем ризику та  Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

І півріччя

1.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

 

Лісовий фонд;  рубки головного користування; рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, які пов’язані з веденням лісового господарства; лісовідновлення та лісорозведення; охорона і захист лісів; використання лісових ресурсів; матеріали лісовпорядкування; виконання виробничих планів; електронний облік деревини; незаконні рубки.

1.3

Ефективність управління державним майном

Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності діяльності територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Держлісагентства.

Акти законодавства, плани, процедури, стан збереження активів та управління державним майном.

1.4

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку; визначення доходів та витрат, прибутків (збитків); облік зобов’язань; заготівля лісопродукції;  операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державні підприємства, які координуються Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства з високим ступенем ризику та  Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

І півріччя

1.5

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

 

Лісовий фонд;  рубки головного користування; рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, які пов’язані з веденням лісового господарства; лісовідновлення та лісорозведення; охорона і захист лісів; використання лісових ресурсів; матеріали лісовпорядкування; виконання виробничих планів; електронний облік деревини; незаконні рубки.

1.6

Ефективність управління державним майном

Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності діяльності територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Держлісагентства.

Акти законодавства, плани, процедури, стан збереження активів та управління державним майном.

1.7

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку; визначення доходів та витрат, прибутків (збитків); облік зобов’язань; заготівля лісопродукції;  операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державні підприємства, які координуються Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства з високим ступенем ризику та  Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

І – ІІ півріччя

1.8

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

 

Лісовий фонд;  рубки головного користування; рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, які пов’язані з веденням лісового господарства; лісовідновлення та лісорозведення; охорона і захист лісів; використання лісових ресурсів; матеріали лісовпорядкування; виконання виробничих планів; електронний облік деревини; незаконні рубки.

1.9

Ефективність управління державним майном

Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності діяльності територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Держлісагентства.

Акти законодавства, плани, процедури, стан збереження активів та управління державним майном.

1.10

Ефективність управління державним майном та бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності діяльності державного підприємства, яке підпорядковане Держлісагентству,  правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Акти законодавства, плани, процедури, стан збереження активів, ефективність  управління підприємством та державним майном; облікова політика та організація бухгалтерського обліку; визначення доходів та витрат, облік зобов’язань; операції з необоротними активами; збереження державного майна; фінансова звітність.

Державне підприємство  «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр»

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

І – ІІ півріччя

1.11

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку; визначення доходів та витрат, прибутків (збитків); облік зобов’язань; заготівля лісопродукції;  операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державні підприємства, які координуються Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського господарства з високим ступенем ризику та  Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

1.12

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

 

Лісовий фонд;  рубки головного користування; рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, які пов’язані з веденням лісового господарства; лісовідновлення та лісорозведення; охорона і захист лісів; використання лісових ресурсів; матеріали лісовпорядкування; виконання виробничих планів; електронний облік деревини; незаконні рубки.

1.13

Ефективність управління державним майном

Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності діяльності територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Держлісагентства.

Акти законодавства, плани, процедури, стан збереження активів та управління державним майном.

2. Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства

2.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Прибузьке лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

2.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідведення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

2.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Поліське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

2.4

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідведення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

3. Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства

3.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Фінансова та статистична звітність; облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; дебіторська та кредиторська заборгованість, оплата праці.

Державне підприємство «Новомосковський військовий лісгосп»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

3.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісове господарство.

з 01.01.2019 по закінчений звітний період 2020 року

3.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Фінансова та статистична звітність; облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; дебіторська та кредиторська заборгованість, оплата праці.

Державне підприємство «Васильківське лісове господарство»

з 01.01.2019 по закінчений звітний період 2020 року

І півріччя

3.4

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісове господарство.

3.5

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Фінансова та статистична звітність; облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; дебіторська та кредиторська заборгованість, оплата праці.

Державне підприємство «Марганецьке лісове господарство»

з 01.01.2019 по закінчений звітний період 2020 року

ІІ півріччя

3.6

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісове господарство.

3.7

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Фінансова та статистична звітність; облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; дебіторська та кредиторська заборгованість, оплата праці.

Державне підприємство «Новомосковське лісове господарство»

з 01.01.2019 по закінчений звітний період 2020 року

ІІ півріччя

3.8

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісове господарство.

4. Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

4.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Білокоровицьке лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

4.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

 

4.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Олевське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

4.4

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

 

4.5

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Лугинське спеціалізоване лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

4.6

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

 

5. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства

5.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік грошових коштів, необоротних активів; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; облік зобов’язань; внутрішній контроль

Державне підприємство «Довжанське лісомисливське господарство»

з 01.01.2018 по 31.03.2020

І півріччя

5.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Використання лісових ресурсів; рубки догляду; лісовідновлення; захист лісу та санітарно-оздоровчі заходи; охорона лісу від незаконних рубок та пожеж; мисливське господарство.

5.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік грошових коштів, необоротних активів; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; облік зобов’язань; внутрішній контроль

Державне підприємство «Ясінянське лісомисливське господарство»

з 01.01.2018 по 31.03.2020

І-ІІ півріччя

5.4

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Використання лісових ресурсів; рубки догляду; лісовідновлення; захист лісу та санітарно-оздоровчі заходи; охорона лісу від незаконних рубок та пожеж; мисливське господарство.

5.5

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

Бухгалтерський облік грошових коштів, необоротних активів; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; облік зобов’язань; внутрішній контроль

Державне підприємство «Воловецьке лісове господарство»

з 01.01.2018 по 31.03.2020

ІІ півріччя

5.6

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Використання лісових ресурсів; рубки догляду; лісовідновлення; захист лісу та санітарно-оздоровчі заходи; охорона лісу від незаконних рубок та пожеж; мисливське господарство.

6. Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства

6.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік; розрахунки з покупцями та замовниками; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль; фінансова звітність; фінансові плани.

Державне підприємство «Мелітопольське лісомисливське господарство»

з 01.04.2017 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

6.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідведення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

7. Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

7.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Рогатинське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

7.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; ведення мисливського господарства.

7.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Кутське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

7.4

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; ведення мисливського господарства.

7.5

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Коломийське лісове господарство»

з 01.04.2019 по завершений період 2020 року

І півріччя

7.6

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; ведення мисливського господарства.

7.7

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Надвірнянське лісове господарство»

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

7.8

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; ведення мисливського господарства.

8. Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства

8.1

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність, лісовідновлення; реалізація лісопродукції; облік лісопродукції вивезення деревини на нижні склади.

Державне підприємство «Іванківське лісове господарство»

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

8.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; реалізація лісопродукції; облік лісопродукції; вивезення деревини на нижні склади.

Державне підприємство «Вищедубечанське лісове господарство»

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

8.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Клавдієвське лісове господарство»

з 01.01.2019 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

8.4

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісовідновлення, лісокультурне виробництво; якість проведення рубок догляду за лісом.

Державне підприємство «Фастівське лісове господарство»

з 01.07.2019 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

8.5

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Якість проведення рубок догляду,  формування та оздоровлення лісів; витрати на їх проведення; облік лісопродукції.

Державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство»

з 01.07.2019 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

8.6

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність, лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

Державне підприємство «Переяслав-Хмельницьке лісове господарство»

з 01.07.2019 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

8.7

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність, лісовідновлення; реалізація лісопродукції; облік лісопродукції; вивезення деревини на нижні склади.

Державне підприємство «Ржищівський військовий лісгосп»

з 01.07.2019 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

9. Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства

9.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Дотримання нормативно-правових актів та достовірність фінансової і бюджетної дисципліни.

Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

10. Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства

10.1

Кадрова робота

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Відповідність установчих  та локальних документів; кадрової документації; підвищення рівня професійної компетентності працівників державного підприємства; укомплектованості кадрів; питань запобігання корупції.

Державне підприємство «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

10.2

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку; визначення доходів та витрат, прибутків (збитків); облік зобов’язань; заготівля лісопродукції; електронний облік деревини; операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

з 01.07.2017 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

10.3

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісовий фонд; рубки головного користування; рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, які пов’язані з веденням лісового господарства; лісовідновлення та лісорозведення; охорона і захист лісів; використання лісових ресурсів; відповідність вимогам діючого законодавства в означеній сфері.

10.4

Кадрова робота

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Відповідність установчих  та локальних документів; кадрової документації; підвищення рівня професійної компетентності працівників державного підприємства; укомплектованості кадрів; питань запобігання корупції.

 

Державне підприємство «Сватівське лісомисливське господарство»

 

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

10.5

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку; визначення доходів та витрат, прибутків (збитків); облік зобов’язань; заготівля лісопродукції; електронний облік деревини; операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

з 01.07.2019 по завершений період 2020 року

10.6

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісовий фонд; рубки головного користування; рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, які пов’язані з веденням лісового господарства; лісовідновлення та лісорозведення; охорона і захист лісів; використання лісових ресурсів; відповідність вимогам діючого законодавства в означеній сфері.

ІІ півріччя

 

10.7

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісовий фонд; рубки головного користування; рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, які пов’язані з веденням лісового господарства; лісовідновлення та лісорозведення; охорона і захист лісів; використання лісових ресурсів; відповідність вимогам діючого законодавства в означеній сфері.

Державне підприємство «Старобільське лісомисливське господарство»

з 01.07.2019 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

11. Одеське обласне управління лісового та мисливського господарства

11.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Подільське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

11.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона та захист лісу.

11.3

Кадрова робота та військовий облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

Відповідність установчих  та локальних документів; кадрової документації; підвищення рівня професійної компетентності працівників державного підприємства; укомплектованості кадрів; відповідність установчих документів  щодо ведення військового обліку;  заповнення особових карток  ф П-2.

11.4

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Савранське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

11.5

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона та захист лісу.

11.6

Кадрова робота та військовий облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

Відповідність установчих  та локальних документів; кадрової документації; підвищення рівня професійної компетентності працівників державного підприємства; укомплектованості кадрів; відповідність установчих документів  щодо ведення військового обліку;  заповнення особових карток  ф П-2.

12. Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства

12.1

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

Державне підприємство «Диканське  лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

12.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ.

Державне підприємство «Миргородське  лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

12.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку, визначення доходів та витрат,прибутків(збитків), облік зобов’язань, заготівля лісо продукції, електронний облік деревини, операції з необоротними активами, облік матеріалів, збереження державного майна, фінансові плани, фінансова звітність.

13. Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства

13.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Клеванське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

13.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; стан виконання лісогосподарських планів та заходів.

13.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Млинівське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

13.4

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; стан виконання лісогосподарських планів та заходів.

13.5

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Соснівське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

13.6

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; стан виконання лісогосподарських планів та заходів.

13.7

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Володимирецьке лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

І півріччя

 

13.8

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; стан виконання лісогосподарських планів та заходів.

13.9

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Рафалівське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

13.10

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; стан виконання лісогосподарських планів та заходів.

13.11

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль

Державне підприємство «Рівненське лісове господарство»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

13.12

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; стан виконання лісогосподарських планів та заходів.

13.13

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»

з 01.01.2018 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

13.14

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідновлення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; стан виконання лісогосподарських планів та заходів.

14. Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства

14.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Сумське лісове господарство»

з 01.01.2017 по 31.12.2019

ІІ півріччя

 

14.2

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Охтирське лісове господарство»

з 01.01.2016 по 31.12.2019

ІІ півріччя

 

14.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік та облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість; внутрішній контроль.

Державне підприємство «Глухівське лісове господарство»

з 01.01.2017 по 31.12.2019

ІІ півріччя

 

15. Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства

15.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік, облік лісопродукції; облік товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість.

Державне підприємство «Красноградське лісове господарство»

з 01.01.2020 по завершений період 2020 року

ІІ півріччя

 

15.2

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісове господарство.

15.3

Кадрова робота

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Ведення кадрової роботи.

16. Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства

16.1

Кадрова робота

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Установчі та внутрішні документи з кадрової роботи; підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та працівників державних підприємств; укомплектованість кадрів; якість проведення перевірки до Законів України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції».

 

 

Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства,                                    

 

 

з 01.01.2018  по закінчений період 2020 року

І півріччя

 

16.2

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку;  готівкові та безготівкові операції;  операції з оплати праці; облік зобов’язань; заготівля лісопродукції; облік деревини; операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державне підприємство «Великоолександрівське лісомисливське господарство»

 

з 01.01.2018  по закінчений період 2020 року

ІІ півріччя

 

16.3

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісовий фонд;  рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, які пов’язані з веденням лісового господарства; лісорозведення; охорона і захист лісів.

18. Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

18.1

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку;  готівкові та безготівкові операції;  операції з оплати праці; облік зобов’язань; заготівля лісопродукції; облік деревини; операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державне підприємство «Черкаське лісове господарство»

 

 

 

 

з 01.01.2018  по закінчений період 2020 року

 

І півріччя

 

18.2

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку;  готівкові та безготівкові операції;  операції з оплати праці; облік зобов’язань; заготівля лісопродукції; облік деревини; операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

 

 

Державне підприємство «Смілянське лісове господарство»

 

 

з 01.01.2018  по закінчений період 2020 року

 

ІІ півріччя

 

18.3

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку;  готівкові та безготівкові операції;  операції з оплати праці; облік зобов’язань; заготівля лісопродукції; облік деревини; операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державне підприємство «Лисянське лісове господарство»

 

 

 

з 01.01.2018  по закінчений період 2020 року

 

ІІ півріччя

 

18.4

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку;  готівкові та безготівкові операції;  операції з оплати праці; облік зобов’язань; заготівля лісопродукції; облік деревини; операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державне підприємство «Камянське лісове господарство»

 

 

 

з 01.01.2018  по закінчений період 2020 року

 

ІІ півріччя

 

18.5

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку;  готівкові та безготівкові операції;  операції з оплати праці; облік зобов’язань; заготівля лісопродукції; облік деревини; операції з необоротними активами; облік матеріалів; збереження державного майна; фінансові плани; фінансова звітність.

Державне підприємство «Золотоніське лісове господарство»

 

 

 

з 01.01.2018  по закінчений період 2020 року

 

ІІ півріччя

 

19. Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

19.1

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідведення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; використання лісових ресурсів.

Державне підприємство «Остерське лісове господарство»

 

 

 

з 01.06.2016  по закінчений період 2020 року

 

І півріччя

 

19.2

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік; облік основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість.

19.3

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідведення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; використання лісових ресурсів.

Державне підприємство «Чернігівське лісове господарство»

 

з 01.08.2017  по закінчений період 2020 року

 

ІІ півріччя

 

19.4

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідведення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; використання лісових ресурсів.

Державне підприємство «Остерський військовий лісгосп»

 

з 01.07.2017  по закінчений період 2020 року

 

ІІ півріччя

 

19.5

Бухгалтерський облік

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Бухгалтерський облік; облік основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; оплата праці; дебіторська та кредиторська заборгованість.

19.6

Лісогосподарська діяльність

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах).

Лісогосподарська діяльність; лісовідведення; охорона лісів від пожеж, незаконних рубок та інших шкідливих явищ; використання лісових ресурсів.

Державне підприємство «Корюківське лісове господарство»

 

з 01.05.2017  по закінчений період 2020 року

 

ІІ півріччя

 

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:

-

-

-

-

-

-

-

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:

-

-

-

-

-

-

-

ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

№ з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання

1

2

3

4

1. Надання методологічної допомоги суб’єктам внутрішнього контролю та проведення роз’яснювальної роботи з питань здійснення внутрішнього аудиту та організації внутрішнього контролю в системі Держлісагентства.

1.1.

Доопрацьовано та внесені зміні на 20% до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань внутрішнього аудиту Держлісагентства.

І-ІІ півріччя

2. Професійний розвиток працівників внутрішнього аудиту системи Держлісагентства

2.1.

Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту (самоосвіта)

І-ІІ півріччя

2.2.

Участь працівників внутрішнього аудиту територіальних органів у семінар-нараді з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, яка організована Держлісагентством

І-ІІ півріччя

3. Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій

3.1.

Збір, аналіз і узагальнення інформації щодо виконання наданих аудиторських рекомендацій від суб’єктів, що підлягали дослідженню

І-ІІ півріччя

4. Планування діяльності з внутрішнього аудиту

4.1.

Складання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

І півріччя

4.2.

Узагальнення інформації щодо оцінки ризиків від впровадження діяльності, реалізації контрольних функцій та при наданні адміністративних послуг Держлісагентством, Рескомлісом АР Крим, ОУЛМГ, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держлісагентства

І півріччя

4.3.

Складання та ведення бази, яка містить дані щодо об’єктів внутрішнього аудиту

І півріччя

4.4.

Складання проектів Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних органів та зміни до нього

І-ІІ півріччя

4.5.

Складання проектів Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних органів та зміни до нього

І-ІІ півріччя

4.6.

Планові розрахунки витрат ресурсів для забезпечення виконання підрозділами внутрішніх аудитів планів роботи

І півріччя

4.7.

Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця

ІІ півріччя

5. Підготовка та складання звіту

5.1.

Підготовка та складання Звіту (зведений звіт) про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в системі Держлісагентства (форма 1-ДВА)

І півріччя

5.2.

Підготовка та складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (Звіт керівнику)

І-ІІ півріччя

5.3.

Звітування про результати щорічної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

І півріччя

5.4.

Підготовка та складання Звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю

І півріччя

5.5.

Узагальнення інформації щодо виконання вимог Держаудитслужби за результатами ревізії підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держлісагентства

І-ІІ півріччя

5.6.

Підготовка проектів відповідей на запити та звернення центральних органів виконавчої влади, територіальних органів, громадян, що стосуються питань аудиту

І-ІІ півріччя

5.7.

Підготовка та виступ на колегіях

ІІ півріччя

5.8.

Підготовка висновків щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця

ІІ півріччя

ІV. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п

Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

Загальна кількість робочих днів на рік

Кількість посад (за фактом)

Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні

Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні

Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні

всього

у тому числі на планові внутрішні аудити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Завідувач сектору

251

4

849

0,7

594

446

2085

2

Начальник відділу

251

1

221

0,7

155

116

3

Заступник начальника відділу

251

2

438

0,6

263

197

4

Головний спеціаліст сектору

251

3

642

0,7

449

337

5

Головний спеціаліст

251

14

3059

0,6

1835

1376

6

Провідний спеціаліст

251

1

216

0,6

130

98

7

Провідний спеціаліст сектору

251

1

216

0,6

130

98

Всього по галузі

х

26

5641

х

3556

2668

2085

Завідувач Сектору внутрішнього

аудиту Держлісагентства                                                                     __________                                                                          Ірина ПЕТРОВА

(посада керівника підрозділу                                                                                                             (підпис)                                                                                                                  (П.І.П.)

внутрішнього аудиту

 

_29.12.2020__

(дата складання

Операційного плану)

 

 

 

 

 

Додаток

до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік (із змінами)

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних органів на 2020 рік (із змінами), затвердженого Головою Держлісагентства  16.11.2020

 

І. До розділу ІІ «Здійснення внутрішніх аудитів»

Пункт розділу І Операційного плану

Включено об’єкт внутрішнього аудиту

Виключено об’єкт внутрішнього аудиту

Зміни щодо об’єкту внутрішнього аудиту

Обґрунтування змін

1

2

3

4

5

2. Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

2.1

 

Лісогосподарська діяльність

Виключено підконтрольний суб’єкт

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

2.2

 

Бухгалтерський облік

2.3

 

Лісогосподарська діяльність

Виключено підконтрольний суб’єкт

2.4

 

Бухгалтерський облік

5. Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

5.5

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

5.6

 

Лісогосподарська діяльність

5.9

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

5.10

 

Лісогосподарська діяльність

5.11

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

5.12

 

Лісогосподарська діяльність

9. Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства

9.4

 

Лісогосподарська діяльність

Виключено підконтрольний суб’єкт

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

9.5

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

9.9

 

Лісогосподарська діяльність

Виключено підконтрольний суб’єкт

9.11

 

Лісогосподарська діяльність

Виключено підконтрольний суб’єкт

10. Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства

10.1

 

 

Мисливське господарство

Виключено підконтрольний суб’єкт

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

10.3

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

12. Одеське обласне управління лісового та мисливського господарства

12.1

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

12.2

 

Лісогосподарська діяльність

12.5

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

12.6

 

Лісогосподарська діяльність

 

Кадрова робота та військовий облік

 

Включено підконтрольний суб’єкт

На виконання п 1.9 наказу Держлісагентства від 01.08.2019   № 443 «Про підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємств галузі за І півріччя»

 

Кадрова робота та військовий облік

 

Включено підконтрольний суб’єкт

На виконання п 1.3. наказу Держлісагентства від 03.11.2020  № 338 «Про стан роботи з управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства»

17. Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства

17.2

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

17.3

 

Лісогосподарська діяльність

20. УкрНДІЛГА

20.1

 

Лісогосподарська діяльність

Виключено підконтрольний суб’єкт

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

20.2

 

Кадрова робота

20.3

 

Лісогосподарська діяльність

Виключено підконтрольний суб’єкт

20.4

 

Кадрова робота

20.5

 

Бухгалтерський облік

20.6

 

Бухгалтерський облік

Виключено підконтрольний суб’єкт

 

ІІ. До розділу ІІІ «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»

Пункт розділу ІІ Операційного плану

Включено заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Виключено заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Зміни у заходах з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Обґрунтування змін

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

 

 

 

Завідувач Сектору внутрішнього

аудиту Держлісагентства                                                                     __________                                                                          Ірина ПЕТРОВА

(посада керівника підрозділу                                                                                                             (підпис)                                                                                                                  (П.І.П.)

внутрішнього аудиту