Main page

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування подвійного оподаткування лісових земель"

24.11.2020

                                                                               ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування подвійного оподаткування лісових земель»

 

 

Державне агентство лісових ресурсів України оголошує про опублікування проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування подвійного оподаткування лісових земель» (далі - проєкт Закону).

 

Проєкт Закону розроблено відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від             09 вересня 2020 року № 1133.

         Метою прийняття проєкту Закону є усунення подвійного оподаткування використання лісових земель, що сприятиме  впровадженню  політики збереження лісів та підприємств лісової галузі. Це в свою чергу буде основою для прозорого сприятливого інвестиційного клімату в зазначеній галузі, для збереження існуючих та створення нових робочих місць, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної економіки та покращенню екологічної ситуації в країні.

 

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Державне агентство лісових ресурсів України

 

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Управління стратегії та економічного розвитку Державного агентства лісових ресурсів України, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А, тел. (044) 235-31-31

Зазначений проєкт Закону та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Держлісагентства http://dklg.kmu.gov.ua/

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного комплекту документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на адресу Державного агентства лісових ресурсів України (v.uvarova@forest.gov.ua, м. Київ. вул. Шота Руставелі, 9-А, тел. (044)- 2353131).

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 21.10.2020

Аналіз регуляторного впливу до законопроєкту щодо скасування подвійного

Порівняльна таблиця до проєкту Закону

Пояснювальна до закону

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ Додаток

Фінансово-економ розрахунки до законопроєкту змін до Податк