Main page

09.11.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації лісів»

 

Державне агентство лісових ресурсів України оголошує про опублікування проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації лісів» (далі – проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблений на виконання Закону України від 02.06.2020 №643-IX «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів».

Метою прийняття проєкту постанови є унормування процедури проведення національної інвентаризації лісів, регламентація повноважень та відповідальності відповідних центральних органів виконавчої влади.

 

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Державне агентство лісових ресурсів України.

 

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Управління лісового господарства та відтворення лісів Державного агентства лісових ресурсів України, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А, тел. (044) 230-92-71.

Зазначений проєкт постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Держлісагентства http://dklg.kmu.gov.ua/

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного комплекту документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на адресу Державного агентства лісових ресурсів України (i.budzinskyi@forest.gov.ua, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А, тел. (044) 230-92-71).

 

 

 

Додатки:

 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації лісів"

 

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

Порівняльна таблиця змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

Порядок проведення національної інвентаризації лісів

 

Додаток 1 до Порядку національної інвентаризації лісів (пункт 6 розділу "Загальні положення")

Перелік показників національної інвентаризації лісів

 

Додаток 2 до Порядку національної інвентаризації лісів (пункт 6 розділу "Загальні положення")

Нормативи точності визначення показників НІЛ

 

Додаток 3 до Порядку національної інвентаризації лісів (пункт 7 розділу "Проведення вибірково-статистичних обстежень")

Параметри інвентаризаційної ділянки

 

Додаток 4 до Порядку національної інвентаризації лісів (пункт 9 розділу "Контроль за проведенням робіт")

Акт контролю якості польових робіт інвентаризаційної групи

 

Додаток 5 до Порядку національної інвентаризації лісів (пункт 11 розділу "Контроль за проведенням робіт")

Акт наглядової перевірки польових робіт інвентаризаційної групи

 

Додаток 6 до Порядку національної інвентаризації лісів (пункт 1 розділу "Результати НІЛ")

Звітні таблиці національної інвентаризації лісів

 

Пояснювальна записка до проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації лісів"

 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

Аналіз регуляторного впливу до проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації лісів"