Main page

05.07.2019

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві лісових ресурсів України

 

05.07.2019

м. Київ

 

Присутні:

 

Бондар В.Н., Потапенко Ж.О., Клименко О.О., Романовський В.Ф., Шеремет І.М., Маурер В.В., Петрова І.О., Святецька А.В., Дудка В.П., Корнієнко В.П.

 

Слухали:

 

Потапенко Ж.О., Шеремета І.М., Романовського В.Ф., Дудку В.П., Петрову І.О., Святецьку А.В., Маурер В.В. щодо проведення моніторингу стану виконання антикорупційної програми Держлісагентства на 2018-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів за ІІ квартал 2019 року.

 

Вирішили:

 

Затвердити звіт про виконання антикорупційної програми Держлісагентства на 2018-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів за ІІ квартал 2019 року.

 

 

 

Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України, голова Комісії В.

Бондар

Головний спеціаліст Сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю – секретар Комісії О.

Клименко

 

 

 

 

Затверджено протоколом № 2 від 05.07.2019

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві лісових ресурсів України

 

Звіт про виконання антикорупційної програми Держлісагентства на 2018-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів за ІІ квартал 2019 року

 

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі

Строк виконання заходу

Відповідальні за виконання

Стан виконання

 

Лісове господарство

1.

Врахування необхідних обсягів фінансування при формуванні бюджетних запитів

До 1 липня 2019 року

Начальник Відділу охорони і захисту лісів

Будзінський І.Л. та начальник Управління стратегії та економічного розвитку Маурер В.В.

Контроль з виїздом і перевіркою обсягів та повноти проведених заходів з охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захисту лісів від шкідників та хвороб здійснюється частково у зв’язку недостатнім фінансуванням. Із загального фонду фінансування на 2019 рік видатки на відрядження Держлісагентству склали 216,8 тис. гривень при потребі 2,1 млн грн. За перше півріччя поточного року видатки на відрядження склали 154,5 тис. гривень

 

Мисливське господарство та полювання

2.

Запровадження періодичного дієвого контролю за розміщенням повної та актуальної інформації про порядок отримання адмінпослуг на веб-сайті Держлісагентства та територіальних органів

 

Постійно

Начальник Управління мисливського господарствата полювання Шеремет І.М.

Наказом Держлісагентства від 25.02.2019 року № 109 затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державним агентством лісових ресурсів України.

Забезпечено розміщення повної та актуальної інформації щодо надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті Держлісагентства та веб-сайтах територіальних органів у розділі «Адміністративні послуги» (посилання та вільний доступ на веб-сторінку сайту з Реєстром, на якій можливо здійснити пошук інформації Держлісагентства - http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=134691&cat_id=82779).

Також, інформація про адміністративні послуги які надаються Держлісагентством розміщена на Єдиному державному порталі адміністративних послуг. Вказаний портал скеровує одержувачів адміністративних послуг на відповідний електронний ресурс Держлісагентства який містить детальну інформацію щодо порядку надання адміністративних послуг (інформаційні та технологічні картки, зразки заяв, анкет, рахунків на оплату, перелік екзаменаційних питань, адреса та графік роботи, тощо).

Додатково, для громадян які не користуються інтернет-ресурсами, протягом року проводилась роз`яснювальна робота (за письмовими зверненнями та дзвінками громадян) щодо надання адміністративних послуг, зокрема з питань щодо подання заяв та заповнення анкет, часу прийому, вартості послуг, тощо.

 

Управління персоналом

3.

Проведення роз’яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Держлісагентства

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Потапенко Ж.О., Завідувач Сектору з персоналу Святецька А.В.

Протягом ІІ кварталу 2019 року проводилась роз`яснювальна робота щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату Держлісагентства, зокрема з питань, щодо подання та заповнення декларацій, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження щодо одержання подарунків, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Організація навчання працівників з питань запобігання корупції, доброчесності та етичної поведінки посадових осіб Держлісагентства

Протягом 2018-2020 рр

Завідувач Сектору з персоналу Святецька А.В., структурні підрозділи

За ІІ квартал 2019 року 2 державних службовця апарату Держлісагентства пройшли навчання за програмою "Впровадження системи управління діяльністю органів державної влади на основі результатів з урахуванням моделі управління якістю" та "Запобігання корупції".

 

Проведення за дорученням керівництва службових розслідувань у кожному конкретному випадку порушення особами положень антикорупційного законодавства

 

У разі надання відповідного доручення

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Потапенко Ж.О. , структурні підрозділи

Протягом ІІ кварталу 2019 рокувипадків порушення особами положень антикорупційного законодавства в апараті Держлісагентства та його територіальних органів не зафіксовано, службових розслідувань не було.

 

Забезпечення попередження службових осіб про встановлені обмеження, передбачені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Потапенко Ж.О., Завідувач Сектору з персоналу Святецька А.В.

У ІІ кварталі 2019 року при прийнятті на роботу з державними службовцями та керівниками державних підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства, проведено роз`яснювальну роботу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, зазначеними особами власноручно підписано попередженняпро вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», які зберігаються в їх особових справах.

4.

Забезпечення обов`язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірності корупційної поведінки та забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень

 

Дисциплінарна комісія

У разі надання відповідного доручення

Протягом ІІ кварталу 2019 рокувипадків порушення особами положень антикорупційного законодавства в апараті Держлісагентства та його територіальних органів не зафіксовано, службових розслідувань не було.

5.

Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення та його відповідність кваліфікаційним вимогам

Постійно

Завідувач Сектору з персоналу Святецька А.В., Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Потапенко Ж.О.

Протягом ІІ кварталу 2019 року було проведено 48 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Під час проведення спеціальної перевірки матеріали надсилалися до:

- ДСА – щодо наявності в Єдиному державному реєстрів судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності;

- МВС – щодо наявності судимості, її зняття, погашення;

- Мін’юстом і НКЦПФР – щодо наявності в особи корпоративних прав;

- Мін’юстом – щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», відомостей про претендента на посаду;

- Національним агентством з питань запобігання корупції – щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про претендента на посаду, а також щодо достовірностей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

- МОЗ, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації – щодо відомостей про стан здоров’я претендента на посаду (в частині перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я);

- МОН, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівником навчального закладу – щодо освіти, наявності у претендента на посаду наукового ступеня, вченого звання;

- СБУ – щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ);

- Міноборони, військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя – щодо відношення до військового обов’язку (крім випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ).

6.

Проведення об’єктивної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, визначення рівня практичних та теоретичних знань, знання ними своїх функціональних обов’язків, а також нормативних актів, інструкцій, правил тощо

IV квартал 2018-2020 рр.

Завідувач Сектору з персоналу Святецька А.В., структурні підрозділи

Оцінювання проводилось в IV кварталі 2018 року відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

7.

Створення дієвої системи підготовки та перепідготовки фахівців Держлісагентства за напрямками діяльності;

проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб органу влади із спеціального законодавства, відповідальності за порушення законодавства

Постійно

Завідувач Сектору з персоналу Святецька А.В.

За ІІ квартал 2019 року 5 державних службовців апарату Держлісагентства пройшли навчання за програмами:

"Впровадження системи управління діяльністю органів державної влади на основі результатів з урахуванням моделі управління якістю",

"Тренінг з аудиту ефективності",

"Державна служба в Україні: шляхи реформування",

"Запобігання корупції ",

"З питань цивільного захисту".

 

Запобігання та виявлення корупції

8.

Проведення роз`яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства;

попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

проведення навчань з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

Протягом року;

при призначенні на посади державної служби в апараті Держлісагентства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Потапенко Ж.О.

Протягом ІІ кварталу 2019року проводилась роз`яснювальна робота щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату Держлісагентства, зокрема з питань, щодо подання та заповнення декларацій, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження щодо одержання подарунків, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

Відповідно до Антикорупційної програми проведено семінар для працівників державних підприємств, які координуються Київським обласним та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, а також Чернігівським обласним управління лісового та мисливського господарства на тему: «Дотримання вимог щодо конфлікту інтересів».

Протягом ІІ кварталу 2019 року в апарат Держлісагентства посадові особи не приймалися на роботу.

9.

Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, шляхом візування довідки за результатами спеціальної перевірки

Під час проведення відповідної перевірки

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Потапенко Ж.О.

Протягом ІІ кварталу 2019 року було проведено 14 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком та відповідно встановлено додатковий контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції шляхом візування пояснень кандидатів на посади та перевірки запитів за результатами спеціальної перевірки.

 

Внутрішній аудит

10.

Запровадження системи внутрішнього контролю

Постійно

Завідувач Сектору внутрішнього аудиту Петрова І.О.

Наказом Держлісагентства від 25.04.2013 № 114 затверджені Інструкція з організації системи внутрішнього контролю Держлісагентства, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (далі – Інструкція) та Методичні рекомендації щодо складання адміністративних регламентів у Держлісагентства, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства (далі – Методичні рекомендації).

При розроблені даних внутрішніх документів використовувались Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджені наказом Мінфіну від 14.09.2012 № 995.

У наказі Держлісагентства від 30.10.2014 № 462 «Про результати роботи зі створення системи внутрішнього контролю в Держлісагентстві України» (далі – наказ 462) враховано роз’яснення Держфінінспекції, яке надано листом від 11.08.2014 № 21-14/442, щодо виконання пп. 2 п. 2 протокольних рішень, прийнятих на нараді, проведеній 24.06.2014 Мінфіном за дорученням Прем’єр-міністра України від 13.06.2014 № 20428/1/1-14.

Відповідно до п. 4 наказу 462 Сектором внутрішнього аудиту Держлісагентства щоквартально систематизується та аналізується інформація, яка надається підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держлісагентства, щодо розбудови системи внутрішнього контролю.

На підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства, проведена інвентаризація всіх функцій та процесів.

На даний час на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства, проходить складання та затвердження адміністративних регламентів відповідно до Методичних рекомендацій.

Заходи, передбачені наказом 462, щодо удосконалення системи внутрішнього контролю в системі Держлісагентства знаходяться в процесі виконання.

 

Удосконалення системи внутрішнього аудиту:

- організація проведення навчання відповідних працівників апарату Держлісагентства, територіальних органів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства з питань внутрішнього аудиту

- висвітлення на офіційному веб-сайті Держлісагентства діяльності внутрішнього аудиту Держлісагентства за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва Держлісагентства)

грудень 2020 року

Завідувач Сектору внутрішнього аудиту Петрова І.О.

Інформація, яка надходить від Міністерства фінансів України щодо стану функціонування державного внутрішнього фінансового контролю опрацьовуються спеціалістами Сектору внутрішнього аудиту Держлісагентства та доводяться до відома підрозділів внутрішнього аудиту територіальних органів.

Держлісагентство на виконання вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (зі змінами) Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік (зі змінами) Держлісагентства та його територіальних органів, який затверджений заступником Голови 01.03.2019 розміщений на офіційному веб-сайті Держлісагентства (http://dklg.kmu.gov.ua) у підрозділі «Плани та звіти щодо роботи Агентства» розділу «Агентство».

 

Публічні закупівлі

11.

Застосування переговорної процедури закупівлі лише для закупівель, де об’єктивно неможливо застосувати конкурентну процедуру закупівлі, що підтверджується експертними, нормативними, технічними та іншими документами

 

Постійно

Голова тендерного комітету Маурер В.В., секретар тендерного комітету

Каричковський В.П. та члени тендерного комітету

Протягом І кварталу 2019 року Держлісагенством було здійснено дві переговорні процедури, зокрема:

1) закупівля була здійснена відповідно п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
Законом України «Про природні монополії» регулюється діяльність суб’єктів природних монополій, згідно розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р, ведеться перелік суб’єктів природних монополій (www.amc.gov.ua) в якому зазначено за № 35 Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», як оператор з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами м. Києва.

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» постачальник теплової енергії у гарячій воді, володіє необхідною кількістю обладнання та достатньою матеріально-технічною базою. Працівники комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» мають необхідну кваліфікацію для здійснення діяльності з постачання теплової енергії у гарячій воді за регульованим тарифом, який становить 1822,40 грн/Гкал (Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 грудня 2018 року № 2340);

2) відповідно до пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії», Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», яке створене в результаті здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу, упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії та супутніх послуг виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» - єдиний постачальник універсальних послуг на території м. Києва (з переліком суб’єктів господарювання, створених у результаті здійснення заходів з відокремлення та отримали ліцензію НКРЕКП з постачання електричної енергії споживачу та на яких покладено функцію постачальника універсальних послуг на закріпленій території можна ознайомитися за посиланням: http://www.nerc.gov.ua). Відповідно до пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), тимчасово на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, крім побутових та малих не побутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих не побутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону.
Враховуючи викладене, у зв’язку з тим, що універсальна послуга може бути поставлена тільки певним постачальником, відповідно п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі»: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, замовником застосована переговорна процедура закупівлі з Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» для закупівлі електричної енергії та супутніх послуг.

12.

При підготовці тендерної документації не допускати включення до неї вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників

Постійно

Голова тендерного комітету Маурер В.В., секретар тендерного комітету

Каричковський В.П. та члени тендерного комітету

Протягом ІІ кварталу 2019 року підготовка тендерної документації не проводилась, оскільки, не було закупівель за відкритими торгами.

 

Частково здійснюється шляхом відкритості та доступності інформації про закупівлі, та правом потенційного учасника подати скаргу до Антимонопольного комітету, як до органу оскарження

Постійно

Голова тендерного комітету Маурер В.В., секретар тендерного комітету

Каричковський В.П. та члени тендерного комітету

Інформація про закупівлі оприлюднюється на веб-порталі prozorro.gov.ua

13.

Частково здійснюється шляхом відкритості та доступності інформації про закупівлі, моніторингу закупівель Державною аудиторською службою України; оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля

Постійно

Голова тендерного комітету Маурер В.В., секретар тендерного комітету

Каричковський В.П. та члени тендерного комітету

Критерії відбору та технічних умов відбувається відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

14.

Забезпечити збільшення частки закупівель товарів та послуг через систему електронних закупівель

Постійно

Голова тендерного комітету Маурер В.В., секретар тендерного комітету

Каричковський В.П. та члени тендерного комітету, Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Збільшено частку закупівель товарів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 

Забезпечення та здійснення заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченою статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі»

Постійно

Голова тендерного комітету Маурер В.В., секретар тендерного комітету

Каричковський В.П. та члени тендерного комітету

Моніторинг цін відбувався через перегляд аналогічних закупівель тендерним комітетом через загальнодержавну систему Prozorro.

 

Оприлюднення інформації про проведення закупівлі

 

Постійно

Голова тендерного комітету Маурер В.В., секретар тендерного комітету

Каричковський В.П. та члени тендерного комітету

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» інформація про закупівлю оприлюднюється через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом.

15.

Запровадження порядку здійснення допорогових закупівель;

посилення контролю під час розгляду та укладання договорів

Постійно

Голова тендерного комітету Маурер В.В., секретар тендерного комітету

Каричковський В.П. та члени тендерного комітету

Держлісагентством допорогові закупівлі не проводились, оскільки в переважній більшості – це надання комунальних послуг для забезпечення функціонування центрального апарату Держлісагентства.

 

Підготовка нормативно-правових актів

16.

Встановлення в проектах нормативно-правових актів чітких правових норм, що унеможливлюють застосування дискреційних повноважень Держлісагентства, зокрема, встановлення в проектах нормативно-правових актів невичерпного переліку документів, що надаються під час надання адмінпослугтощо

Постійно

Начальник Юридичного відділу Дудка В.П., структурні підрозділи

У розроблених в ІІ кв. 2019 року проекті акта (проект наказу Мінагрополітики «Про внесення змін до Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин»), норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень при проведенні юридичної експертизи проекти актів не виявлено.

17.

Аналіз проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Постійно

Начальник Юридичного відділу Дудка В.П., Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Потапенко Ж.О.

У розроблених в ІІ кв. 2019 року проектах нормативно – правових актів (4 проектів) та організаційно-розпорядчих документах норми (положення), що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень при проведенні юридичної експертизи проекти актів не виявлено.

 

Управління фінансами

18.

Розробка та затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку

Протягом року

Завідувач Сектору внутрішнього аудиту Петрова О.І., начальник Управління стратегії та економічного розвитку Маурер В.В., начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Байраківська Г.Б.

Положення про організацію бухгалтерського обліку розроблено у 2018 році відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV;

Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 № 59;

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом КМУ від 31.12.2013 № 1203

19.

Запровадження контролю за перерозподілом бюджетних коштів, які виділяються з державного бюджету, здійснення перерозподілу в рамках Головного розпорядника та Міністерства фінансів України

Грудень 2018-2019

Завідувач Сектору внутрішнього аудиту Петрова О.І., начальник Управління стратегії та економічного розвитку Маурер В.В.

В липні 2018 року виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків на наступні за плановим 2 бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку галузі з визначенням очікуваних результатів діяльності сформовано бюджетні запити по територіальних органах та надані головному розпоряднику. Запроваджено щоквартальний контроль за використанням коштів для фінансування заходів з ведення лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних смуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1016 шляхом аналізу виконання паспортів бюджетної програми та виконання виробничо-фінансових планів з ведення лісового та мисливського господарства та охорони навколишнього середовища.

20.

Створення робочої групи з розподілу коштів з державного бюджету та запровадження контролю за ефективністю і цільовим використанням бюджетних коштів

Грудень 2018-2019

Завідувач Сектору внутрішнього аудиту Петрова О.І., начальник Управління стратегії та економічного розвитку Маурер В.В., начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Байраківська Г.Б.

Запроваджено контроль за перерозподілом бюджетних коштів. Відповідно до наказів Держлісагентства від 28.12.2018 № 1157 «Про створення робочої групи з розподілу коштів Державного бюджету України у 2019 році» та «Про створення комісії з розподілу коштів Державного бюджету України за рахунок надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування за програмою «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді» від 16.01.2019 № 16 з метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів створено робочу групу з розподілу коштів Державного бюджету України.

 

Питання взаємодії структурних підрозділів Держлісагентства

21.

Контроль за відповідальністю щодо нерозголошення службової інформації

ІІ квартал 2018-2020 рр.

Керівники структурних підрозділів

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію”, наказу Держлісагентства від 30.11.2017 № 687 “Про затвердження інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства, здійснюється організація роботи з документами, що містять службову інформацію, а також інформацію з відміткою “Літер “М”.

Питання щодо обліку, приймання та відправлення кореспонденції, що містить службову інформацію, відноситься до компетенції Сектору контролю та звернень громадян, а контроль за нерозголошенням відомостей, що містять службову інформацію в Держлісагентстві, покладено на Сектор мобілізаційної роботи.

 

Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень щодо надання послуг або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами, запровадження можливості отримати та/або подати документи у он-лайн режимі через веб-сайт органу влади

ІІ квартал 2018-2020 рр.

Керівники структурних підрозділів

Керуючись статтями 6 та 9 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, наказом Держлісагентства від 20.03.2018 № 209 затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Держлісагентстві. Відповідно до затвердженого Переліку суттєво скоротився перелік відомостей з лісовпорядкування, що належать до обмеженого використання. Відкритою інформацією стали плани та схеми лісонасаджень, таксаційні описи, пояснювальні записки до зведених проектів організації і розвитку лісового господарства по обласних управліннях лісового та мисливського господарства тощо, на чому постійно наполягали громадські і екологічні організації.

 

Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності Держлісагентства, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів

22.

Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення Держлісагентством заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті Держлісагентства у розділі «Запобігання та протидія корупції»;

- моніторинг повідомлень в засобах масової інформації та інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Держлісагентства, організація перевірок таких фактів та надання відповіді про вжиті заходи або спростування інформації

Протягом року

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Потапенко Ж.О.

Забезпечено розміщення актуальної інформації щодо здійснення Держлісагентством заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті Держлісагентства у розділі «Запобігання проявам корупції».

Держлісагентством постійно проводиться робота щодо моніторингу повідомлень в засобах масової інформації та інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Держлісагентства.