Main page

ПРОТОКОЛ №3 засідання Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України

05.07.2019

 

ПРОТОКОЛ  № 3

 

засідання Громадської ради при

Державному агентстві лісових ресурсів України

 

           21 червня 2019 року                                                                 м. Київ

 

 

На засіданні присутні члени Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України  - всього 26 осіб (список додається).

В роботі Громадської ради від Держлісагентства взяла участь
Полякова Л.В. – завідувач Сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю

 

Учасники засідання ухвалили проект порядку денного та підтримали пропозицію Мельника І.А. провести засідання громадської ради без перерви.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Звіт Голови Громадської ради про здійснену роботу. Доповідач - Масюк В.В.

2. Звіт щодо виконання рішень Громадської ради та відповіді на звернення зі сторони органів виконавчої влади та Держлісагентства. Доповідач - Масюк В.В.

3. Комунікаційна стратегія Держлісагентства. Доповідач – Полякова Л.В.

4. Запровадження електронного обліку деревини лісокористувачами всіх міністерств та відомств. Доповідач – Гетьманчук А.І.

5. Внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо координації роботи  Держлісагентства з Міністерством екології та природних ресурсів. Доповідач – Гетьманчук А.І.

6. Про проведення ОВД згідно стандартів FSC з урахуванням вимог національного законодавства. Доповідач – Кравець П.В.

7. Активізація роботи з учнівськими лісництвами. Доповідач – Філь О.Г.

8. Ринок деревини. Впорядкування правил торгівлі, впровадження правил, напрацьованих робочою групою при Держлісагентстві. Доповідач - Когут

9. Інше

 

1. Слухали: Звіт Голови Громадської ради про здійснену роботу.

У своєму виступі Масюк В.В. зокрема зазначив, що в поточному році  Громадська рада проводить 3-є засідання. За цей період від імені Громадської ради направлено 10-ть листів до різних органів виконавчої влади (таблиця надісланих листів – додається на 2 арк.).

Також Масюк В.В. наголосив, що на виконання листа Мін’юсту та за погодженням з Громадською радою Держлісагентством було внесено зміни в Положення про Громадську раду при Держлісагентстві. А семе:

1) у пункті 8:

 абзац другий викласти у такій редакції:

«Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими
зборами  та  не  може  становити  більш як 35 осіб»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«Членство в громадській раді є індивідуальним».

2) абзац тринадцятий пункту 9 виключити (щодо заміни ІГС свого представника у складі Громасдької ради).

3) у абзаці третьому пункту 16 слова «ніж дві третини» замінити словами «як половина».

 

Учасники засідання одноголосно ухвалили звіт Голови Громадської ради про здійснену роботу взяти до уваги.

 

2. Слухали: Звіт щодо виконання рішень Громадської ради та відповіді на звернення зі сторони органів виконавчої влади та Держлісагентства.

За інформацією Масюка В.В. на свої звернення Громадська рада отримала відповіді від Держлісагентства, КМУ та Мінфіну. На даний час не отримано відповідей від Мінагрополітики, АПУ, Рахункової палати.

 

Учасники засідання одноголосно ухвалили взяти до уваги інформацію щодо виконання рішень Громадської ради та відповіді на звернення зі сторони органів виконавчої влади та Держлісагентства.

 

3. Слухали: Комунікаційна стратегія Держлісагентства.

Презентація Полякової Л.В. – додається на 10 арк.

В порядку обговорення доповіді Масюк В.В. запропонував назву заходу «Тиждень лісу», проведення якого заплановано на вересень, перейменувати в «Лісівничий тиждень».

Філь О.Г. зазначив, що робота з учнівськими лісництвами є одним із заходів комунікації з громадськістю. Зокрема в Тернопільській області проводяться заходи з садіння лісу разом з учнівськими лісництвами, громадськими організаціями, місцевими громадами.  Полякова Л.В. також зазначила, що важливою є також налагодження комунікації з родинами представників учнівських лісництв.

На запитання Лицура І.М. щодо того, що лісівник у суспільстві асоціюється зі злодієм та відсутності авторитетних комунікаторів, які б викликали довіру у суспільстві, Полякова Л.В. поінформувала, що протягом довгого періоду часу лісова галузь була закритою для суспільства, питанню комунікацій приділялось досить мало уваги. Також на розвиток комунікацій впливає відсутність коштів, кваліфікованих кадрів.

Марчук Ю.М. підкреслив, що необхідно розділяти ресурси лісу на екологічні, деревні та недеревні ресурси. Також викликає питання щодо готовності директорів лісгоспів виконувати комунікативну місію. Питання місії, відповідальності та контракту з керівниками підприємств мають бути взаємопов’язані.

Полякова Л.В. поінформувала, що в Держлісагентстві триває робота над створенням морального кодексу лісівника.

Соболевський І.М. зазначив, що впровадження будь-якої стратегії вимагає залучення великих коштів.

Кравець П.В. підкреслив важливість та необхідність комунікативної стратегії, розробленої Держлісагентством. На даний момент є важливим втілення цієї стратегії безпосередньо керівниками лісогосподарських підприємств. Також кожен член Громадської ради, представляючи відповідні ІГС, може виступати комунікатором чи здійснювати адвокації з певних питань лісового господарства з усіма групами суспільства.

Полякова Л.В. подякувала всім, хто висловлює своє бачення та поширює думки щодо лісового господарства в соціальних мережах.

 

Учасники засідання одноголосно ухвалили інформацію щодо Комунікаційної стратегії  Держлісагентства, викладену в доповіді Полякової Л.В., взяти до відома.

 

4. Слухали: Запровадження електронного обліку деревини лісокористувачами всіх міністерств та відомств.

У своєму  виступі Гетьманчук А.І. зазначив, що введення електронного обліку – це своєчасне та достовірне відображення руху лісопродукції, доступність даних про її залишки; контроль за зберіганням і використанням, облік оплати, прозорість роботи матеріально відповідальних осіб.  І головне – це мобільність виявлення незаконного вивозу деревини, ефективна боротьба з незаконними рубками та приведення вітчизняного ринку лісопродукції у відповідність до вимог Євросоюзу.

Наступним кроком має стати запровадження єдиного електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів різних форм власності,  що дозволить викорінити проблему незаконного її вивозу.

 Створення єдиної прозорої системи обліку дозволить врегулювати торгівлю необробленої деревини, забезпечить дотримання міжнародних зобов’язань України, а деревообробники матимуть можливість придбання деревини на прозорому вітчизняному ринку.

Марчук Ю.М. зазначив, що комунальні підприємства не зацікавлені в запровадженні електронного обліку деревини. Також вартість запровадження електронного обліку для підприємств має бути більш доступною.

Грузінська І.В. підкреслила, що наразі в КМУ є зареєстровані 2 проекти постанов про електронний облік деревини, розроблені за участі Держлісагентства. На сьогоднішній день не затверджено порядок обліку обсягу внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених. На виконання статті 4 «Обмеження внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених» Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» Держлісагентством розроблено проект постанови КМУ щодо порядку внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених.  Проект постанови погоджено з усіма зацікавленими ЦОВВ.

Кравець П.В. зазначив, що введення електронного обліку деревини для не сировинних лісогосподарських підприємств буде надто затратно. Також на законодавчому рівні остаточно не узаконено введення ЕОД. Введення ЕОД має стати юридично обов’язковим для всіх підприємств. Крім того на ринок повинна виходити лише легально заготовлена деревина.

Марчук Ю.М. запропонував, враховуючи те, що  введення ЕОД потребує значних затрат, розглянути пропозицію яка полягає в наступному: підприємства, які вводять систему ЕОД за рахунок власних коштів отримують 30% дивідендів на прибуток. Введення ЕОД легалізує ринок деревини.

Масюк В.В. запропонував, з огляду на те, що ліси України виконують важливу екологічну, соціальну та економічну функцію, а забезпечення лісовими насадженнями ефективного виконання цих функцій  потребує значних витрат власних коштів лісогосподарських підприємств на створення, догляд, охорону та захист лісів, звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо спрямування підприємствами лісогосподарської галузі до державного бюджету частини чистого прибутку в розмірі 30 відсотків.

За підсумками обговорення питання щодо запровадження електронного обліку деревини лісокористувачами всіх міністерств та відомств учасники засідання одноголосно ухвалили:

 

1.      Інформацію Гетьманчука А.І. щодо запровадження електронного обліку деревини лісокористувачами всіх міністерств та відомств взяти до відома.

2.      З метою забезпечення повноцінного ведення обліку деревини в межах Єдиної Державної Системи Електронного Обліку Деревини, ініціювати перед Кабінетом Міністрів України прискорення прийняття проекту постанови розробленої Держлісагентством на виконання статті 4 «Обмеження внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених» Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

3. Звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо спрямування підприємствами лісогосподарської галузі до державного бюджету частини чистого прибутку в розмірі 30 відсотків.

 

5. Слухали: Про проведення ОВД згідно стандартів FSC з урахуванням вимог національного законодавства. Презентація Кравця П.В. додається на 11 арк.

Марчук Ю.М. зазначив, що питання внесення змін і доповнень до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" знаходиться в компетенції Мінекології. Крім того питання проведення громадського обговорення, як того вимагає Закон, стало причиною торгів та корупції.

Масюк В.В. вніс пропозицію щодо розгляду на наступному засіданні Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" з огляду на корупційні ризики, які виникають під час виконання цього Закону. Зазначене питання доручити підготувати Кравцю П.В., Марчуку Ю.М.  

Соболевський І.М. підкреслив, що посилення роз’яснювальної роботи потребує створення потужних комунікаційних підрозділів як в Держлісагентстві та і при  лісогосподарських підприємствах та облуправліннях.  

 

За підсумками обговорення  учасники засідання одноголосно ухвалили:

1. Інформацію, викладену в доповіді Кравця П.В. "Про проведення ОВД згідно стандартів FSC з урахуванням вимог національного законодавства", взяти до відома.

2. Рекомендувати Держлісагентству:

2.1. Інформувати підпорядковані підприємства про "Рекомендації щодо оцінки впливу на довкілля на FSC сертифікованих підприємствах лісового господарства в контексті вимог національного законодавства".

2.2. Посилити роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо можливостей їхньої участі у процедурах ОВД  відповідно до вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та FSC стандартів.

3. Доручити Марчуку Ю.М., Кравцю П.В. підготувати для розгляду на наступному засіданні інформацію та ініціювати перед Мінекології та Мінагрополітики внесення змін і доповнень до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" з урахуванням кращого досвіду і практики ОВД на сертифікованих підприємствах.

 

6. Слухали: Внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо координації роботи  Держлісагентства  з Міністерством екології та природних ресурсів.

 

Гетьманчук А.І. в своєму виступі повідомив, що на виконання Закону України « Про ратифікацію Паризької угоди» від 14 липня 2016 року,  Плану Заходів, щодо виконання концепції реалізації державної політики у сфері зміни  клімату,  метою яких є утримання глобальної температури на Землі в межах 2 С до 2100 року, очікуваний внесок кожної країни в досягненні мети Паризької угоди визначається окремо як «національно визначений внесок».

Очікуваний національний внесок України до проекту нової глобальної кліматичної угоди був розроблений 2015 року і схвалений Розпорядженням Уряду України № 980-Р від 1.09.2015 року. Згідно цього розпорядження не пізніше 2020 року має бути визначений внесок лісового господарства України до національного балансу  викидів  і поглинання ПГ.

Ліси відіграють значну роль у вирішенні проблем глобальної зміни клімату. В Україні згідно з Національним кадастром антропогенних викидів із джерел  та абсорбції   поглиначами ПГ лісові землі є чистими поглиначами парникових газів, які в середньому з період 2010-2015 рр. поглинали 65,5 млн. тон СО2 в екв. на рік.

Згідно Плану Заходів, щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період  2030 р. відповідальним виконавцем є Міністерство екології та природних ресурсів.

Гетьманчук А.І. запропонував ініціювати перед Кабінетом Міністрів України, щодо координації роботи Держлісагенства Міністерством екології та природних ресурсів України, а не Мінагрополітики.

В порядку обговорення, Полякова Л.В. зазначила, що питання перепідпорядкування має бути ґрунтовно вивчене, та, можливо потребує створення відповідної робочої групи.

Марчук Ю.М. підкреслив, що на даний час є неузгодженість у функціях Мінприроди та Мінагрополітики. Функції відомств прописані в їх положеннях та затверджені Кабміном.

 

За підсумками обговорення  учасники засідання одноголосно ухвалили:

1. Інформацію Гетьманчука А.І. стосовно внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо координації роботи  Держлісагентства з Міністерством екології та природних ресурсів взяти до відома.

 

7. Слухали: Активізація роботи з учнівськими лісництвами. У своєму виступі Філь О.Г. підкреслив, що учнівські лісництва є основою екологічного виховання молоді, посилення відчуття відповідальності за збереження природи рідного краю, формування майбутніх фахівців лісової галузі. Європейський досвіт свідчить, що подібні заклади стали центрами формування екологічної свідомості молоді, патріотичного ставлення за збереження природи, раціонального використання. В Тернопільській області зокрема створено 12 учнівських лісництв.

Існуючі учнівські лісництва потребують підтримки з боку Державного агентства лісових ресурсів як на рівні держави, так і на рівні регіонів.

З огляду на це, Філь О.Г. запропонував на рівні областей розробити освітні   програми роботи закладів з охопленням учнів шкіл, спеціалізованих закладів, залученням фахівців лісової галузі,   за   напрямом  «Природознавство», Біологія», «Хімія», «Фізика», «Математика, « «Здоров’я»,  «Технології»

Мета програми – формування ключових компетентностей особистості засобами лісознавства та лісництва.

 - Рекомендувати обласним управлінням лісового та мисливського господарства передбачати кошти у своїх бюджетах на підтримку роботи закладів.

- Запланувати виготовлення форм для дітей – учасників шкільних лісництв.

- Розробити положення та запровадити щорічні  конкурси на краще шкільне лісництво на рівні областей та Держлісагентства з призовими фондами.

- Забезпечити шкільні лісництва навально – методичним посібником «Юні лісівники – майбутні господарі лісів Батьківщини» розробки Хмельницького обласного еколого – натуралістичного центру учнівської молоді, визнаною кращою в Україні.

-  Протягом року винести питання роботи шкільних лісництв на колегію Держлісагентства.

 

Полякова Л.В. поінформувала, що в системі Держлісагентства проводиться робота з учнівськими лісництвами. Лісогосподарські підприємства допомагають учнівським лісництвам з організацією їх роботи, по можливості забезпечують формою, приміщенням та надають посильну допомогу.

Марчук Ю.М. зазначив, що на даний час налічується 560 учнівських лісництв. Товариство лісівників активно з ними співпрацює. Ця співпраця триває з 1960-х років. Марчук Ю.М. підтримав пропозицію щодо розгляду питання роботи учнівських лісництв на засіданні колегії Держлісагентства.  Крім того фінансово підтримати роботу учнівських лісництв можуть лише лісогосподарські підприємства. Щодо поширення лісівничої освіти, Марчук Ю.М. запропонував звернутись з цим питанням до Національного еколого-натуралістичного центру.

Кравець П.В. підкреслив необхідність популяризації навчально –методичних матеріалів для учнівських лісництв.

Масюк  В.В. запропонував звернутись до Держлісагентства з пропозицією узагальнити інформацію про наявність лісівничих матеріалів для учнівських лісництв та оприлюднити її на веб-сайті Держлісагентства. Також важливим є питання поширення лісівничої освіти в навчальних закладах.

Соболєвський І.М. зазначив, що при центрах зайнятості сформовані різні програми профорієнтаційної освіти учнів.

Гетьманчук А.І. запропонував відзначити роботу Товариства лісівників України щодо збереження учнівських лісництв. З 1960–х років Товариство лісівників підтримує цей напрямок роботи з молоддю та традицію діяльності учнівських лісництв.

За підсумками обговорення учасники засідання одноголосно ухвалили:

 

1. Інформацію викладену в доповіді Філя О.Г. "Активізація роботи з учнівськими лісництвами" взяти до відома.

2. Рекомендувати державним лісогосподарським підприємствам:

– передбачати кошти у своїх бюджетах на підтримку роботи учнівських лісництв;

– запланувати виготовлення форм для дітей – учасників учнівських лісництв;

– забезпечити учнівські лісництва навчально – методичним посібником «Юні лісівники – майбутні господарі лісів Батьківщини», розробки Хмельницького обласного еколого – натуралістичного центру учнівської молоді.

3. Звернутись до Держлісагентства з пропозицією:

- заслухати питання роботи учнівських лісництв на засіданні колегії Держлісагентства у 4 кварталі 2019 року;

-   узагальнити інформацію про наявність лісівничих навчально – методичних матеріалів для учнівських лісництв та оприлюднити її на веб-сайті Держлісагентства.

4. Звернутись до Національного еколого-натуралістичного центру МОН з питанням щодо необхідності внесення змін в навчальні програми предметів природничого напрямку в частині включення до них розділу лісівничої освіти.

5. Відзначити роботу Товариства лісівників України щодо збереження традицій та напрямку діяльності учнівських лісництв Подякою Громадською ради при Держлісагентстві.

 

8. Слухали: Ринок деревини. Впорядкування правил торгівлі, впровадження правил, напрацьованих робочою групою при Держлісагентстві.

Когут М.В. повідомив, що на сьогодні ми маємо серйозну кризу в реалізації круглих та пиляних лісоматеріалів.

Вирішення проблем на ринку деревини має вирішуватись спільними зусиллями деревообробників та лісівників. Наразі ціни на деревину в Польщі нижчі ніж в Україні.

Постійні зміни торговельних майданчиків тільки погіршують роботу покупців та продавців.

Соболевський І.М. поінформував, що на Івано-Франківщині закриваються деревообробні підприємства, а лісгоспи закупляють деревообробне обладнання.

Масюк В.В. вніс пропозицію Стратегічну сесію лісівників та деревообробників провести у вересні поточного року. За погодженням з керівництвом НУБІПу, Сесію провести на базі цього навчального закладу. Для підготовки Стратегічної сесії створити робочу групу у складі: Масюк В.В., Полякова Л.А., Грузінська І.В., Соболєвський І.М., Кузьменко Є. О. з метою напрацювання формату ії проведення.

 

Учасники засідання одноголосно ухвалили:

1. Інформацію Когута М.В. викладену у доповідіРинок деревини. Впорядкування правил торгівлі, впровадження правил, напрацьованих робочою групою при Держлісагентстві” взяти  до відома.

2. Стратегічну сесію лісівників та деревообробників провести у вересні поточного року в приміщенні НУБІПу.

3. Для підготовки формату проведення Стратегічної сесії створити робочу групу у складі: Масюк В.В., Полякова Л.А., Грузінська І.В., Соболєвський І.М., Кузьменко Є. О.

 

 

Голова

Громадської ради при

Держлісагентстві                                                                                В.В. Масюк

 

 

Секретар Громадської ради

при Держлісагентстві                                                                       О.О. Клименко