Main page

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Українського ордена "Знак Пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

13.06.2019

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

ДКУД _________

НАКАЗ

 

06.06.19

Київ

354

 

Про оголошення  конкурсу на заміщення

посади директора Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

 

Відповідно до частини четвертої  статті 9  Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998

 

НАКАЗУЮ:

1.                Оголосити конкурс на заміщення посади директора Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (далі – УкрНДІЛГА) та затвердити оголошення, що додається.

2.     Сектору з персоналу (Святецька А.В.)  забезпечити:

2.1.         інформування Міністерства освіти і науки України про оголошення даного конкурсу;

2.2.         організацію прийому і розгляду  документів від  претендентів на їх відповідність вимогам, передбаченим Законом  України « Про наукову і науково-технічну діяльність» та внести кандидатури претендентів до УкрНДІЛГА;

2.3.         належний контроль за організацією проведення виборів керівника УкрНДІЛГА.

3.                Сектору міжнародних відносин, науки та звязків з громадкістю (Полякова Л.В.) забезпечити опублікування оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення посади директора УкрНДІЛГА у найближчому номері газети «Урядовий кур’єр» або «Голос України» та на офіційному веб-сайті Держлісагентства.

4.                Адміністрації УкрНДІЛГА організувати проведення виборів керівника УкрНДІЛГА згідно з вимогами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

5.                Вибори директора УкрНДІЛГА провести 02 вересня 2019 року.

6.     Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

Заступник Голови

В.Н. Бондар

 

 

 

 

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

 

Державне агентство лісових ресурсів України оголошує про проведення конкурсу на посаду директора Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

Конкурс проводиться відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника Державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах у галузі лісового господарства не менш як два роки.

Строк подання документів – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

• заяву про участь у конкурсі на ім’я керівництва Держлісагентства, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність”;

• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 см;

• автобіографію;

• копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових і попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

• довідку про наявність або відсутність судимості;

• інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

• копію паспорта, засвідчену претендентом;

• копію трудової книжки;

• письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу: 01601, м Київ, вул. Шота Руставелі 9А, Державне агентство лісових ресурсів України, Сектор персоналу.

Телефон для довідок: (044) 235-40-99, електронна адреса s.shal@forest.gov.ua.

Вибори керівника державної наукової установи відбудуться  02 вересня 2019 року у приміщенні Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького за адресою м. Харків, вул. Пушкінська 86, 61024, Україна.

 

Оголошення опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 13 червня 2019 року № 110.