Main page

08.05.2019

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України»

 

 

 

І. Визначення проблеми

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у тому, що на даний час відсутні єдині Правила пожежної безпеки в лісах України, що дозволяли би ефективно попереджали виникненню пожежної небезпеки серед користувачів лісу. У зв’язку з чим, виникла необхідність розробити відповідний проект регуляторного акта, який міститиме чіткі положення Правил пожежної безпеки в лісах України.

 

Лісові пожежі були і є найбільшим лихом для лісу.

 

Щорічно в світі виникає в середньому близько 400 тисяч лісових пожеж, якими наносяться величезні збитки лісовому фонду, знищуються мільйони га лісів, що складає від 0,5 до 1% усіх лісів Землі.

 

За лічені хвилини вони можуть знищити або пошкодити лісові насадження, що вирощувалися десятиріччями.

 

Лісові й торфові пожежі завдають великих збитків державі, а при неналежній організації боротьби з ними може постраждати і населення, яке проживає в зоні їх поширення.

 

При цьому, збитків зазнають не лише лісові масиви та рослинність, гинуть також дикі тварини, птахи, комахи. Також лісові пожежі несуть значний рівень небезпеки для населення та майна, що межує з лісами.

 

Державні витрати на ліквідацію наслідків можливих негативних явищ можуть зрости у десятки разів.

 

Пожежі в природних екосистемах є однією із загроз літнього періоду на території України. Щорічно лише у лісових масивах фіксується близько 3,5 тис. лісових пожеж, які знищують більше 5 тис. гектарів лісу.

 

До територій з високою і надзвичайно-високою пожежною небезпекою відносяться 4 млн га лісових масивів, 2,2 млн га торфовищ і понад 277 тис. га природних заповідників. Захист територій і населення – стратегічне завдання.

 

Лісовий фонд України майже на 50 % складається з хвойних лісів, з яких 60 % займають молодняки. Залісненням на сотнях тисяч гектарів створені соснові насадження, які досягли віку 15—30 років, а це критичний період у пожежному плані.

 

Північний та східний регіони України, де щорічно буває в середньому відповідно 37 і 40 % усіх лісових пожеж, є найбільш пожежонебезпечними.

 

Динаміка пожеж за останніх 5 років наведена в таблиці.

 

 

 

Рік

2014

2015

2016

2017

2018

Кількість випадків

1486

2225

945

2371

1297

Площа, га

16677

2625

1101

5474

1367

Збитки, тис. грн

51259

10588

5190

43902

27395

 

 

 

В таблиці зазначені лише збитки від пожеж, що понесли лісогосподарські підприємства, без витрат Державної служби України з надзвичайних ситуацій на їх ліквідацію.

 

Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України 27.12.2004 № 278, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. за № 328/10608, приймались відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», який відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу цивільного захисту України втратив чинність.

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України» (далі – проект наказу) розроблено у зв’язку із втратою чинності Закону України «Про пожежну безпеку» та набрання чинності Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697 (далі – Правила).

 

Відповідно до пункту 3 Правил центральні органи виконавчої влади з урахуванням специфічних умов та особливостей щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, віднесених до їх сфери управління, за необхідності видають галузеві правила пожежної безпеки, які не повинні суперечити цим Правилам та знижувати їх вимоги.

 

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, затверджує загальнодержавні правила техногенної та пожежної безпеки, а також вимоги, інструкції і методики, інші нормативно-правові акти у сфері техногенної та пожежної безпеки, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ, організацій.

 

З огляду на зазначене, вирішення питань, перелік яких визначено чинними на цей момент Правилами, є неможливим та пропонується врегулювати шляхом реалізації проекту наказу Правил.

 

Проект наказу повністю враховує вимоги Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері пожежної безпеки.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

 

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки не буде визначено принципово нових нормативних приписів стосовно забезпечення вимог пожежної безпеки, що встановлюються з метою забезпечення охорони лісу від пожеж.

 

Позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми спричинить до значного пошкодження та знищення лісових ресурсів, економічних втрат промисловості в діловій деревині, призведе до екологічних проблем та соціального вибуху, а тому є неприйнятною.

 

Єдиним способом вирішення проблеми, яку передбачається розв’язати, є прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Основною метою проекту регуляторного акта є вдосконалення нормативної бази з лісопожежної тематики, визначення ступеня участі власників лісу в процесі проведення профілактичних протипожежних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території земель лісогосподарського призначення України, забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в природних екосистемах.

 

Метою проекту регуляторного акта є встановлення вимог пожежної безпеки, спрямованих на підвищення рівня пожежної безпеки та зменшення кількості пожеж у лісах України, незалежно від форм власності лісокористувачів.

 

Основними цілями його прийняття є визначення:

 

організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

 

обов’язків постійних лісокористувачів та власників лісів, а також участі тимчасових лісокористувачів до здійснення ними протипожежних заходів;

 

обов’язків громадян щодо забезпечення пожежної безпеки в лісах;

 

порядку дій у разі виникнення лісових пожеж.

 

Цей регуляторний акт розв’язує проблему в цілому.

 

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів

 

досягнення цілей

 

 

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Прийнятні альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Затвердити

Правила в новій редакції.

Обраний спосіб забезпечує дотримання вимог пожежної безпеки в лісах, спрямованих на підвищення рівня пожежної безпеки в природних екосистемах та зменшення кількості лісових пожеж.

Альтернатива 2

Невтручання і залишення існуючої ситуації.

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки суперечить вимогам чинного законодавства.

Призведе до зростання кількості пожеж в природних екосистемах, збільшення бюджетних витрат на гасіння лісових пожеж та рекреацію лісів.

Альтернатива 3

Відсутність регулювання.

Скасування наказу Державного комітету лісового господарства України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України» (стара редакція), новий наказ не затверджувати.

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки призведе до збільшення кількості лісових пожеж та шкоди, заподіяної вогнем довкіллю і лісовим насадженням.

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Затвердити Правила в новій редакції.

Високі.

Забезпечення пожежної безпеки в лісах України на площі 10,4 млн га, які є її національним багатством. Налагодження більш ефективного механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони і захисту лісів від пожеж.

Витрати в межах видатків бюджетної програми, передбачених на відповідний рік, та власних коштів лісогосподарських підприємств.

Альтернатива 2

Невтручання і залишення існуючої ситуації.

Мінімальні

Зростання кількості пожеж в природних екосистемах, збільшення бюджетних витрат на гасіння лісових пожеж та рекреацію лісів.

Альтернатива 3

Відсутність регулювання.

 

Мінімальні

Зростання кількості пожеж в природних екосистемах, збільшення бюджетних витрат на гасіння лісових пожеж та рекреацію лісів.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Затвердити Правила в новій редакції.

Високі

Часові витрати на ознайомлення з новою редакцією Правил.

Альтернатива 2

Невтручання і залишення існуючої ситуації.

Мінімальні

Ріст соціальної напруженості та ризиків погіршення екологічного стану у зв’язку із забрудненням повітря через збільшення кількості пожеж у природних екосистемах.

Може призвести до безповоротних екологічних наслідків та значних економічних втрат.

Втрата можливості використовувати ліс, зокрема як для оздоровчої, рекреаційної та естетичної функції.

Альтернатива 3

Відсутність регулювання.

Мінімальні

Ріст соціальної напруженості та ризиків погіршення екологічного стану у зв’язку із забрудненням повітря через збільшення кількості пожеж у природних екосистемах.

Може привести до безповоротних екологічних наслідків та значних економічних втрат.

Несвоєчасність отримання населенням інформації щодо виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання,

що підпадають під

дію регулювання, одиниць.

відсутні

802

відсутні

відсутні

802

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків.

Х

100

Х

Х

Х

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Затвердити Правила в новій редакції.

Обраний спосіб

забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Здійснення суб’єктами господарювання комплексу профілактичних та попереджу-вальних протипожежних заходів дозволить зменшити витрати на гасіння пожеж та ліквідацію їх наслідків. На один гектар загашеного лісу витрати на подолання пожежі становлять приблизно 19600 грн.

Водночас, при проведені профілактикних та попереджу-вальних заходів щодо запобіган-ню пожеж, які пропонуються у проекті акта, дадуть змогу суб’єкту господарювання заощадити приблизно 1 млн. гривень та попередити пожежу, а також зберегти лісонасадження.

Таким чином, при здійснені профілактичних та попереджу-вальних заходів за один рік суб’єкт господарювання може заощадити до 10 млн. гривень.

Cтворення єдиних та чітких вимоги для суб’єктів господарю-вання щодо забезпечення пожежної безпеки в лісах України, які будуть відповідати сучасним реаліям та збережуть лісонасадження від пожеж.

Витрати у середніх суб’єктів господарювання становлять за 1 рік – 217342000 грн., а за 5 років-1086710000 грн.

Альтернатива 2

Невтручання і залишення існуючої ситуації.

Відсутні

Витрати пов’язані з гасінням лісових пожеж.

Витрати на відновлення та висадку нових лісонасаджень.

Витрати на ліквідацію наслідків пожежі.

Витрати на охорону від пожеж.

Альтернатива 3

Відсутність регулювання.

Відсутні

Витрати пов’язані з гасінням лісових пожеж.

Витрати на відновлення та висадку нових лісонасаджень.

Витрати на ліквідацію наслідків пожежі.

Витрати на охорону від пожеж.

 

 

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Затвердити нові Правила.

Витрати у середніх суб’єктів господарювання становлять за

1 рік – 217342000 грн., а за 5 років-1086710000 тис. грн.

Альтернатива 2

Невтручання і залишення існуючої ситуації.

Витрати у середніх суб’єктів господарювання становлять - 3688005000 грн.

Альтернатива 3

Відсутність регулювання.

Витрати у середніх суб’єктів господарювання становлять - 4003002000 грн.

 

 

 

ВИТРАТИ

 

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на охорону лісів від пожеж (утримання відомчої пожежної охорони, проведення профілактичних попереджувальних протипожежних заходів, благоустрій рекреаційних ділянок, гасіння лісових пожеж, ремонт об’єктів протипожежного призначення, організація та утримання лісових пожежних станцій, створення резерву пально-мастильних матеріалів, гривень.

260000

1300000

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень.

6500

32500

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень.

600

3000

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень.

1000

5000

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень.

 

2100

10500

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень.

800

4000

7

Витрати, пов’язані із найманням додаткового персоналу, гривень.

 

 

8

Інше (уточнити), гривень.

 

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень.

271000

1355000

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць.

802

802

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень.

217342000

1086710000

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва відсутні.

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності 
(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Проблема більше існувати не буде.

Альтернатива 2

1

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 3

1

Кількість проблем, викликаних відсутністю регулювання питань пожежної безпеки, збільшиться.

 

 

 

Рейтинг результа-тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Забезпечення належного контролю за пожежною безпекою лісових насаджень держави на площі 10,4 млн га, своєчасне реагування на можливі фактори негативного впливу на ліси та оперативне і якісне здійснення відповідних господарських заходів для збереження лісів як стратегічно важливого об’єкта екології та економіки нашої держави.

У держави та громадян витрати відсутні.

У суб’єктів господарювання за 1 рік – 217342000 грн., а за 5 років −1086710000 грн.

Даний спосіб повністю відповідає нормам чинного законодавства. Сприяє підвищенню готовності сил реагування на надзвичайні ситуації в лісах України та їх оперативній ліквідації.

Альтернатива 2

Вигоди цього способу відсутні.

У держави та громадян витрати відсутні.

У суб’єктів господарювання – 3688005000 грн.

 

Альтернатива 3

Вигоди цього способу відсутні.

У суб’єктів господарювання− 4003002000 грн.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Обраний спосіб прийняття акта є оптимальним способом досягнення цілей державного впливу, оскільки розроблений, в першу чергу, з метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж та інших надзвичайних ситуацій або небезпечних подій на землях лісового фонду.

Відсутні.

Альтернатива 2

Вигоди від запропонованого способу відсутні, оскільки залишення без змін регулювання, що суперечить вимогам чинного законодавства, не дозволить ефективно ліквідовувати загоряння на землях лісового фонду.

Х

Альтернатива 3

Вигоди від запропонованого способу відсутні, оскільки відсутність регулювання зумовить збільшення кількості лісових пожеж, що призведе до економічних збитків держави та виникнення екологічних катастроф.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Проектом наказу Мінагрополітики «Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України», у разі його прийняття, буде передбачено:

 

1)  інформування громадськості про вимоги пожежної безпеки;

 

2)  своєчасне проведення комплексу протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів;

 

3)  забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в природних екосистемах та дозволить не допустити масштабних лісових пожеж;

 

4)   підвищення рівня пожежної безпеки в лісах;

 

5) забезпечення координації спільних дій власників лісів, постійних лісокористувачів та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій в екосистемах;

 

6) дії суб’єктів господарювання щодо забезпечення виконання вимог з пожежної безпеки в лісах;

 

7) належний захист життя та здоров’я працюючого населення; сприяння зменшенню кількості лісових пожеж.

 

Способи розв’язання визначеної проблеми.

 

Прийняття проекту акта дасть можливість удосконалити на законодавчому рівні порядок охорони лісів від пожеж, проектувати та своєчасно здійснювати відповідний комплекс протипожежних заходів. Це єдиний на даний час спосіб розв’язання визначених проблем для забезпечення пожежної безпеки в лісах.

 

Статтею 86 Лісового кодексу України визначено, що організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.

 

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов’язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів.

 

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта.

 

1. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечити інформування своїх територіальних органів, структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, власників лісів, постійних лісокористувачів та громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

 

2. Суб’єктам господарювання у сфері ведення лісового господарства необхідно керуватися нормативними приписами нової редакції Правил пожежної безпеки в лісах України при здійсненні своєї діяльності в частині проведення протипожежних заходів у лісах.

 

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Здійснення фінансових витрат на виконання вимог проекту наказу для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб не передбачається.

 

Також дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів малого підприємництва, М-тест не проводився.

 

Витрати середніх суб’єктів господарювання наведені згідно з додатком 2 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

 

Необхідно зазначити, що прийняття проекту наказу не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат з бюджету.

 

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат з бюджету. Тому розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування здійснюється згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не здійснювався.

 

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

 

Термін дії регуляторного акта необмежений, оскільки строки дії Лісового кодексу України і Кодексу цивільного захисту України, на виконання яких розроблено цей регуляторний акт, не обмежені у часі.

 

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

 

Цей регуляторний акт набирає чинності відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

 

VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта, − прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

 

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, − на всіх власників лісів і постійних лісокористувачів, у поточному році їх кількість становить 802 суб’єкти господарювання.

 

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – середній, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект постанови та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua).

 

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам для виконання вимог акта, − фактично не змінюватиметься.

 

Показниками результативності проекту наказу буде:

 

1) зменшення кількості пожеж у лісах державних підприємств, які належать до сфери діяльності Держлісагентства, на п’ять відсотків (за даними щорічної звітності Держлісагентства);

 

2) зменшення кількості пожеж у лісах, включаючи всіх лісокористувачів та ліси природно-заповідного фонду, на три відсотки (за даними Державної служби статистики України);

 

3) збільшення на один відсоток кількості профілактичних та попереджувальних заходів із охорони лісу від пожеж по Держлісагентству, у тому числі облаштування протипожежних розривів, заслонів і бар’єрів та мінералізованих смуг, перекриття позапланових доріг;

 

4) зменшення прямих та побічних збитків від лісових пожеж за п’ять років на один відсоток.

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики шляхом аналізу виникнення і ліквідації надзвичайних ситуацій, викликаних лісовими пожежами.

 

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту постанови.

 

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки на підставі аналізу виникнення лісових пожеж.

 

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження, шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, − статистичний.

 

Для відстеження результативності будуть використовуватись дані, отримані за результатами річних звітів територіальних органів Держлісагентства, постійних лісокористувачів та власників лісів.

 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта та шляхом внесення відповідних змін ці моменти буде виправлено.

 

Цільові групи, які будуть залучатись для проведення відстежень, − 24 територіальні органи Держлісагентства, Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», 802 власники лісів і постійні лісокористувачі.

 

 

 

 

В. о. Міністра аграрної політики та продовольства України                                                                    О. ТРОФІМЦЕВА