Main page

ПРОТОКОЛ № 1 засідання Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України

19.02.2019

 

ПРОТОКОЛ  № 1

 

засідання Громадської ради при

Державному агентстві лісових ресурсів України

 

           12 лютого 2019 року                                                                 м. Київ

 

 

На засіданні присутні члени Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України  - всього 35 осіб (список додається).

В роботі Громадської ради взяли участь:

1.                 Бондар В.Н. – заступник Голови Держлісагентства

2.                 Полякова Л.В. – завідувач сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю

3.                 Колєчкін В.Ю. – прес-секретар Держлісагентства.

4.                 Кривов’язий В.С. – головний спеціаліст Сектору технічної політики Держлісагентства

5.                 Бабич М.Г. – прес-секретар Товариства лісівників України

6.                 Бевський П.Я – представник ГО «Відкритий ліс»

7.                 Беренштейн Б.Л. - Асоціація «Союз бірж України»

 

Заступник Голови Держлісагентства В.Н. Бондар привітав присутніх представників громадськості, які увійшли до нового складу Громадської ради при Держлісагентстві. Бондар В.Н. окреслив основні проблеми і напрями розвитку лісового господарства України, висловив сподівання, що новообрана Громадська рада працюватиме плідно і запевнив у відкритості та всебічній співпраці апарату Держлісагентства з Громадською радою.

Бондар В.Н. проінформував, що 22 лютого о 10-00 в Укрінформі буде презентовано публічний звіт щодо діяльності Держлісагентства у 2018 році.

 

Головуючим на засіданні було одноголосно обрано Мельника І.А.

Мельник І.А. зазначив, що для подальшої ефективної роботи засідання Громадської ради необхідно обрати лічильну комісію та вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб.

Голосували: одноголосно ухвалили  обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб.

Щодо персонального складу лічильної комісії: надійшли пропозиції до складу лічильної комісії обрати Лицура І.М., Матейко П.Б., Любека Р.М.

Мельник І.А. вніс пропозицію проголосувати списком за персональний склад лічильної комісії.

Одноголосно ухвалена пропозиція затвердити списком склад лічильної комісії.

Голосували за включення до складу лічильної комісії Лицура І.М., Матейко П.Б., Любеку Р.М.

«за» - 35, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Лічильну комісію засідання Громадської ради обрано у складі:
Лицур І.М., Матейко П.Б., Любека Р.М.

Мельник І.А. вніс пропозицію затвердити регламент засідання, зокрема виступи доповідачів – до 3 хв., виступи з місця в процесі обговорення – до 30 сек.

Одноголосно ухвалили регламент: доповіді – до 3 хв.,  обговорення – до 30 сек.

 

Учасники засідання одноголосно ухвалили порядок денний.

 

Порядок денний засідання Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України

1. Вступне слово - представник Держлісагентства.

2. Обрання головуючого зборів (до моменту обрання голови Громадської ради).

3. Обрання лічильної комісії (доповідач: головуючий засідання).

4. Затвердження порядку денного і регламенту засідання (доповідач: головуючий).

5. Обрання голови Громадської ради (доповідач: головуючий).

6. Обрання секретаря Громадської ради (доповідач: голова Громадської ради).

7. Обрання заступників голови Громадської ради (доповідач: голова Громадської ради).

8. Формування постійних комісій Громадської ради (доповідач: голова Громадської ради).

9. Схвалення Положення про Громадську раду при Державному агентстві лісових ресурсів України.

10. Щодо проекту рішення Кабінету Міністрів України про збільшення до 90% розміру відрахувань до Державного бюджету частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами

11. Щодо делегування голови Громадської ради до складу колегії Держлісагентства.

12. Різне.

 

Слухали: Про обрання голови Громадської ради при Держлісагентстві.

Матейко П.Б. запропонував головою Громадської ради обрати Масюка В.В. – редактора газети "Деревообробник".

Враховуючи, що пропозицій щодо інших кандидатур на посаду голови Громадської ради не надходило, вирішено заслухати кандидата на посаду голови Громадської ради Масюка В.В. та провести обговорення.

Масюк В.В. представив учасникам засідання свою біографію, зокрема зазначивши, що видання всеукраїнської газети «Деревообробник» було започатковано 19 років тому. На даний час суспільство досить не справедливо, в більшій мірі негативно,  відноситься до праці лісівників, до деревообробників. На думку Масюка В.В. лісівники не достатньою мірою комунікують із суспільством. Головною причиною погодитись очолити Громадську раду є бажання покращити комунікацію лісників із суспільством. Зокрема у Львові започатковано ініціативу «Друзі лісу. Львівщина». В раках цієї ініціативи видано перший буклет із серії «Правда про ліс».  

На запитання Лицура І.М. до Масюка В.В. щодо того ким раніше було запропоновано посаду голови Громадської ради та чи відчуває Масюк В.В. в собі сили та здатність відповідати викликам, які сьогодні стоять перед лісовим господарством, Масюк В.В. зазначив, що питання співпраці з громадськістю це питання часу, а бажання працювати в цьому напрямку є. 

Мєдведєв Ю.С. зазначив, що перебуваючи у складі Громадської ради при Держлісагентстві минулого скликання Масюк В.В. пропустив 8 засідань, чому наразі робота в Громадській раді стала пріоритетом. На що Масюк В.В. відповів,  що в минулому році пропускав засідання з особистих сімейних причин, які наразі вирішені.

Соболевський І.М. запитав чи буде газета «Деревообробник» висвітлювати питання роботи Громадської ради при Держлісагентстві. На що Масюк В.В. зазначив, що газета «Деревообробник» завжди була відкрита для громадськості. Крім того питання висвітлення діяльності громадської ради, лісової галузі висвітлюються на інтернет-ресурсі Derevo.info.

Дьяков О.А. спитав кандидата щодо його бачення відносно збереження лісів України. Масюк В.В. відповів, що на його думку варто розділяти термінологічно поняття заготівлі та вирубки лісів. В Україні не має вирубки лісів, тому що, після вирубки лісів відбувається зміна цільового призначення земель. Цього в Україні практично не відбувається. Можливо є питання підвищення якості лісів, а не знищення лісів. Крім того, коли піднімається питання збільшення площі лісів, тоді першочергово потрібно розглядати питання виділення земель для створення нових лісових насаджень.

Філь О.Г. поставив питання щодо бачення Масюком В.В. проблеми лісів які на даний час не мають власника. Масюк В.В. погодився з тим, що на даний час є ділянки земель сільськогосподарського призначення на яких вже зростає ліс: відповідно до документів – це сільськогосподарські землі, фактично – це вже ліс. Наразі питання дійсно є: чи рубати ці насадження та використовувати землі  для сільськогосподарського призначення, чи залишити їх як лісові ділянки.  Також є приклади поганого ведення лісового господарства підприємствами не підпорядкованими Держлісагентству.

Саїн Д.О. проінформував, що на даний час в гірській місцевості є розпайовані землі, які поросли лісом. Власники земель готові там вести приватне лісове господарство. З огляду на це питання до Масюка В.В.: чи вбачаєте  можливість законодавчо закріпити ведення приватного лісового господарства на таких землях й таким чином розвивати ведення приватного лісового господарства. Масюк В.В. зазначив, що це питання потребує додаткового вивчення, особливо в частині зміни цільового призначення земель.

Репліка з залу: припинити обговорення та питання до кандидата на  голову Громадської ради.

 

Слухали Мельника І.А. з пропозицією провести голосування за обрання Масюка В.В. головою Громадської ради при Держлісагентстві.

За підсумками голосування Масюка В.В. обрано головою Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України. Протокол лічильної комісії додається.

Слухали: Мальник І.А. привітав новообраного голову Громадської ради та запропонував заслухати інформацію Лицура І.М. щодо проведеного аналізу складу Громадської ради в розрізі представництв ІГС, освіти, наукових ступенів представників Громасдької ради (презентація на 7 арк. додається).

Зокрема до складу Громадської ради обрано: юристи та громадські активісти – 8 чол.; деревообробники та лісозаготівельники – 7 чол.; лісівники та мисливці – 7 чол.; екологи та науковці – 8 чол.; масмедіа та учасники АТО – 5 чол. За освітою в Громадській раді представлено: лісове господарство – 15 чол., правознавство -  6 чол., інженер-технолог – 4 чол., економіка – 2 чол., політологія – 1 чол., географія – 1 чол., здоров’я людини – 1 чол., зоотехнік – 1 чол., агроном – 1 чол., державне управління – 1 чол., інші – 2 чол. В складі Громадської ради представлено 7 науковців. Оновленість складу Громадської ради становить 54%.

 

Слухали: Масюка В.В. щодо обрання секретаря та заступників Громадської ради. За підсумками голосування:

Секретарем Громадської ради обрано Клименко О.О., головного спеціаліста Сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю Держлісагентства.

Першим заступником голови Громадської ради обрано Мельника І.А.

Заступниками обрано Гетьманчука А.І., Соболевського І.А.

Протокол лічильної комісії додається.

 

Слухали: Масюка В.В. щодо формування постійних комісій Громадської ради. За підсумками обговорення одноголосно ухвалено рішення сформувати 3 постійних комісії Громадської ради:

1. Комісія лісової політики та сталого ведення лісового господарства

2. Комісія використання лісових ресурсів

3. Комісія мисливського господарства

 

Слухали: Масюк В.В. зазначив, що робочі комісії мають можливість працювати не залежно від проведення засідань Громадської ради, напрацьовувати свої проекти рішень та надавати пропозиції щодо питань для обговорення на засіданнях Громадської ради. Зокрема можливий варіант налагодження роботи, коли зранку проводяться засідання комісії на яких розглядаються відповідні питання та приймаються проекти рішень, а після проводиться засідання Громадської ради на якому затверджуються ці проекти рішень.

За пропозицією Масюка  В.В. голосували за проведення розподілу членів Громадської ради по комісіям після 10-ти хвилинної перерви.

«за» - 33, «проти» - 0, «утримались» - 2.

Ухвалили: представникам Громадської ради протягом 10-ти хвилин визначитись та увійти до складу затверджених комісій Громадської ради. Член Громадської ради в одній з комісій на постійній основі має бути обов’язково, в іншій – з правом дорадчого голосу.

 

Одноголосно ухвалено рішення щодо затвердження існуючого персонального складу комісій.

Слухали Масюка В.В. щодо обрання голів комісій Громадської ради. За підсумками голосування обрано голів комісій, зокрема:

КОМІСІЯ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА (ЛП)

Василевський Олег Григорович

Василишин Роман Дмитрович

Гетьманчук Анатолій Іванович (дорадчий голос)

Грузінська Ірина Василівна

Дюк Назарій Степанович

Дьяков Олег Анатолійович

Карпук Анатолій Іванович

Когут Микола Васильович

Кравець Павло Васильович

Кривов'язий Степан Йосипович

Кузьменко Євген Олександрович

Лакида Петро Іванович

Любека Роман Миколайович

Максименко Валентина Василівна

Марчук Юрій Миколайович (голова комісії)

Приндак Василь Петрович

Смолін Віталій Олександрович (дорадчий голос)

Сторчоус Олег Віталійович

Тимощук Руслан Анатолійович

Федорійчук Іван Іванович (дорадчий голос)

Філь Олександр Григорович

 

КОМІСІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ (ЛР)

Бацура Олександр Степанович

Грузінська Ірина Василівна

Дорош Володимир Ілліч

Когут Микола Васильович (голова комісії)

Кузьменко Євген Олександрович

Лицур Ігор Миколайович

Матейко Петро Богданович

Мунтянов Олександр Сергійович

 

КОМІСІЯ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (МГ)

Бацура Олександр Степанович (дорадчий голос)

Воробйов Єгор Олексійович

Гетьманчук Анатолій Іванович (дорадчий голос)

Карпук Анатолій Іванович (дорадчий голос)

Лаврик Євгеній Вікторович

Лакида Петро Іванович (дорадчий голос)

Марчук Юрій Миколайович (дорадчий голос)

Новицький Василь Петрович

Скорий Микола Андрійович

Смолін Віталій Олександрович (голова комісії)

Федорійчук Іван Іванович

Шуптар Анатолій Анатолійович

 

Представники Громадської ради, які на сьогоднішній день не визначились щодо обрання відповідної комісії, мають можливість зробити це на наступному засіданні Громадської ради.

 

Слухали: Масюка В.В. щодо схвалення проекту Положення про Громадську раду при Державному агентстві лісових ресурсів України (проект Положення – додається)

Виступили:

Марчук Ю.М. зазначив, що в Положенні має бути прописана норма щодо припинення членства в Громадській раді через систематичну відсутність члена Громадської ради при Держлісагентстві на її засіданнях без поважних причин (два рази підряд).

Саїн О.Д. зазначив, що на даний час ініціюється внесення дуже багатьох змін до лісогосподарської та деревообробної законодавчої бази. З огляду на це, засідання Громадської ради доведеться проводити практично кожного місяця.

Соболевський І.М. підкреслив необхідність внесення в Положення пункту, що рішення Громадської ради приймаються 50% відсотками плюс 1 голос від присутніх на засіданні.

Марчук Ю.М. зазначив, що в Положенні має бути прописано питання кворуму, зокрема на засіданні мають бути присутні 2/3 членів Громадської ради.

Голосували за затвердження кворуму Громадської ради за присутності   на засіданні 2/3 членів Громадської ради від загальної кількості, а рішення приймається простою більшістю голосів від кворуму.

«за» - 35, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили:

внести до проекту Положення пункти:

«Засідання Громадської ради при Держлісагентстві є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж дві третини її членів від загального складу.

Рішення Громадської ради при Держлісагентстві приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.»

 

За пропозицією Масюка В.В. голосували за затвердження проекту положення про Громадську раду при Держлісагентстві в цілому

«за» - 35, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили: схвалити проект Положення про Громадську раду при Державному агентстві лісових ресурсів України та звернутись до Держлісагентства з проханням щодо його затвердження (проект положення – додається) .

 

Слухали: Щодо проекту рішення Кабінету Міністрів України про збільшення до 90% розміру відрахувань до Державного бюджету частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами.

Марчук Ю.М. зазначив, що на сьогоднішній день діє норма відрахування 75% чистого прибутку до Державного бюджету всіма державними підприємствами. При такій ситуації підприємства фактично не мають можливості оновлювати основні засоби. Мінекономіки розглянуло пропозицію зменшення відрахувань до 50%. Проте на Урядовому комітеті за пропозицією Мінфіну була розглянута пропозиція збільшити відрахування до 90%. У зв’язку з цим Марчук Ю.М. запропонував від імені Громадської ради звернутись до Першого віце-прем’єр-міністра України Кубіва С.І. з проханням підтримати пропозицію Мінекономіки.  

Голосували за пропозицію Марчука Ю.М. звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням підтримати пропозицію Мінекономіки що зменшення відрахувань чистого прибутку державних підприємств до 50%.

«за» - 35, «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

Слухали: Щодо делегування голови Громадської ради до складу колегії Держлісагентства.

Марчук Ю.М., Масюк В.В. подякували Карпуку А.І., голові Громадської ради минулого скликання, за належне представлення та відстоювання інтересів Громадської ради на засіданнях колегій Держлісагентства.

Одноголосно підтримано пропозицію щодо звернення до Держлісагентства з проханням включити голову Громадської ради Масюка В.В. до складу колегії Держлісагентства.

 

Слухали: Масюк В.В. запропонував з метою покращення комунікації членів Громадської ради створити відповідну групу в Viber. Комісіям громадської ради розробити плани робіт. Наступне засідання провести орієнтовно у березні.

Виступили:

Кравець П.В. підкреслив, що першочерговим є затвердження плану роботи Громадської ради на рік. Пропозиції до плану можуть надходити як від комісій Громадської ради так і окремих членів ради. Бажано на наступному засіданні затвердити план роботи Громадської ради.

Марчук Ю.М. підтримав пропозицію щодо необхідності окреслення переліку питань, які потребують першочергового розгляду на засіданнях ради. У зв’язку з цим бажано всім керівникам комісій надіслати пропозиції до секретаріату Громадської ради.

Саїн Д.О. зазначив, що наразі розроблені законопроекти про державну екологічну службу, законопроект про електронний облік деревини несуть багато негативних викликів для лісового господарства.

Масюк В.В. запропонував кожному члену Громадської ради до 20 лютого надіслати на електронну пошту секретаря Громадської ради враховуючи їх пріоритетність пропозиції до плану робіт ради на поточний рік. Пропозиції будуть узагальнені головою та секретарем Громадської ради, винесені на обговорення та включені до плану роботи на поточний рік.

Зазначена пропозиція була одноголосно підтримана.

 

Слухали: Масюк В.В. вніс пропозицію звернутись до Держлісагентства з проханням делегування представників відповідних структурних підрозділів до відповідних комісій Громадської ради.

Виступили:

Когут М.В. підкреслив що для покращення співпраці Громадської ради з Держлісагентством на засіданнях ради бажана присутність керівників або представників ключових підрозділів Держлісагентства.

Полякова Л.В. зазначила, що у випадку розгляду Громадською радою питання, яке знаходиться в компетенції відповідного підрозділу Держлісагентства, представник цього підрозділу буде присутній на засіданні ради.

Голосували за звернення до Держлісагентства щодо делегування представників структурних підрозділів до відповідних комісій Громадської ради.

«за» - 35, «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

Мельник І.А. вніс пропозицію затвердити протоколи лічильної комісії за підсумками голосування на сьогоднішньому засіданні Громадської ради.

Голосували: «за» - 35, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Протоколи лічильної комісії додаються.

 

 

 

 

 

Голова

Громадської ради при

Держлісагентстві                                                                                В.В. Масюк

 

 

Секретар Громадської ради

при Держлісагентстві                                                                       О.О. Клименко