Main page

12.06.2018

Додаток

до наказу Держлісагентства

від "12" червня 2018 р. № 483

Склад Науково-технічної ради Державного агентства лісових ресурсів України

Бондар

Володимир Налькович

-

Заступник Голови Держлісагентстваголова Науково-технічної ради Держлісагентства

ПОЛЯКОВА

Любов Володимирівна

-

завідувач Сектору міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю Держлісагентства, к.с.-г.н  заступник голови Науково-технічної ради Держлісагентства

Ткач

Віктор Петрович

-

директор Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства агролісомеліорації ім..Г.М.Висоцького (далі - УкрНДІЛГА), член-кореспондент УААН, д.с.-г.н., професор  заступник голови Науково-технічної ради Держлісагентства

Кривов’язий

Валерій Степанович

-

головний спеціаліст Сектору технічної політики Держлісагентства - секретар Науково-технічної ради Держлісагентства

Байраківська

Галина Борисівна

-

начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Держлісагентства

БОЙКО

Олексій Леонідович

-

начальник Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства

Букша

Ігор Федорович

-

завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА, к.с.-г.н.

ВИСОЦЬКА

Наталя Юріївна

-

перший заступник директора УкрНДІЛГА, к.с.-г.н.

ГОЛУБЧАК

Олексій Іванович

-

директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака (далі - УкрНДІгірліс), к.с.-г.н.

Віговський

Ігор Євгенійович

-

заступник начальника Відділу охорони та захисту лісів Держлісагентства

Горда

Василь Іванович

-

перший заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства

ДАВИДЕНКО Катерина Валеріївна

-

директор ДСЛП «Харківлісозахист», к.с.-г.н.

Ірклієнко

Сергій Петрович

-

директор Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення квалiфiкацiї кадрів лісового господарства, к.с.-г.н.

Клименко

Ольга Олексіївна

-

головний спеціаліст Сектору міжнародних відносин,  науки та зв'язків з громадськістю Держлісагентства

Карпук

Анатолій Іванович

-

директор ВП “Боярська лісова дослідна станція” Національного університету біоресурсів і природо-користування України (далі - НУБіП), Голова Громадської ради при Держлісагентстві, д.е.н. (за згодою)

Коржов

Володимир Леонідович

-

перший заступник директора УкрНДІгірліс, к.т.н.

Кравець

Павло Васильович

-

доцент кафедри лісового менеджменту Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, к.с.-г.н. (за згодою)

Крикун

Руслан Петрович

-

начальник Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства

МАРЧУК

Юрій Миколайович

-

завідувач кафедри дендрології та лісової селекції Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, к.с.-г.н. (за згодою)

МАУРЕР

Вероніка Вікторівна

-

Начальник Управління стратегії та економічного розвитку

Лакида

Петро Іванович

-

директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, член-кореспондент НААН, д.с.-г.н., професор (за згодою)

Матейчик

Василь Іванович

-

заступник начальника Управління лісового господарства та відтворення лісів – начальник відділу лісового господарства Держлісагентства

Маурер

Віктор Мельхіорович

-

завідувач кафедри лісовідновлення та лісорозведення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, к.с.-г.н., професор (за згодою)

Рековець

Микола Михайлович

-

начальник виробничо-технологічного відділу Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання (далі - ВО "Укрдержліспроект")

Рибак

Олександр Васильович

-

заступник начальника Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства;

Романовський

Володимир Францевич

-

начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства

Сапітон

Олексій Анатолійович

-

Директор ДП ”Український лісовий селекційний центр”

Сторожук

Віталій Федорович

-

Провідний інженер-технолог Сектору новітніх технологій  ВО "Укрдержліспроект"

ЦИБУЛЬКО

Валерій Адольфович

-

Генеральний директор ВО "Укрдержліспроект"

Шеремет

Іван Миколайович

-

начальник Управління мисливського господарства та полювання Держлісагентства

Юхновський

Василь Юрійович

-

завідувач кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, д.с.-г.н., професор, (за згодою)