Main page

16.03.2020

Додаток

до наказу Держлісагентства

від "16" березня 2020 р. № 84

 

Склад Науково-технічної ради Державного агентства лісових ресурсів України

ЗаблоЦЬКИЙ

Андрій Володимирович

-

Голова Держлісагентстваголова Науково-технічної ради Держлісагентства

ПОЛЯКОВА

Любов Володимирівна

-

завідувач Сектору міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю Держлісагентства, к.с.-г.н  заступник голови Науково-технічної ради Держлісагентства

Ткач

Віктор Петрович

-

директор Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства агролісомеліорації ім..Г.М.Висоцького (далі - УкрНДІЛГА), член-кореспондент УААН, д.с.-г.н., професор  заступник голови Науково-технічної ради Держлісагентства

ДУБРОВЕЦЬ

Богдана Вікторівна

-

асистент кафедри нової техніки, передової технології , комплексного ведення лісового господарства та охорони праці , к.с.-г.н  - секретар Науково-технічної ради Держлісагентства

БЛИСТІВ

Василь Іванович

-

директор ДП ”Український лісовий селекційний центр”

БОЙКО

Олексій Леонідович

-

начальник Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства

БУДЗІНСЬКИЙ

Ігор Леонідович

-

начальник Відділу охорони та захисту лісів Держлісагентства

Букша

Ігор Федорович

-

завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА, к.с.-г.н.

ВИСОЦЬКА

Наталя Юріївна

-

перший заступник директора УкрНДІЛГА, к.с.-г.н.

ВИТВИЦЬКИЙ

Ігор Данилович

-

головний спеціаліст Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства

ГОЛУБЧАК

Олексій Іванович

-

директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака (далі - УкрНДІгірліс), к.с.-г.н.

ДАВИДЕНКО Катерина Валеріївна

-

старший науковий співробітник УкрНДІЛГА, к.с.-г.н.

Домашлинець  Володимир Григорович

-

заступник начальника управління - начальник відділу охорони тваринного світу управління біоресурсів та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів, екомережі та біобезпеки Мінекоенерго (за згодою)

Ірклієнко

Сергій Петрович

-

директор Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення квалiфiкацiї кадрів лісового господарства, к.с.-г.н.

ЛАВНИЙ

Василь Володимирович

-

проректор з наукової роботи НЛТУ (за згодою)

Клименко

Ольга Олексіївна

-

головний спеціаліст Сектору міжнародних відносин,  науки та зв'язків з громадськістю Держлісагентства

Коржов

Володимир Леонідович

-

перший заступник директора УкрНДІгірліс, к.т.н.

Кравець

Павло Васильович

-

доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, к.с.-г.н. (за згодою)

Крикун

Руслан Петрович

-

начальник Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства

Лакида

Петро Іванович

-

директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, член-кореспондент НААН, д.с.-г.н., професор (за згодою)

Матейчик

Василь Іванович

 

 

МАРЧУК

Юрій Миколайович

-

 

-

заступник начальника Управління лісового господарства та відтворення лісів – начальник відділу лісового господарства Держлісагентства

завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, к.с.-г.н., доцент (за згодою)

МАУРЕР

Вероніка Вікторівна

-

Начальник Управління стратегії та економічного розвитку

Маурер

Віктор Мельхіорович

-

завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, к.с.-г.н., професор (за згодою)

Новик Володимир Анатолійович

-

заступник начальника Управління інноваційного розвитку та науково-технічної політики Мінекоенерго (за згодою)

Рековець

Микола Михайлович

-

начальник виробничо-технологічного відділу Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання (далі - ВО "Укрдержліспроект")

Рибак

Олександр Васильович

-

заступник начальника Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства

Романовський

Володимир Францевич

-

член консультативно-дорадчого органу Держлісагентства

Рябчин Олексій Михайлович

-

заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Мінекоенерго (за згодою)

Сторожук

Віталій Федорович

-

Провідний інженер-технолог Сектору новітніх технологій  ВО "Укрдержліспроект"

ЦИБУЛЬКО

Валерій Адольфович

-

Генеральний директор ВО "Укрдержліспроект"

Шеремет

Іван Миколайович

-

начальник Управління мисливського господарства та полювання Держлісагентства

Юхновський

Василь Юрійович

-

професор кафедри Відтворення лісів та лісових меліорацій Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, д.с.-г.н. (за згодою)