Main page

Наказ Держлісагентства від 30.01.2018 № 49 "Про підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємств галузі за 2017 рік"

30.01.2018

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 30.01.2018                     

Київ

49

 

Про підсумки господарсько-фінансової

діяльності підприємств галузі за 2017 рік

 

Колегія Держлісагентства розглянула підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємств галузі за 2017 рік і зазначає.

Садіння та висівання лісу виконано на площі 34,7 тис. га або 110% до річного завдання, у т.ч. створено 1,7 тис. га нових лісів.

Заходи з формування молодняків проведені на площі 45 тис. га, що становить 104% до завдання.

У постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства знаходиться 7,6 млн га земель.

Правовстановлюючі документи на землю (речові права на земельні ділянки) оформлені лише на 3,6 млн га, що становить 47%. Крім того на земельні ділянки загальною площею 1,5 млн га (20%) укладено договори на виготовлення документації із землеустрою (оформлення речових прав). За 2017 рік правовстановлюючі документи виготовлені на площу 134 тис. га.

Під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів заготовлено 8,7 млн куб. м ліквідної деревини (130% до завдання).

За 2017 рік підприємства галузі заготовили від усіх видів рубок 15950,7 тис. куб. м деревини.

Лісогосподарські підприємства у повному обсязі виконали заплановані профілактичні та попереджувальні протипожежні заходи. З метою попередження виникнення лісових пожеж влаштовано 78 км протипожежних розривів і бар’єрів, понад 52 тис. км мінералізованих смуг та проведено догляд за ними в обсязі 238 тис. км.

Від рубок головного користування заготовлено 7321,4 тис. куб. м ліквідної деревини, що становить 95,7% від лісосічного фонду 2017 року.

У 2017 році ліквідовано 2371 пожежу на площі 5474 га, в тому числі верхових – 1060 га, що в порівнянні з 2016 роком більше в 2,5 раза за кількістю та в 5 разів за площею. Середня площа однієї пожежі зросла вдвічі та становила 2,3 га.

Обсяг незаконних рубок становить 26 тис. куб. м,  кількість випадків – 7 тисяч. Сума заподіяної шкоди становить 157,5 млн грн, відшкодовано – 7,6 млн грн або 5 %.

До судових та правоохоронних органів передано матеріали по 2,6 тис. випадках лісопорушень. До дисциплінарної відповідальності притягнено 792 працівника державної лісової охорони, за недоліки в роботі звільнено із займаних посад 104 посадових особи.

Підвідомчі підприємства розробили 8,8 тис. га пошкоджених вітровалами та вітроломами насаджень, що становить 74% по площі та 60% по масі. Відмічається тенденція всихання соснових насаджень, зокрема в Поліському регіоні на площі 102 тис. га загальною масою 4725 тис. куб. м. Було розроблено 50 тис. га, масою 2335 тис. куб. м або по площі і по масі 49%.

В осередках найнебезпечніших шкідників лісу проведена обробка насаджень на площі 7,7 тис. га.

За порушення правил полювання складено 2567 протоколів, з них працівниками державної лісової охорони - 2041 протокол або 79,5% від  загальної кількості.

Станом на 01.01.2018 на складах підприємств галузі знаходиться 1049 тис. куб. м лісопродукції, що на 130 тис. куб. м  більше в порівнянні із залишками на початок 2017 року. По відношенню до середньомісячної заготівлі обсяг залишків становить 79%.

Деревообробні  підрозділи галузі переробили біля 2 млн куб. м деревини, що на 339 тис. куб. м або на 21% більше ніж за 2016 рік.

Випущено продукції переробки на суму 2,6  млрд грн, що на 36% або на 672 млн грн більше ніж за 2016 рік.

Лісогосподарські підприємства за власні кошти збудували і відремонтували  563 км земляного полотна,  що становить 105% до запланованого обсягу, та облаштовано дорожнім одягом близько 419 км або 123% до запланованого.

Від реалізації продукції отримано 13691,3 млн грн чистого доходу, що  на 1339,1 млн грн більше аналогічного періоду минулого року (приріст 11%).

За результатами господарсько-фінансової діяльності у 2017 році підприємства галузі отримали 471,9 млн грн чистого прибутку.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в цілому по галузі становить 8631 грн і зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1853 грн або на 27%.

До  бюджетів усіх рівнів сплачено 3904,2 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 604,7 млн грн (18%)  більше ніж за 2016 рік, в тому числі до Державного бюджету – 2554,4 млн грн (65%), до місцевого – 1349,8 млн грн (35%).

За звітний період підприємства галузі сплатили 1122,3 млн грн єдиного соціального внеску.

Станом на 01.01.2018 прострочена заборгованість (недоїмка) перед бюджетом та Пенсійним фондом відсутня.

Враховуючи вищезазначене та з метою поліпшення господарсько-фінансової діяльності лісогосподарських підприємств, установ та організацій галузі.

 

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Начальнику Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства:

 

1.1. Активізувати роботи з оформлення речових прав на землі, що надані в постійне користування лісогосподарським підприємствам.

                                                                          

1.2. Забезпечити проведення огляду всіх технічних засобів пожежогасіння, спостереження, зв’язку та інших матеріальних ресурсів, що використовуються для охорони лісів від пожеж, розробити заходи щодо їх оновлення, ремонту із зазначенням відповідальних осіб і виконавців.

                                                                          

1.3. Забезпечити до початку пожежонебезпечного періоду підвідомчими підприємствами розроблення та затвердження мобілізаційно-оперативних планів ліквідації лісових пожеж.

                                                                                   

1.4. Організувати постійний нагляд за санітарним станом насаджень, де відмічені процеси всихання, та забезпечити своєчасне здійснення у них комплексу заходів поліпшення санітарного стану лісів. Провести широку роз’яснювальну роботу в засобах масової інформації за активної участі природоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо необхідності термінової вирубки пошкоджених лісів та заміни їх на високопродуктивні стійкі деревостани.

 

1.5. Вжити заходів щодо підвищення ефективності роботи державної лісової охорони, зокрема відомчих рейдових бригад з охорони лісів, виявлення та притягнення винних осіб до відповідальності за порушення лісового законодавства та обладнання транспортних засобів рейдових бригад GPS – трекерами.

                                                                                    

1.6. Взяти під особистий контроль питання своєчасності виплати заробітної плати. У разі виникнення заборгованості із виплати заробітної плати разом з поясненнями подавати графік її погашення.

                                                                                                

1.7. Проаналізувати причини неефективної діяльності підприємств та надати пропозиції щодо їх реорганізації (ліквідації) та вжити заходи щодо прискорення реорганізації (ліквідації) суб’єктів господарювання,  відносно яких вже прийняті рішення.

                                                                           

1.8. Забезпечити своєчасну сплату податків, обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.               

 

1.9. Забезпечити контроль за дотриманням обґрунтованого рівня витрат  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контроль за використанням державного майна і фінансових ресурсів”.

 

1.10. Посилити увагу до роботи служб управління персоналом апаратів управлінь, підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо дотримання вимог нормативно-правової бази щодо регулювання трудових відносин. 

 

1.11. Звернути особливу увагу  на  кандидатури осіб, які рекомендовані до призначення на посади, віднесені до посадових осіб державної лісової охорони, щодо відповідності їх професійно-кваліфікаційним вимогам, вживати заходів.

                                                                                           

1.12. Суворо дотримуватись Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921.

 

1.13. Здійснити організаційні заходи щодо активізації профорієнтаційної роботи на підприємствах галузі, функціонування учнівських лісництв тощо.

 

1.14. Посилити контроль за проведенням рейдів  з охорони державного мисливського фонду  користувачами мисливських угідь та дотриманням мисливцями  техніки безпеки під час проведення полювання.

 

1.15. Проаналізувати причини низької економічної ефективності ведення мисливського господарства на підвідомчих підприємствах, вжити заходів  щодо підвищення  окупності ведення мисливського господарства та попередити про персональну відповідальність за невиконання рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

  

1.16. Забезпечити контроль за проведенням обліків чисельності мисливських тварин користувачами угідь та своєчасну підготовку і погодження проектів Лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду на 2018-2019 роки.                                              

 

1.17. Забезпечити виконання державними лісогосподарськими підприємствами наказу Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 № 42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини».

 

1.18. Посилити контроль за виконанням договорів купівлі-продажу деревини, укладених за результатами аукціонних торгів, та виходом ділових сортиментів і розподілом дров’яної деревини на технологічну та паливну.

 

1.19. Забезпечити ведення електронного обліку деревини на лісогосподарських підприємствах з внесенням інформації про всю заготовлену і реалізовану деревину до системи електронного обліку деревини та забезпечити реєстрацію укладених договорів в системі.

 

1.20. Припинити реалізацію підвідомчими лісогосподарськими підприємства деревини за прямими договорами підрядникам, що виконують роботи по заготівлі деревини та не беруть участь в аукціонних торгах.

 

1.21. Забезпечити укладання договорів щодо надання послуг в лісовому господарстві за результатами процедур закупівель.

 

 1.22. Активізувати діяльність із проведення заходів щодо встановлення відповідності ведення лісового господарства за міжнародною системою сертифікації Лісової опікунської ради (FSC).

 

1.23. Забезпечити збільшення обсягів реалізації необробленої деревини на аукціонних торгах з використанням електронних торгових систем та реалізацію понаднормових залишків, що знаходяться на складах.

 

1.24. Заборонити реалізацію споживачам дубової дров’яної деревини для технологічних потреб виробничо-технічного призначення.

 

1.25. Активізувати співпрацю з науковими та освітніми закладами лісового профілю щодо виконання прикладних наукових розробок за госпрозрахунковими договорами.

 

2. Завідувачу Сектору з персоналу Святецькій А.В.  спільно з директором  Укрцентркадриліс  Ірклієнком С.П. посилити контроль за  функціонуванням галузевої системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для лісогосподарського виробництва і координацію взаємодії з  навчальними закладами лісогосподарського профілю,  підприємствами лісового господарства та науковими  установами галузі.

 

3.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови                                                                      В.Н. Бондар