Main page

Наказ Державного агентства лісових ресурсів України від 14.09.2017 № 421 "Щодо масового всихання насаджень"

15.09.2017

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДКУД _______

Н А К А З

14.09.2017                                         Київ                                             № 421

 

Щодо масового всихання насаджень

 

Державне агентство лісових ресурсів України відмічає масштабне погіршення санітарного стану лісів, спричинене масовим їх всиханням.

В останні роки у зв'язку із значними кліматичними змінами, склалися сприятливі умови для масового розвитку та розмноження небезпечних шкідників лісу, зокрема групи комах-ксилофагів. Зазначені шкідники (переважно верхівковий і шестизубий короїди, малий та великий соснові лубоїди) заселяють дерева сосни звичайної і сприяють поширенню в їх провідних тканинах грибів родини офіостомових, що призводить до швидкої загибелі соснових насаджень на значних площах.

Найбільшої інтенсивності процес набув у 2017 р. Площа всихання лише соснових насаджень перевищила 142 тис. га, а їх запас 7,2 млн. куб м. Осередки масового всихання охоплюють Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та продовжують збільшуватись.

Пошкоджені насадження потребують негайного лісогосподарського втручання, з подальшим відтворенням нових високопродуктивних лісів.

Враховуючи масштаби пошкодження лісів, з метою недопущення безповоротної втрати цінних лісових ресурсів, посилення їх захисних, оздоровчих, водоохоронних, рекреаційних і інших корисних властивостей та запобігання виникненню неконтрольованих масштабних патологічних процесів,

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам Київського обласного та по м. Києву, Волинського, Житомирського, Львівського, Рівненського, Хмельницького, Черкаського, Чернігівського обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівникам підприємств і установ, що належать до сфери управління Держлісагентства, спільно з державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами:

1.1. До 25.09.2017 провести інвентаризацію осередків шкідників у соснових насадженнях з метою виявлення пошкоджених ділянок лісу (площа і запас за категоріями стану) та розрахунки витрат на розробку пошкоджених насаджень і відтворення на зрубах більш стійких і високопродуктивних деревостанів.

1.2. Згідно з оперативними даними обліку осередків станом на 01.10.2017 подати територіальним органам Державної служби України з надзвичайних ситуації відповідні матеріали про визнання (за наявності підстав) надзвичайної ситуації щодо пошкоджень лісів шкідниками та завданих збитків.

1.3. До 01.10.2017 направити Міністерству екології та природних ресурсів України та обласним державним адміністраціям матеріали інвентаризації осередків шкідників у соснових насадженнях у межах природно-заповідного фонду для прийняття відповідних рішень щодо проведення в них невідкладних заходів з оздоровлення лісів.

1.4. Провести широку роз’яснювальну роботу щодо надзвичайної ситуації, викликаної масовим всиханням лісових насаджень сосни із місцевими органами влади та засобами масової інформації.

2. УкрНДІЛГА (Ткач В.П.) разом з державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами до 15.10.2017 розробити рекомендації з ведення лісового господарства в пошкоджених короїдами соснових насадженнях, зокрема щодо шляхів недопущення поширення осередків всихання соснових насаджень на значних площах та створення на зрубах нових більш стійких і високопродуктивних деревостанів.

3. Начальникам Відділу охорони і захисту лісів (Парфенюк В.А.), Управління стратегії та економічного розвитку (Уварова В.І.), Управління лісового господарства та відтворення лісів (Романовський В.Ф.), Відділу використання лісових ресурсів (Крикун Р.П.):

3.1. До 19.09.2017 розробити уніфіковані форми інвентаризації осередків шкідників і хвороб у соснових насадженнях і завданих збитків та подання їх органам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

3.2. До 05.11.2017 узагальнити матеріали інвентаризації осередків шкідників у соснових насадженнях і завданих збитків та підготувати подання Державній службі України з надзвичайних ситуацій про визнання надзвичайної ситуації щодо пошкоджень лісів шкідниками та завданих збитків.

3.3. Підготувати проекти розпорядження Кабінету Міністрів України та наказу Держлісагентства щодо термінового проведення заходів поліпшення санітарного стану лісів.

4. Сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю (Полякова Л.В.):

4.1. Вивчити міжнародний досвід подолання надзвичайних ситуацій, викликаних масовим всиханням лісових насаджень та внести відповідні пропозиції щодо порушених питань.

4.2. Виготовити та поширити інформаційні матеріали про масове всихання лісових насаджень.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови

В.Н. Бондар