Main page

Інформація щодо селекційного відстрілу в природних заповідниках


 

 

Державне агентство лісових ресурсів України в зв’язку з численними зверненнями природоохоронних організацій та користувачів мисливських угідь щодо селекційного відстрілу повідомляє, що статтю 32 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» доповнено частиною п'ятою відповідно до якої забороняється селекційний відстріл тварин у природних заповідниках а також забороняється проведення селекційного відстрілу тварин іншим мисливцям у присутності особи, яка має дозвіл на селекційний відстріл.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 лютого 2014 року № 57 «Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 413/25190 встановлюється єдиний для усіх користувачів мисливських угідь порядок проведення селекційного відстрілу мисливських тварин, оформлення та видачі дозволів на проведення селекційного відстрілу, критерії для відбору мисливських тварин, які підлягають відстрілу.

Дозвіл на селекційний відстріл – документ, який засвідчує право працівника, уповноваженого здійснювати охорону мисливських угідь, на селекційний відстріл мисливських тварин і видається виключено лише за заявками користувача мисливських угідь. У разі відсутності затвердженого в установленому законодавством порідку ліміту добування мисливських тварин дозвіл на селекційний відстріл не видається. Ліміти використання мисливських тварин затверджуються відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» на підставі пропозиції користувачів мисливських угідь.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, підтримання природних спонтанних процесів і явищ, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і надаються заповідникам у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства України.

Основними завданнями природних заповідників є збереження природних комплексів та об'єктів на їх території, проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища, розробка на їх основі природоохоронних рекомендацій, поширення екологічних знань, сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та заповідної справи.

Згідно статті 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на території природних заповідників забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти, а саме: мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємкість угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

Відповідно до абзацу першого статті 32 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводяться незалежно від строків мисливського сезону працівниками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь, за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - за дозволом обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, за письмовою заявою користувача мисливських угідь.

 

 

Заступник начальника

Відділу мисливського господарства та полювання

А. Шелепило