Main page

Головні дати історії системи управління лісовим господарством України

08.04.2015

Лісівництво в Україні, як наука так і практика, бере свій початок у XVIII сторіччі.

До революції 1917 року управління лісами здійснював лісовий Департамент.

Лісове господарство багато десятиріч зазнавало безкінечних перетворень, зливань, реформувань що, як правило, призводило до негативних наслідків для лісів, а точніше до лісовинищування.

Після 1917 року в Україні перші структури управління лісами з‘явились в 1919 році, з створенням Всеукревкому, в структурі якого був земельний відділ з підвідділом лісового господарства.

В 1920 році земельний відділ Всеукревкому був перетворений в народний комісаріат земельних справ з організацією в 1922 році в його структурі лісового управління.

 

Далі хронологія управління лісовим господарством виглядає так:

1922 - 1929 р.р.

Всеукраїнське управління лісами при народному комісаріаті землеробства УРСР (ВУПЛ)

1929 - 1932 р.р.

Український державний лісогосподарський трест (Укрдержліс)

1932 - 1936 р.р.

Управління Уповноваженого Наркомліспрому СРСР при Раднаркомі України

1936 - 1947 р.р.

 

Українське управління лісоохорони і лісонасаджень Головного управління лісоохорони і лісонасаджень при Раді Народних Комісарів СРСР ( з 1946р. - при Раді Міністрів СРСР) “Головлісоохорона”

1947 – 1953 р.р.

Міністерство лісового господарства УРСР

1954 - 1959 р.р.

Головне управління лісового господарства і полезахисного лісорозведення Міністерства сільського господарства УРСР

1960 - 1966 р.р.

Головне управління лісового господарства і лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР

1966 - 1997 р.р.

Міністерство лісового господарства УРСР (України з 1991 року)

27 липня 1997 р.

Державний комітет лісового господарства України

13 квітня 2011 р.

Державне агентство лісових ресурсів України