Main page

Наказ МВС та Мінагрополітики України від 21 жовтня 2014 року №1111/416 "Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України"

24.11.2014

http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/TSIGN.GIF/$file/TSIGN.GIF

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2014

м. Київ

N 1111/416

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2014 р. за N 1404/26181

Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 15 травня 2013 року N 265 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року "Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", постанов Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 738 "Про затвердження Порядку обліку надзвичайних ситуацій" та від 09 січня 2014 року N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту", з метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державного агентства лісових ресурсів України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України (далі - Інструкція), що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій разом з Державним агентством лісових ресурсів України забезпечити обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України і черговим Держлісагентства України відповідно до Інструкції.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДСНС України та першого заступника Голови Держлісагентства України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Міністр аграрної політики
та продовольства України

І. О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

В. В. Черняков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства аграрної політики та продовольства України
21 жовтня 2014 року N 1111/416

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2014 р. за N 1404/26181

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України

I. Загальні положення

1.1. Обмін інформацією між ДСНС України і Держлісагентством України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації (далі - Обмін інформацією) організовується на підставі спільних рішень у межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України і черговим Держлісагентства України (черговим Укравіабази Держлісагентства України);

на регіональному рівні - між оперативно-черговими службами центрів управління в надзвичайних ситуаціях територіальних органів ДСНС України та черговими службами обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

1.2. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації та небезпечні події, що можуть виникнути у сфері відповідальності Держлісагентства України та пов'язані з пожежами в природних екосистемах (лісова пожежа верхова (низова) на площі; торф'яна пожежа на значних площах; пожежа степових масивів (посівів сільськогосподарських культур), очерету на площі), з загибеллю диких тварин, з нещасними випадками з людьми у лісних, гірських масивах, печерах та інших рекреаційних зонах згідно з Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затвердженими наказом МНС України від 12 грудня 2012 року N 1400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за N 40/22572.

1.3. Обмін інформацією проводиться:

щодня в пожежонебезпечний період (з 01 квітня по 01 листопада) шляхом щодобового надання інформації про оперативну обстановку у сфері відповідальності Держлісагентства України;

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації шляхом оперативного взаємооповіщення та подальшого періодичного оперативного інформування щодо гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з лісовими пожежами.

II. Щоденний обмін інформацією

2.1. У пожежонебезпечний період черговий Держлісагентства України щодня до 22:00 надсилає до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України добову оперативну інформацію про лісові пожежі за формою Ф-1 (додаток 1).

2.2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України черговий Держлісагентства України надає необхідні роз'яснення щодо переданої інформації.

2.3. За запитом чергового Держлісагентства України начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України надає інформацію щодо пожеж у лісах інших постійних лісокористувачів.

III. Оперативне інформування

3.1. У разі отримання Держлісагентством України інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері своєї відповідальності черговий Держлісагентства України протягом 10 хвилин інформує по телефону оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України.

3.2. Усне інформування протягом 30 хвилин підтверджується письмово на адресу електронної пошти оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України або по факсу стандартним повідомленням про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків за формою НС (додаток 2).

3.3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері відповідальності Держлісагентства України начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України протягом 10 хвилин інформує по телефону чергового Держлісагентства України.

3.4. За запитом чергового Держлісагентства України інформація про оперативну обстановку в районі виникнення надзвичайної ситуації надається оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України на адресу електронної пошти або факсом до Держлісагентства України.

3.5. На регіональному та місцевому рівнях спільними рішеннями можуть встановлюватися інші форми та терміни оперативного оповіщення.

IV. Періодичне оперативне інформування

4.1. Інформування черговим Держлісагентства України оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України щодо гасіння пожежі, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється двічі на добу, до 20:00 станом на 18:00 та до 07:00 станом на 05:00, згідно з оперативною інформацією про стан гасіння лісової пожежі за формою ЛП-1 (додаток 3).

4.2. У разі розгортання роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - Штаб) або Міжвідомчого оперативного штабу (далі - МОШ) залежно від їх рівня періодичність та форми оперативного інформування про хід гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначають керівники Штабу або МОШ.

V. Інші заходи з інформаційної взаємодії

5.1. У разі прийняття рішення щодо розгортання у державному центрі управління у надзвичайних ситуаціях ДСНС України Штабу або МОШ за запитом начальника чергової зміни ДСНС України черговий Держлісагентства України здійснює оповіщення представників Держлісагентства України, які входять до складу цих органів управління.

5.2. З метою скоординованого інформування засобів масової інформації, інших організацій та населення про виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з лісовими пожежами, Держлісагентство України і ДСНС України надають один одному копії своїх прес-релізів.

VI. Обмін оперативною інформацією

Передача оперативної інформації між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України та черговими Держлісагентства України здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

Оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України:

телефони: (044) 247-3050, 59-01 (АТС-10);

факс: (044) 247-3211;

електронна пошта: oper@mns.gov.ua.

Чергові Держлісагентства України:

телефони: (044) 226-3253, (044) 235-5620;

електронна пошта: chief@dklg.gov.ua;

диспетчерська служба Укравіабази (працює: 08:00 - 20:00);

телефони: (044) 467-7150, (044) 467-7151.

 

Начальник департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України

Д. В. Горбась

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

В. В. Черняков

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України
(
пункт 2.1 розділу II)

Форма Ф-1

ДОБОВА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ N ___

станом на "     " ____________ 20__ року

 

N
з/п

Територіальні органи, підприємства і організації

Виникло пожеж

Погашено пожеж

З початку року

Погашено пожеж за участю ДСНС України

Задіяно до гасіння пожеж

 

Держлісагентство

Держлісагентство

Держлісагентство

осіб

техніки

 

кількість

площа
(га)

кількість

площа
(га)

кількість

площа
(га)

Держліс-
агентство

ДСНС України

інші

Держлісагентство

ДСНС України

інші

 

всього

у тому числі верхові

всього

у тому числі верхові

пожежні машини

інша техніка

пожежні машини

інша техніка

пожежні машини

інша техніка

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

1

Вінницьке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Волинське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дніпропетровське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Донецьке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Житомирське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Закарпатське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Запорізьке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Івано-Франківське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Київське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Кіровоградське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Луганське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Львівське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Миколаївське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Одеське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Полтавське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Рівненське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Сумське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Тернопільське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Харківське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Херсонське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Хмельницьке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Черкаське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Чернівецьке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Чернігівське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

УкрНДІЛГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

УкрНДІгірліс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Шацький НПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черговий Держлісагентства України

____________
(підпис)

________________
(
ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України
(
пункт 3.2 розділу III)

Форма НС

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___
про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків

станом на "     " ____________ 20__ року

 

N
з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітка

 

1

2

3

4

 

1

Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з наказом МНС України від 12 грудня 2012 року N 1400

 

 

 

2

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об'єкт, належність об'єкта, напрямок і відстань від обласного центру)

 

 

 

3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)

 

 

 

4

Закінчення надзвичайної ситуації (дата, час)

 

 

 

5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис події, причини виникнення; площа, що охоплена дією події; кількість людей, які перебувають у зоні події; шкода, заподіяна населенню та господарству тощо)

 

 

 

6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо

 

 

 

7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (вказати об'єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події тощо)

 

 

 

8

Сили, що залучаються (залучалися) для ліквідації надзвичайної ситуації (осіб - з них працівників Держлісагентства України, одиниць техніки - з них тієї, що належить Держлісагентству України, інші сили (ДСНС України, Міноборони України, МВС України, МОЗ України тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань

 

 

 

9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)

 

 

 

10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

 

 

 

11

Посада, прізвище, ініціали начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, телефон, факс

 

 

 

Черговий Держлісагентства України

____________
(підпис)

___________________
(
ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

              00:00                   
 (
час подання інформації)

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України
(
пункт 4.1 розділу IV)

Форма ЛП-1

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан гасіння лісової пожежі

N
з/п

Дата та час повідом-
лення

Номер кварталу

Склад насад-
жень

Час вияв-
лення та площа вияв-
лення
(га)

Ким вияв-
лено

Кіль-
кість потер-
пілих, у тому числі загиб-
лих

Вплив на роботу інших галузей

Працює на пожежі

Необ-
хідні додат-
кові
сили і засоби

Керівник гасіння

Площа пожежі
(га)

 

Держліс-
агентство України

ДСНС України

МВС України

інші установи

всього

 

осіб

пожежної техніки

осіб

пожежної техніки

осіб

пожежної техніки

осіб

пожежної техніки

осіб

пожежної техніки

всього
(га)

площа верхової пожежі (га)

площа низової пожежі (га)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черговий Держлісагентства України

____________
(підпис)

________________
(
ініціали, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26181.html