Main page

Наказ Державної служби статистики України від 19 серпня 2014 року № 243 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства"

03.09.2014

http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/TSIGN.GIF/$file/TSIGN.GIF

Державна служба статистики України

НАКАЗ

від 19 серпня 2014 року N 243

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства

 

Відповідно до статей 41418 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положеннястатей 808195 Цивільного кодексу Україничастини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового та мисливського господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового та мисливського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні - зі звіту за 2014 рік:

N 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ рік";

N 3-лг "Лісогосподарська діяльність за 20__ рік";

N 2-тп (мисливство) "Ведення мисливського господарства за 20__ рік";

N 1-відходи "Утворення та поводження з відходами за 20__ рік";

N 1-екологічні витрати "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік ".

Коментар ЛІГА:ЗАКОН

У зв'язку з можливим коригуванням Держстатом України форм державних статистичних спостережень на етапі підготовки бланків до виготовлення друкарським способом, форми, що додаються, будуть розміщені в системі після отримання ЛІГА:ЗАКОН тиражованих примірників бланків.

1.2. Періодичну - N 3-лг (квартальна) "Лісогосподарська діяльність за ___ квартал 20__ року" - зі звіту за I квартал 2015 року.

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. N 2-тп (повітря) (річна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. N 3-лг (річна) та N 3-лг (квартальна) - на юридичних осіб, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. N 2-тп (мисливство) (річна) - на юридичних осіб, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.4. N 1-відходи (річна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з утворенням, поводженням з відходами I - IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.5. N 1-екологічні витрати (річна) - на юридичних осіб, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання і опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2015 року наказ Держстату України від 14 червня 2013 року N 182 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова

О. Г. Осауленко