Main page

Наказ Мінагрополітики України від 10 червня 2013 року "Про затвердження Положення про мисливське собаківництво України"

10.06.2013

 

 

 


            

                                                                                                                   МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

             НАКАЗ

 

 

                                 10.06.2013

 

Київ

№ 356 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про мисливське собаківництво України

зареєстровано в

Міністерстві юстиції України           

08” серпня 2013р.  

 за № 1347/23879                   

 

                                                                    

                                                                               

Відповідно до частини шостої статті 34 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та підпункту 7.139 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України  від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про мисливське собаківництво України  (далі – Положення), що додається.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету  лісового  господарства  України від 27 серпня 2007 року № 495 «Про затвердження Положення про мисливське собаківництво України»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції  України  11 вересня 2007 року за № 1054/14321.

 

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

 

 

Міністр

М.В. Присяжнюк

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

10 червня 2013 року № 356

 

зареєстровано в

Міністерстві юстиції України           

08” серпня 2013р.  

 за № 1347/23879                   

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про мисливське собаківництво України

 

1.                  Це Положення регулює питання щодо розвитку мисливського собаківництва, яке здійснюється відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та інших нормативно-правових актів у галузі мисливського господарства та полювання.

 

 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

власник собаки мисливської породи – юридична або фізична особа, яка утримує собаку мисливської породи з родовідними документами;

всеукраїнська громадська організація з мисливського собаківництва  добровільне об’єднання громадян, яке підтвердило статус всеукраїнської громадської організації або вважається таким, що підтвердило такий статус, відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», основним видом діяльності якого відповідно до затвердженого статуту є кінологічна робота з собаками  мисливських порід, розведення, вирощування, утримання, облік, підготовка до полювання та використання для потреб мисливців собак мисливських порід, а також діяльність, пов’язана з натаскуванням, наганянням, польовими випробуваннями та змаганнями мисливських собак, проведенням виставок;

мисливське собаківництво – діяльність, пов’язана з розведенням, вирощуванням, утриманням, обліком, підготовкою до полювання та використанням для потреб мисливців собак мисливських порід;

паспорт на собаку мисливської породидокумент, який засвідчує породність цього собаки і дає дозвіл мисливцю використовувати собаку в полюванні;

племінне положення – комплекс нормативно-правових актів та нормативних документів, що регламентують племінну роботу з мисливськими собаками;

родовідні документи – родовід встановленого Міністерством аграрної політики та продовольства України єдиного зразка (довідка про походження), який підтверджує походження собаки мисливської породи;

собака мисливської породи – породистий собака, який використовується для потреб мисливців, походження якого підтверджується родовідним документом;

стандарт породи мисливського собаки – комплекс спадкоємних та екстер’єрних ознак, які передаються за спадковістю.

 

3. Племінна робота з мисливськими собаками ведеться на підставі стандартів порід мисливських собак та відповідно до племінного положення.

 

4. Для визначення мисливської породи використовуються стандарти порід мисливських собак відповідно до класифікації, прийнятої Міжнародною кінологічною федерацією  (далі - МКФ), чи країни походження собаки. У разі невизнання породи МКФ використовується стандарт, прийнятий у країні походження собаки.

 

5. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, належать:

1) затвердження нормативних документів з мисливського собаківництва;

2) встановлення строків проведення натаскування, наганяння, польових випробувань і змагань мисливських собак;

3) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

4) організація обліку племінних собак мисливських порід;

5) ведення єдиної племінної книги собак мисливських порід;

6) видача на підставі записів до єдиної племінної книги родоводів єдиного зразка;

7) видача паспортів на собак мисливських порід;

8) погодження виділення окремих ділянок для проведення натаскування, наганяння, польових випробувань і змагань мисливських  собак.

 

6. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних  питань  у сфері мисливського собаківництва Держлісагентство України може утворювати постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, кількість та склад, положення про які затверджуються наказом Голови Держлісагентства України.

 

7. Держлісагентство України може залучати всеукраїнські громадські організації з мисливського собаківництва, які займаються мисливським собаківництвом (за їх згодою), в частині:

розроблення нормативно-правових актів та нормативних документів з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо);

надання інформації для ведення племінної книги собак мисливських порід;

підготовки документів для видачі родоводів собак мисливських порід єдиного зразка (довідок про походження);

проведення організаційної роботи з власниками мисливських собак;

здійснення міжнародного співробітництва щодо розвитку мисливського собаківництва.

 

 

Директор Департаменту

тваринництва                                                                                          А.А. Гетя