Main page

Міжнародні договори

27.06.2014

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ,
що знаходяться у компетенції Держлісагентства України

Протокол про cтале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та cталий розвиток Карпат

Протокол про стале управління лісами був підписаний Держлісагентством України в ході роботи ІІІ Конференції Сторін Карпатської конвенції, що проходила у Словаччині в 2011 році.

Протокол ратифікований Законом України від 16 жовтня 2012 року №5432-VI «Про ратифікацію Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат» і набрав чинності 21 жовтня 2013 року.

Сторонами Протоколу виступають Сторони Карпатської Конвенції, а саме: Угорщина, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Румунія, Республіка Польща, Республіка Сербія, Україна.

Метою Протоколу про стале управління лісами є сприяння сталому управлінню лісами гірської частини Карпат та їхній охороні в інтересах нинішнього та прийдешнього поколінь. Для досягнення цієї мети Сторони, які підписали Протокол,  вживають заходів і співпрацюють щодо:

·          підтримки або збільшення лісового покриву;

·          забезпечення продуктивних функцій лісів та їхньої ролі в розвитку сільської місцевості;

·          сприяння раціональному використанню деревини як екологічного безпечного та відновлювального матеріалу;

·          сприяння збалансованому використанню недеревних лісових продуктів;

·          поліпшення загального стану та життєстійкості лісів;

·          поліпшення збереження й збалансованого використання компонентів біологічного різноманіття лісів;

·          визначення та охорони природних лісів, особливо пралісів;

·          сприяння відновленню лісів наближених до природних лісів;

·          посилення ролі лісового сектора в пом’якшенні наслідків зміни клімату;

·          поліпшення охоронних лісових функцій, як-от: недопущення повеней, зсувів землі, а також загального циклу водної регуляції;

·          підтримка культурної спадщини лісів;

·          посилення соціальної функції лісів;

·          сприяння участі регіональних і місцевих органів та громад в управлінні лісами;

·          визначення, розробки та застосування відповідних схем плати за екологічні товари та послуги, які надаються завдяки лісам;

·          посилення управління та правозастосування в лісовому секторі з особливою увагою до боротьби з нелегальною заготівлею лісу та пов’язаною із цим торгівлею;

·          визначення, розробки та використання практичного досвіду в управлінні лісами та наближеному до природи веденню лісового господарства;

·          сприяння та координації наукових досліджень та обміну інформацією з питань Карпатських лісів.

 

Угода між Державним агентством лісових ресурсів України та Міністерством лісового господарства Республіки Білорусь щодо співробітництва в галузі лісового господарства.

Угода про співпрацю між Державним агентством лісових ресурсів України та Міністерством лісового господарства Республіки Білорусь була підписана 18 червня 2013 року в ході офіційного візиту в Україну Президента Республіки Білорусь.

Відповідно до Угоди співпраця між Сторонами здійснюватиметься за наступними напрямками:

 

·          законодавчі, адміністративні, економічні та соціальні аспекти стійкого ведення лісового господарства, включаючи питання боротьби з незаконними рубками та іншими лісопорушеннями;

·          багатоцільове лісокористування, розвиток економічних, соціальних, екологічних функцій лісів;

·          збереження й стійке використання генофонду та біологічного різноманіття лісів, природних територій на землях лісового фонду, що охороняються;

·          лісонасінна справа та розсадники;

·          лісовідновлення, лісорозведення та лісовирощування;

·          охорона лісів від пожеж;

·          захист лісів від шкідників і хвороб;

·          ведення мисливського господарства та екотуризм;

·          лісовпорядкування та моніторинг лісів;

·          ведення лісового господарства в лісах, забруднених радіонуклідами;

·          підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників і фахівців лісового господарства;

·          співпраця з громадськістю щодо питань лісового господарства.

 

Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки в галузі лісового господарства

Держлісагентство України здійснило національну процедуру погодження та підготовки до підписання Угоди про співробітництво між Урядом Республіки Туреччина та Урядом України в галузі лісового господарства. Угода підписана 9 жовтня 2013 року.

З метою набрання цією Угодою чинності розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки в галузі лісового господарства». На даний час проект погоджений з зацікавленими міністерствами та відомствами.

В рамках Угоди між Україною і Турецькою Республікою  передбачається співробітництво за наступними напрямками:

a) Охорона лісів від шкідливих чинників, таких як шкідники, хвороби та інвазивні породи; боротьба з лісовими пожежами;

b) Відновлення лісів та вирощування лісового садивного матеріалу, протидія опустелюванню й ерозії земель; лісорозведення на непридатних для сільського господарства землях;

c) Способи механізації й забезпечення спільної стандартизації виробництва деревини;

d) Використання недеревних лісових продуктів;

f) Планування та управління лісовими охоронними територіями; планування   екотуризму для лісових охоронних територій;

h) Комплексне регулювання стоку з водозбору;

i)  Сприяння інвестиціям у лісове господарство.