Main page

Актуалізована інформація щодо заходів із протидії корупції вжитих протягом 2013 року та за І квартал 2014 року з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

10.06.2014

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки" Державне агентство лісових ресурсів України (далі – Держлісагентство) надає інформацію про хід виконання завдань і заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції.

 

І. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур.

Завдання 8. Захід 3. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. № 491-р затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Держлісагентством, його територіальними органами та республіканським комітетом Автономної Республіки Крим лісового і мисливського господарства, та розміру плати за їх надання. Розроблені та затверджені наказом Держлісагентства від 11 квітня 2013 р. № 104 інформаційні картки надання адміністративних послуг. Держлісагентством забезпечується функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг, які надаються Держлісагентством, порядок їх надання та інша необхідна інформація.

 

ІІІ. Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Завдання 1. Управлінням кадрів та контролю Держлісагентства організована робота по виконанню Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування». Так, з метою вдосконалення конкурсного відбору кандидатів на зайняття посад державних службовців розроблено Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Держлісагентства, Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Держлісагентстві, на офіційному веб-сайті Держлісагентства розміщуються Оголошення про конкурс на вакантні посади державних службовців в структурних підрозділах Держлісагентства, у тому числі питання з перевірки знання Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції". Таким же чином побудована робота і в обласних управліннях Держлісагентства.

Так у 2013 році на вакантні посади галузі було подано 77 заяв особами, які претендували на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави. Із них: 76 осіб – успішно пройшли спеціальну перевірку, одна особа не пройшла спеціальну перевірку у зв’язку з виявленням факту про те, що особа піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення.

У І кварталі 2014 року Держлісагентством конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців не проводились у зв’язку з відсутністю таких. В обласних управліннях Держлісагентства 12 осіб успішно пройшли спеціальну перевірку на зайняття посад, пов’язаних з виконання функцій держави.

Завдання 1. Захід 4, 6. Наказом Держлісагентства від 30.11.2011 № 783 наказано Голові Рескомлісу АР Крим, начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівникам підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, визначити уповноважений підрозділ (особу), на який покласти обов’язок з організації і ведення роботи, пов’язаної з підготовкою та оприлюдненням звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Інформаційним листом Держлісагентства від 18.10.2013 № 11-18/5716-13 додатково повідомлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" затверджено Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції. На сьогоднішній день на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Держлісагентства забезпечено утворення та функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Також, на виконання наказу Держлісагентства від 19.03.2012 № 103 розроблені та виконуються основні заходи щодо запобігання і виявлення корупції на 2011 – 2015 роки. На початку 2014 року до розроблених заходів внесені зміни і доповнення у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 р. № 19.

Завдання 2. Захід 4, 5, 7. Для організації роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції галуззю використовуються Методичні рекомендації з питань запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, розроблені Міністерством юстиції України.

Відповідальними за впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави визначено Національне агентство України з питань державної служби. На сьогодні такі не розроблені. Тому, на виконання Указів Президента України від 01 лютого 2012 року № 45/2012 "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки" та від 23 квітня 2013 року № 229/2013 "Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки" наказом Держлісагентства від 08.10.2013 № 287 затверджено заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів держаних службовців Держлісагентства України та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

Під час виконання своїх службових повноважень працівники центрального апарату та інші особи галузі, що уповноважені на виконання функцій держави, неухильно дотримуються правил етичної поведінки, визначених Законом України від 17 травня 2012 року № 4722-VI "Про правила етичної поведінки". Інформація щодо випадків притягнення працівників органів лісової та мисливської галузі до відповідальності за порушення вимог вказаного Закону відсутня.

Сектором юридичного забезпечення та з питань запобігання та протидії корупції постійно надаються роз’яснення щодо заборон і обмежень для державних службовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів.

Завдання 4. На забезпечення вимог ст. 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо фінансового контролю, упродовж лютого та березня 2013 року працівникам Держлісагентства надавалась методична та консультативна допомога під час складання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік. Випадків неподання, несвоєчасного подання або відмови у поданні декларацій не виявилось.

Протягом 2013 року внесено багато змін, уточнень та доповнень у діючий Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції". Одна з головних змін до статті 12 зазначеного Закону набрала чинності з 1 січня 2014 року. У зв’язку з цим, у І кварталі 2014 року інформаційним листом Держлісагентства від 11.01.2014 № 10-07/90-14 були надані роз’яснення про особливості подання декларацій суб’єктами декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави та суб’єктами декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. Станом на 1 квітня 2014 року всіма суб’єктами декларування Держлісагентства декларації були подані. Сектором юридичного забезпечення та з питань запобігання і протидії корупції протягом 15 днів було проведено перевірку фактів своєчасності подання декларацій. Наявності конфлікту інтересів не виявлено.

25 квітня 2014 року у всеукраїнській екологічній газеті "Природа і суспільство" оприлюднені декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік Голови, Першого заступника та заступника Держлісагентства України.

Відповідальними за розробку порядку проведення логічного та арифметичного контролю декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру визначено Міністерство доходів і зборів, Міністерство юстиції України та Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. На сьогоднішній день такий Порядок не розроблено.

 

VІІ. Удосконалення процедури проведення антикорупційної експертизи. Завдання 1. Захід 3.   Веб-сайт Держлісагентства містить рубрику "Регуляторні акти". У ній, з метою ознайомлення громадськості, висвітлюються плани діяльності Держлісагентства з підготовки проектів регуляторних актів, моніторинг результативності регуляторних актів, самі проекти регуляторних актів та інформація про здійснення державної регуляторної політики.

До того ж, за 2013 рік було видано 440 наказів та у І кварталі 2014 року Держлісагентством видано 174 накази, які не потребували державної реєстрації у Міністерстві юстиції України. При візуванні таких наказів Сектором юридичного забезпечення та з питань запобігання та протидії корупції виявлялись і усувались чинники, які б мали ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

VІІІ. Забезпечення громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції. (Завдання 2. Захід 1. Розділу ІV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування).

На веб-сайті Держлісагентства та обласних управлінь створено сторінку "Доступ до публічної інформації", в якій розміщено розділи "Доступ до публічної інформації", "Порядок оскарження", "Перелік відомостей, що становлять службову інформацію", сторінку "Зв’язки з громадськістю", сторінку "Зворотній зв'язок" а також, сторінку "Запобігання проявам корупції" з окремим розділом "Звіти". В останній наводяться звіти про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, які щорічно подаються Міністерству юстиції України.

Держлісагентство забезпечує виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072, якою затверджено Порядок інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення. Наразі повідомляємо, що працівники центрального апарату та обласних управлінь лісової галузі до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень протягом 2013 року не притягувались.

Завдання 2. Захід 2. У звіті за 2013 рік наведені статистичні дослідження щодо кількості осіб, уповноважених на виконання функцій держави, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

Так, до адміністративної відповідальності було притягнуто 10 осіб, уповноважених на виконання функцій держави Закарпатського, Луганського, Львівського, Миколаївського, Рівненського, Сумського та Харківського обласних управлінь лісового і мисливського господарства. За статтями 172-2 – 3 особи; 172-4 – 3 особи; 172-6 – 1 особа; 172-7 – 1 особа; 172-9 – 2 особи. Дев’ятеро порушників антикорупційного законодавства були звільнені з займаних посад, один з посади лісничого переведений на посаду майстра лісу.

За І квартал 2014 року ведеться провадження по кримінальній відповідальності за порушення ч. 2 ст. 368 по двом старшим майстрам лісу державних підприємств Закарпатського ОУЛМГ, та одного майстра лісу державного підприємства Донецького ОУЛМГ за порушення ч. 2 ст. 367 переведено на посаду робітника лісогосподарських робіт. Директора державного підприємства Кіровоградської ОУЛМГ за порушення ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 наказом Держлісагентства на час проведення слідства відсторонено від посади. На державному підприємстві Чернівецької ОУЛМГ майстра лісу за порушення ч. 2 ст. 191 – позбавлено права обіймати посади на один рік.

За адміністративні порушення: по ч. 1 ст. 172-4 трьох майстрів лісу державних підприємств Закарпатського ОУЛМГ – звільнено, одного директора державного підприємства відсторонено від займаної посади на період судового розгляду справи. На державному підприємстві Харківської ОУЛМГ за порушення ч. 1 ст. 172-4 з майстром лісу – в.о. лісничого припинено трудовий договір. На державному підприємстві Чернівецької ОУЛМГ лісника за порушення ч. 1 ст. 172-4 – звільнено.

 

Подальше виконання вимог антикорупційного законодавства буде здійснюватися в рамках Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки та буде знаходитись на постійному контролі керівництва Держлісагентства.

 

Завідувач Сектору юридичного забезпечення та з питань запобігання та протидії корупції                                                                Р. Рудик