Main page

І.Шеремет - Характеристика стану справ в мисливському господарстві галузі

02.06.2014

Площа наданих в користування мисливських угідь в Україні становить 46 млн. гектар, із них організаціям УТМР - 29,5 млн. гектар або 64,3%,підприємствам Держлісагентства - 4,8 млн. гектар(10,5%), іншим користувачам - 11,2 млн. гектар(24,4%).

В Україні зареєстровано біля 620 тисяч мисливців або 1,4% до населення країни. Хоча необхідно зазначити, що на сезон полювання 2013 року контрольні картки отримали тільки 294 тис. чоловік(48%), тобто така кількість мисливців проводила полювання у минулому році.

У мисливському господарстві країни зайнято 7200 чоловік, із них 5400 чол.. штатні єгеріі 577мисливствознавців. У системі Держлісагентства працює 1054 чоловік, з них 215 мисливствознавцями та 711 штатними єгерями, крім того ще 392 чоловік працює державними районними мисливствознавцями.

Слайд 3. Площа мисливських угідь та навантаження на 1 єгеря

Площа мисливських угідь, яка приходиться на одного єгеряскладає8400 гектарів, в Держлісагентстві - 6800 гектарів, УТМР – 10400гектар, в інших користувачів 6000 гектарів.

Слайд 4 Чисельність мисливських тварин

Головним показником рівня ведення мисливського господарства є чисельність та видовий склад мисливської фауни.

У 2013 році в мисливських угіддях України чисельність копитних мисливських тварин зменшилася у порівнянні з 2012 роком, на 4200 голів і становить 240600 голів.

Але в угіддях наданих у користування користувачам приватної форми власності в порівнянні з 2012 роком відбулося збільшення поголів’я копитних тварин (на 13,2 тис. гол.) та обсягів їх добування (на 805 гол).

Недостатньо проводиться робота з розселення мисливських тварин. За п’ять останніх років в угіддях наших підприємств розселено 628 особин копитних тварин.

Порівнюючи наші дані по чисельності і добуванню копитних з країнами Європи, можемо лише констатувати, що ми маємо великі потенційні можливості. Щоб вони стали реальністю необхідно цілеспрямовано і настирливо працювати в цьому напрямку не один десяток років. Наприклад щорічно, в Словаччині,тільки оленів благородних добувається біля 20 тис. голів, в Німеччині за рік відстрілюється біля 1 млн. козуль, в Швеції – 100 тис. лосів і 300 тис. козуль. Високі показники з мисливського господарства мають наші найближчі сусіди на Заході – Польща, Чехія, Угорщина. Головний чинник їх успіхів, у тому, що кожне конкретне мисливське угіддя, як правило 3-7 тис. гектар, мають дбайливого господаря.

Слайд 5 Динаміка чисельності мисливських тварин

Для збільшення чисельності мисливських тварин необхідно забезпечити два головні фактори: виконання біотехнічних заходів та боротьба із браконьєрством і хижаками (вовки, лисиці, бродячі собаки і таке інше). Для втілення в життя цих заходів потрібні кошти.

Слайд 6 Основні показники

 Загальні витрати на ведення мисливського господарства в цілому по Україні за 2013 рік становили 225 млн. грн. Від ведення мисливського господарства надходження коштів становить 118 млн. грн. або 52% до загальних витрат і за останні 5 років цей показник поступово зростає. В 12 регіонах надходження від мисливського господарства склали більше 50 відсотків до витрат на його ведення.

За останні три роки зазначені витрати зросли на 11 млн.грн,що свідчить про збільшення вкладення коштів у ведення мисливського господарства.

Слайд 7 Вкладення коштів

Більш досконалим показником фінансування мисливського господарства є витрати на 1 тис.гектарів угідь. Цей показник по країні становить за 2013 рік 4889 грн., в організація УТМР – 2798 грн., Держлісагентстві- 8030 грн., у інших користувачів – 9014 грн.

Слайд 8 Боротьба з браконьєрством

Одна з найбільш болючих проблем, яка стоїть перед мисливським господарством України є браконьєрство. Зниження життєвого рівня переважної більшості населення країни привело до зростання випадків незаконного добування мисливських тварин. У 2013 році на порушників правил полювання складено 5116 протоколів, з них стягнуто 770 тис. грн. штрафів та 132 тис. грн. на відшкодування завданих збитків. До адміністративної відповідальності притягнуто 4946 порушників правил полювання, до кримінальної –2.

Слід відзначити активну роботу по охороні державного мисливського фонду працівників мисливського господарства Вінницької області. За минулий рік ними складено 398протоколів або 7,8% від загальної кількості по країні.

Добре поставлена робота по охороні державного мисливського фонду в Волинській, Запорізькій областях у яких виявлено і притягнуто до відповідальності 357 –313 порушників правил полювання.

Слайд 9 чисельність та добування вовка

Гострою проблемою є також надмірна чисельність у мисливських угіддях хижих та шкідливих тварин. Чисельність вовка в 2013 році становила 2500голів, а добуто 1122що на 385 гол. менше ніж у 2012 році. Цей хижак за рік з’їдає понад 400 кг м’яса, що рівнозначно 25 козулям, а за рік при чисельності вовка 2,3 тис. голів, знищується близько 60 тис. козуль, що становить половину їх чисельності і в 25 разів більше ніж офіційно добуваєтьсявугіддяхУкраїни.За2013 рік було добуто близько 1100 вовків.

Слайд 10 чисельність та добування лисиці

Значної шкоди мисливському господарству наносить лисиця, чисельність якої в угіддях України становить більше 71 тис. голів (2 особини на 1тис. га), що значно перевищує ветеринарно-санітарні вимоги (0,5-1 особина на 1000 га угідь). У Закарпатській області щільність лисиці на 1 тис. га становить 6,0 голів, Ів-Франківській -3 гол, Тернопільській – 3,0 гол. Користувачі мисливських угідь практично самоусунулись від проведення активних заходів з регулювання чисельності лисиці. І лише після закінчення сезону починають говорити про боротьбу з шкідливими тваринами і звертаються в органи лісового господарства про затвердження списків бригад для боротьби з цими тваринами. А що ж робить єгерська служба користувачів угідь на протязі року?Згідно статті 33 Закону України “Про мисливське господарство та полюваннядобування хижих та шкідливих тварин належить до службових обов’язків працівників, уповноважених здійснювати охорону мисливських угідь.

В Україні 490 адміністративних районів. На посадах мисливствознавця району працює 392 чоловік.

Всього державними районними мисливствознавцями за минулий рік складено 2323 протоколи на порушників правил полювання (63,6 % від складених працівниками лісової охорони), в середньому 5,9 протоколів на мисливствознавця. Найкраще вони працюють у Вінницькій області – 244 протоколи, Житомирській області –124 протоколи, у Полтавській –121, Одеській – 121). Недостатньо ефективно працюють державні районні мисливствознавці в Запорізькій області, ними складено 56 протоколів, а в Сумській та Тернопільській лише 33 протоколи.

Однак, для радикального вирішення проблеми браконьєрства повинен з’явитися реальний господар в мисливських угіддях. Хай це буде низовий мисливський колектив, чи клуб або інша організація, які у змозі вести господарство та охороняти свої угіддя.

Більш детально зупинимося на веденні мисливського господарства у областях ведення мисливського господарства в яких розглядається на колегії.

Слайд 11 Основні показники Закарпатської області

Так у Закарпатській області веденням мисливського господарства займається 52 користувача, на площі 760,6тис. гектар. За категоріями: лісові угіддя становлять 514,7 тис. гектар,польові і водно-болотні 232,2 тис. гектар і 13,3 тис. гектар відповідно.

З них 291,2 тис. гектар (38,3 %) надано в користування 10 юридичним особам обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок, 143,9 тис. гектар (18,9 %) – 5 державним підприємствам сфери управління Держлісагентства, на решті території мисливських угідь області веденням мисливського господарства займаються 37 користувачів різної форми власності, загальна площа яких становить 325,1 тис. гектар, або 42,8 % від усієї площі угідь. Мисливським упорядкуванням охоплено 90 % наданих у користування угідь.

Загальні витрати на ведення мисливського господарства області за 2013 рік становлять 5 млн. 600 тис. грн., або 7 тис. 365 грн. на 1 тис. гектар мисливських угідь.

Найбільше коштів на ведення мисливського господарства вкладають організації УТМР – 2 млн. 702 тис. грн., що становить 9 тис. 200 грн. на 1 тис. гектар. Державними підприємствами за 2013 рік на ведення мисливського господарства вкладено 974 тис. 800 грн., що складає 6,7 тис. грн. на 1 тис. гектар.

Іншими користувачами області на ведення мисливського господарства вкладено 1 млн. 923 тис. грн., – (3 тис. 100 грн. на 1 тис. гектар).

Надходження від ведення мисливського господарства в області у минулому році склали 1 млн. 134 тис. грн., в середньому з 1 тис. гектар мисливських угідь надходить 1тис. 490 грн.

Середня окупність ведення мисливського господарства Закарпатської області складає всього 20,2 %. Окупність на підприємствах Держлісагентства становить лише 14,2 % ( ДП «Ясінянське ЛМГ» – 6,9 %, ДП «Довжанське ЛМГ» - 10,1 %,ДП «Мокрянське ЛМГ» - 13,6 %). по господарствах УТМР 6,0 %, а по господарствах іншої форми власності - 43,1 %.

Всього в мисливському господарстві області працює169чоловік, зних24мисливствознавціві145штатних єгерів. В середньому за єгерем закріплено5,2 тис. гектар угідь. Варто звернути увагу на недостатню забезпеченість державних районних мисливствознавців автотранспортом. В 13 адміністративних районах тільки 1 районний мисливствознавець забезпечений автотранспортом.

 Якщо проаналізувати показники чисельності мисливських тварин по окремих підприємствах то можна зробити висновок, що проведення обліків мисливських тварин – відвертий формалізм. Так Брустурянське ЛМГ за останні два роки показує одні і ті ж цифри чисельності мисливських тварин – оленя на рівні 186 голів, кабана – 74 голів та козулі - 240 голів, і це при тому, що поголів’я практично не експлуатується.

На порушників правил полювання на території області у 2013 році складено 118 протоколів, в тому числі працівниками підприємств сфери управління Держлісагентства України 95 протоколів, з них 60 державними районними мисливствознавцями, працівниками Мінприроди 15, але тільки 3 протоколи на порушників правил полювання складено працівниками Українського товариства мисливців та рибалок.

Слайд 12 Основні показники Ів-Франківської області

У Івано-Франківській області загальна площа наданих у користування угідь становить 681,4 тис.гектар. Чотирнадцяти державним лісогосподарським підприємствам 254,5 тис.гектар (або 37,3% площі наданих в користування мисливських угідь). 14 користувачам Українського товариства мисливців та рибалок 267,3 тис.гектар мисливських угідь (або 39,2%), 20 приватним господарствам 159,5 тис.гектар мисливських угідь (або 23,41% загальної площі наданих у користування мисливських угідь)

 Витрати на охорону та відтворення в 2013році склали 1 млн.514 тис. грн. або (2222грн на 1тис.гектар).

- по підприємствах Держліcагентства 511,5 тис.грн або 2010 грн./1тис.гектар,

- організаціям УТМР – 468,4 тис.грн або 1752 грн./1тис.гектар,

- приватних господарствах 534,3тис.грн або 3350 грн. /1 тис.гектар.

Надходження від ведення мисливського господарства в 2013році склали 1 млн 697тис.грн., що по відношенню до загальних витрат складає 37,9 %. По підприємствах Держлісагентства 520 тис.грн тобто окупність 26%,по організаціях УТМР – 795тис.грн. або 84 %, по приватних господарствах – 383тис.грн (або 26%).

Як ми бачимо надходження від ведення мисливського господарства в системі УТМР становлять 84%, а на підприємствах Держлісагентства 26% (ДП «Ворохтянське ЛГ» повністю збиткове, ДП Болехівське ЛГ- 3,3% окупності, ДП «Коломийське ЛГ» - 9,5%.

Якщо проаналізувати показники чисельності мисливських тварин в більшості господарств області то видно, що чисельність та добування копитних тварин на протязі декількох років зменшується або в кращому випадку залишається приблизно на одному рівні. Так в порівнянні з 2011 роком чисельність копитних тварин зменшилася на 585 голів.

Логічно постає питання куди дівається щорічний приріст поголів’я. Можливо облік тварин проводиться формально і не відображає реального стану справ в угіддях або що більшість тварин стає здобиччю браконьєрів чи добувається користувачами не законно тобто по одній ліцензії декілька тварин.

З 11 державних районних мисливствознавців тільки два забезпечені транспортом, а загальна недоукомплектованість єгерської служби складає 16 чоловік.

Постає питання чому обласне управління, в функції якого входить державний контроль за дотриманням законності, просто спостерігає за цією ситуацією, не вживає ніяких заходів для виправлення ситуації, хоча зобов’язане впливати на користувачів, приписами, попередженнями або навіть поданням, щодо позбавлення права користуванням мисливськими угіддями.

Слайд 13 основні показники Львівської області

Львівська область.

Мисливське господарство області ведуть 72 користувача на площі 1 млн. 596 тис. гектар мисливських угідь, з них 15 державні підприємства сфери управління Держлісагентства України - на площі 377 тис. гектар (23,6 % угідь області), 15 організації Українського товариства мисливців та рибалок - на площі 387 тис. гектар (24,2 % угідь області), 2 господарства товариства військових мисливців та рибалок-на площі 58,4 тис. га (3,7 %), 2 господарства федерації спортивного товариства «Динамо» - на площі 30 тис. гектар (1,9 %), 10 організації товариства мисливців і рибалок «Лісівник» - на площі 301,4 тис. гектар. (18,9 % угідь області), 28 інших користувачів -на площі 442,7 тис. гектар (27,7 %).

Загальні витрати на ведення мисливського господарства області за 2013 рік становлять 10 млн. 856 тис. грн., або 6 тис. 800 грн. на 1 тис. га мисливських угідь, з них витрати на охорону і відтворення мисливської фауни становлять 3 млн. 552 тис. грн., або 2 тис. 225 грн. на тис. гектар.

Державними підприємствами в минулому році на ведення мисливського господарства вкладено 3 млн. 121 тис. грн.,що становить 8 тис. 283 грн. на 1 тис. гектар., з них витрати на охорону і відтворення становлять 887 тис. грн., або 2 тис. 353 грн. на тис. гектар.

Надходження від ведення мисливського господарства в області у 2013 році склали 3 млн. 565 тис. грн., в середньому з 1 тис. гектар мисливських угідь надходить 2 тис. 233 грн.

Середня окупність ведення мисливського господарства Львівської області складає 32,8 %. Окупність на підприємствах Держлісагентства України становить30,5 %.

Одним із чинників, що впливає на окупність ведення мисливського господарства являється невикористання в повному обсязі лімітів добування мисливських тварин. В минулому сезоні полювання затверджений ліміт добування по Львівській області використано по оленю європейському на 44 %, по козулі на 84 %, по кабану на 67%.

За результатами цьогорічних зимових обліків,чисельність копитних тварин по Львівській області у порівнянні з 2011 роком збільшилась на 996 голів (5,1 %), так по основним видам:

олень європейський 118 особин (7,5 %);

козуля738 особин (5,5 %);

кабана 125 особин (3 %).

Загалом по області зберігається стала динаміка збільшення поголів’я мисливських тварин.

У мисливському господарстві області зайнято 391 працівник, з них41 мисливствознавець та 254 штатних єгеря. Чисельність штатних працівників підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства зайнятих у мисливському господарстві становить 89 чоловік, з них 19 мисливствознавців та 60 єгерів. В середньому по області одним єгерем обслуговується 6,3 тис. гектар мисливських угідь.

Контроль у галузі мисливського господарства та полювання в 20 районах Львівської області здійснює 14 державних районних мисливствознавців.

У шести районах області посади державних районних мисливствознавців вакантні.

На порушників правил полювання на території області у 2013 році складено 292 протоколи, в тому числі працівниками підприємств сфери управління Держлісагентства України 183 протоколи, з них 87 складено державними районними мисливствознавцями.

Підсумовуючи все вищесказане слід зазначити що є проблемні питання ведення мисливського господарства на які потрібно звернути особливу увагу, а саме це:

Порушення статті 29 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" – значне перевищення навантаження на одного єгеря.

Щільність хижих та шкідливих тварин в декілька разів перевищує норму.

Проведення обліків мисливських тварин.

Державні районні мисливствознавці працюють за сумісництвом, не маючи транспортних засобів, спецзасобів, форменого одягу та відповідної зарплатні.

До критичного рівня скорочені посади робітників мисливських відділів в обласних управліннях. Залишаючи одного чи двох чоловік для ведення мисливського господарства в області, а це 1,5-2,5 млн. гектар угідь і 10-40 тис. мисливців та частина мисливських угідь в статусі державного мисливського резерву, в яких здійснення охорони та регулювання чисельності тварин покладено на територіальні органи.

 Відповідно до Постанови № 31 Кабінету Міністрів України обласні управління здійснюють державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у сфері використання охорони і відтворення державного мисливського фонду. Але для здійснення державного нагляду необхідно виконувати вимоги Закону про державний нагляд і контроль. Так згідно ст. 5 орган державного нагляду (контролю)оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством. Незважаючи на те що обласні управління надають інформацію про здійснення нагляду, на сайтах облуправлінь немає жодної інформації яка вимагається законом. Аналогічна ситуація спостерігається і з виконанням вимог Закону України «Про надання адміністративних послуг». Потрібно щоб облуправління негайно вжили заходів та виправили ситуацію.

Сподіваюся, що обласними управлінням будуть враховані вказані недоліки та прийняті заходи для покращення рівня ведення мисливського господарства.

 

Презентація матеріалу