Main page

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році

08.02.2014

На виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1126 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" та пункту 3 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094, реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011  № 1240, на офіційному сайті оприлюднюється звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році.

1. Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції

На виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", з метою запобігання, протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації, з врахуванням вимог наказів Держлісагентства України від 07.06.2011 № 249 "Щодо інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію", від 30.11.2011 № 783 "Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції", від 10.03.2012 № 103 "Про затвердження Плану основних заходів Держлісагентства України щодо виконання Державної програми протидії корупції на 2011-2015 роки" на Колегіях та апаратних нарадах Держлісагентства розглядається інформація про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції. Начальниками обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівниками підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, забезпечується контроль за неухильним дотриманням Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", щомісячний аналіз стану антикорупційної роботи  та інформування громадськості, в тому числі через засоби масової інформації та на інтернетсайтах галузі.

На виконання пунктів 1 і 2 розділу I Плану основних заходів Держлісагентства України щодо виконання Державної програми протидії корупції на 2011-2015 роки обласними управліннями лісового та мисливського господарства проводиться робота в напрямку реформування системи державного управління та адміністративних послуг. Держлісагентством розроблені та затверджені інформаційні картки  надання адміністративної послуги. Зазначена інформація розміщена на сайті Держлісагентства.

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"  та підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Держлісагентстві з жовтня місяця проведено навчання відповідальних осіб обласних управлінь лісового та мисливського господарства уповноважених виконувати функції з питань запобігання та виявлення корупції. На сьогоднішній день майже в усіх обласних управліннях лісового та мисливського господарства та на підприємствах лісового господарства забезпечено функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. В першу чергу для організації роботи з зазначених питань використовуються Методичні рекомендації з питань запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, розроблені Міністерством юстиції України.

У 2013 році проведеною роботою зменшено потік необґрунтованих адміністративних правопорушень, надаються відповідні роз’яснення юридичним службам обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Разом з тим, багато питань потребують врегулювання і додаткових розяснень.

На виконання пункту 3 розділу III Програми на веб-сайті Держлісагентства та обласних управлінь створено сторінку "Доступ до публічної інформації", в якій розміщено розділи "Доступ до публічної інформації", "Порядок оскарження", "Перелік відомостей, що становлять службову інформацію", звіти.

Проведено антикорупційну експертизу 28 наказів Держлісагентства України. В ході аналізу корупціогенних чинників не встановлено. Відповідно до наказу Голови, при підготовці проектів наказів, при розгляді та їх візуванні, Сектором юридичного забезпечення та з питань запобігання та протидії корупції виявлялись і усувались чинники, які могли б мати ризики вчинення корупційних правопорушень.

Про стан виконання законодавчих актів, інших нормативних документів у сфері запобігання та протидії корупції і відповідальності за вчинення корупційних правопорушень обласні управління лісового та мисливського господарства щомісячно інформують Держлісагентство.

2. Проведення розяснювальної роботи із запобігання та протидії корупції

На курсах при Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства "Укрцентркадриліс" прочитано 16 лекцій. В ході атестації директорів підприємств під час роботи конкурсної комісії систематично проводиться роз’яснення основних положень антикорупційних законів, способів запобігання та шляхів врегулювання конфліктів інтересів.

Управлінням кадрів та контролю Держлісагентсва організована робота по виконанню Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

На сайті Держлісагентства розміщено в систематизованому вигляді Закони, Укази Президента, Урядові постанови, накази Держлісагентства та методичні матеріали щодо запобігання і протидії корупції. Сектор забезпечено електронною поштою, організовано роботу з обміну інформацією з питань антикорупційної політики в галузі.

3. Превентивні антикорупційні заходи

Працівникам центрального апарату, з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства, надано методичний матеріал щодо етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів. Керівному складу Держлісагентства надаються роз’яснення щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Організовано вивчення працівниками галузі Методичних рекомендацій з питань запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, розроблених Міністерством юстиції України . Всі методичні матеріали розміщені на сайтах Держлісагентства.     Підготовлено до друку статтю у всеукраїнській екологічній газеті "Природа і суспільство" щодо суті обмежень тих чи інших дій керівників різного рівня.

Разом з тим, слід зазначити, що потребують додаткових офіційних роз’яснень частини 1 статті 9 та частини 1 статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" стосовно обмежень щодо роботи близьких осіб і заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру а також проведення спеціальних перевірок працівників державної лісової охорони.

У 2013 році працівники галузі до кримінальної відповідальності не притягались. До адміністративної відповідальності за корупційні порушення притягнуто 10 посадових осіб.

 

Завідувач Сектору юридичного забезпечення та з питань запобігання і протидії корупції                                    Р.З. Рудик