Main page

Наказ Державного агентства лісових ресурсів України від 30.12.2013 №435 "Про створення телефону "гарячої лінії" в Державному агентстві лісових ресурсів України"

08.01.2014

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

ДКУД _______

НАКАЗ

 

30.12.2013           Київ           № 435

 

 

Про створення телефону "гарячої лінії"
в Державному агентстві лісових ресурсів України

 

На виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Закону України “Про звернення громадян” та з метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Затвердити Положення про організацію роботи телефонної “гарячої лінії” Державного агентства лісових ресурсів України (далі – Положення), що додається.

 

2. Створити та забезпечити функціонування телефонної “гарячої лінії ” в Державному агентстві лісових ресурсів України.

 

3. Затвердити графік роботи телефонної “гарячої лінії”, що додається.

 

4. Відповідальною особою за прийняття дзвінків по телефону “гарячої лінії”, призначити працівника Приймальні Голови Держлісагентства України.

 

5. Затвердити форму картки реєстрації звернень громадян за телефоном "гарячої лінії" Держлісагентства України, що додається.

 

6. Відділу контролю та звернень громадян управління кадрів та контролю (Косачу М.І.) забезпечити реєстрацію, попередній розгляд, збереження  та підготовку аналітичної інформації про розгляд звернень на телефон “гарячої лінії” для розміщення на офіційному веб-сайті Держлісагентства України.

 

7. Відділу науки, міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю (Корнієнку В.П.):

7.1. Розмістити Положення на офіційному веб-сайті Держлісагентства України;

7.2. Забезпечити постійне висвітлення результатів проведення телефонної “гарячої лінії” на офіційному веб-сайті Держлісагентства України.

 

8. Начальнику управління кадрів та контролю (Ухову В.М.):

8.1 Організувати роботу телефону “гарячої лінії” в кімнаті №31;

8.2. Провести роз'яснювальну роботу з відповідальними особами за роботу телефону “гарячої лінії” та забезпечити ведення журналу реєстрації звернень громадян та реєстраційно-контрольних карток відповідної форми, що додається.

 

9. Відділу контролю та звернень громадян управління кадрів та контролю (Косачу М.І.) довести цей наказ згідно з розрахунком розсилки.

 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова                                                                                                                                В.М. Сівець

 

 

 

 

 

 

 

КАРТКА

реєстрації звернення громадянина (громадянки) за телефоном "гарячої лінії" Державного агентства лісових ресурсів України

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові громадянина (громадянки), дата народження _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Контактна інформація про громадянина (громадянку), (регіон,населений пункт, вулиця, будинок, квартира, телефон) _______________
________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Дата та час отримання звернення ______________________________________________________________________________________________

 

4. Зміст звернення ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Пропозиції ___________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Направлено на розгляд _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Результати опрацювання ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Відмітка про повідомлення громадянина (громадянки) щодо опрацювання порушеного ним (нею) питання _________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Керівник підрозділу, в якому опрацьовувалося питання _________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного агентства лісових ресурсів України

від 30.12.2013 № 435

 

 

Положення

про організацію роботи телефонної «гарячої лінії» 

Державного агентства лісових ресурсів України

 

I. Загальні положення

 

1. Телефонна «гаряча лінія» в Державному агентстві лісових ресурсів України створена відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів державної влади, права громадян на участь в управлінні державними справами, всебічному і вчасному розгляду звернень громадян до вимог законодавства України.

 

2. Основним завданням телефонної «гарячої лінії» Держлісагентства України є забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, вирішення їх пропозицій, заяв і скарг, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємств, органами місцевого самоврядування за визначеним Держлісагентством України єдиним телефонним номером.

 

3. Функціонування телефонної «гарячої лінії» Держлісагентства України здійснюється відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів Держлісагентства України та Положення  про організацію роботи телефонної «гарячої лінії» Державного агентства лісових ресурсів України.

 

4. Особисту відповідальність за організацію роботи телефонної «гарячої лінії» Держлісагентства України та координацію її взаємодії з іншими підрозділами та підприємствами організаціями, що належить до сфери управління Держлісагентства України, несе Голова Держлісагентства України.

 

5. Прийом дзвінків за телефоном «гарячої лінії» - 235-44-09 з 10.00 до 17.00 щоденно (крім святкових та вихідних днів), (у п’ятницю з 10.00 до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 13.45  здійснює працівник Приймальні Голови Держлісагентства, а у після робочий час та у вихідні та святкові дні черговий по Держлісагентству України.

6. Після проведення телефонної «гарячої лінії», інформація (реєстраційно-контрольні картки) про прийняті звернення подається у відділ контролю та звернень громадян управління кадрів та контролю для відповідної реєстрації, попереднього розгляду та забезпечення їх збереження відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

 

7. Усі звернення громадян, що надійшли по телефонній «гарячій» лінії, реєструються у день їх надходження в журналі реєстрації звернень громадян (телефонна «гаряча» лінія) та реєстраційно-контрольних картках відповідної форми посадовою особою, яка приймала телефонний дзвінок.

 

8. Звернення, в яких порушено питання інформативного, довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються і вирішуються невідкладно.

 

9. Звернення, що потребують більш детального вивчення, проведення додаткової перевірки вказаних фактів, розглядаються у тому ж порядку, що й письмове звернення (або звернення, висловлене на особистому прийомі громадян) відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного агентства лісових ресурсів України

від 30.12.2013№ 435

 

 

ГРАФІК

роботи телефонної «гарячої лінії» Державного агентства лісових ресурсів України

235-44-09

 

 

з 10.00 до 17.00 щоденно (крім святкових та вихідних днів), (у п’ятницю з 10.00 до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 13.45  прийом дзвінків здійснює працівник Приймальні Голови Держлісагентства України, у після робочий час та у вихідні та святкові дні черговий по Держлісагентству України.