Main page

Звіт про виконання плану роботи сектору з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи Держлісагентства України за дев'ять місяців 2013 року

22.11.2013

Сектором з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи, на виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-17, постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1126 та пункту 3 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.11 № 1094, реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», надаємо звіт про стан роботи за 3 квартал 2013 року.

1. Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції

На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», з метою запобігання, протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації, з врахуванням вимог наказів Держлісагентства України від 07.06.2011 № 249 «Щодо інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію», від 30.11.2011 № 783 «Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції», від 10.03.2012 № 103 «Про затвердження Плану основних заходів стан боротьби з корупцією 31 січня 2013 року було розглянуто на Колегії Держлісагентства інформація щодо стану боротьби з корупцією постійно розглядається на апаратних нарадах Держлісагентства. Начальниками обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівниками підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, щомісячно аналізується стан боротьби з корупцією, забезпечується контроль за неухильним дотриманням Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інформування громадськості, в тому числі через засоби масової інформації та сайт в Інтернеті.

На виконання пунктів 1 і 2 розділу I Плану основних заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки обласними управліннями лісового та мисливського господарства проводиться робота по розробленню і затвердженню інформаційних карток (регламентів) надання адміністративних послуг. Створено веб-сайти, на яких розміщуються сторінки державних лісогосподарських підприємств, які висвітлюють їх роботу щодо переліку адміністративних послуг, що надаються, порядку їх надання, зразки електронних форм заяв та інших документів.

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Держлісагентстві в період 4 жовтня 2013 року проведено навчання юристів обласних управлінь лісового та мисливського господарства, доведено постанову Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції». Вивчається питання забезпечення функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в обласних управліннях лісового та мисливського господарства та на підприємствах лісового господарства.

Зважаючи на те, що антикорупційний закон не надав зрозумілого визначення про те, кого слід вважати «посадовими та службовими особами інших органів державної влади», різного тлумачення даної категорії службовців в юридичній літературі, виникла проблема державної лісової охорони.

Таке неоднозначне тлумачення призвело до того, що в 2012 - 2013 роках частина працівників державної лісової охорони була притягнута до адміністративної відповідальності по ст. 172-4 та 172-7 за порушення обмежень щодо сумісництва або суміщення з іншими видами діяльності та порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Питання було розглянуто 31 січня 2013 року на Колегії Держлісагентства. Прийнято рішення про постійне інформування юристів обласних управлінь лісового та мисливського господарства про випадки позитивних рішень в судах щодо працівників галузі, особливо з питань, які неоднозначно трактуються при розглядах справ про корупцію та надання юридичної допомоги юристам з цих питань. Стаття 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII, відносить державну лісову охорону до правоохоронних органів. Віднесення цієї категорії посадовців до посадових осіб органу державної влади, уповноважених на виконання функцій держави відповідно до п.п. «ж» п.1, ч.1, ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-VI, на нашу думку є необґрунтованим.

В подальшій роботі з правоохоронними органами в другому кварталі 2013 року вдалося за участю суддів сім справ про адміністративні правопорушення закрити за відсутністю таких правопорушень.

Таким чином проведеною роботою зменшено потік необґрунтованих адміністративних правопорушень, надаються відповідні роз’яснення юридичним службам облуправлінь лісового господарства.

Разом з тим питання потребує врегулювання і додаткових розяснень.

На виконання пункту 3 розділу III Програми на веб-сайті створено сторінку «Доступ до публічної інформації», в якій розміщено розділи «Доступ до публічної інформації», «Порядок оскарження», «Перелік відомостей, що становлять службову інформацію», звіти.

Проведено антикорупційну експертизу 25-и наказів Держлісагентства України, що регламентують його діяльність. В ході аналізу корупціогенних чинників не встановлено. При підготовці проектів наказів, відповідно до наказу Голови, при розгляді та візуванні сектором з питань запобігання та протидії корупції наказів виявлялись і усувались чинники, які могли б мати ризики вчинення корупційних правопорушень.

Про стан виконання законодавчих актів, інших нормативних документів у сфері запобігання та протидії корупції і відповідальності за вчинення корупційних правопорушень обласні управління лісового та мисливського господарства щомісячно інформують Держлісагентство.

2. Проведення розяснювальної роботи із запобігання та протидії корупції

На курсах при Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс» прочитано 15 лекцій. В ході атестації директорів підприємств під час роботи комісії систематично проводиться роз’яснення основних положень антикорупційних законів, способів запобігання та шляхів врегулювання конфліктів інтересів.

Сектором організована і ведеться робота щодо спеціальних перевірок при наданні допуску до державної таємниці керівному складу центрального апарату та начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Управлінням кадрів та контролю Держлісагентсва організована робота по виконанню Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб які претендують на зайняття посад, пов”язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

На сайті Держлісагентства розміщено в систематизованому вигляді Закони, Укази Президента, Урядові постанови, 4 накази Голови, та методичні матеріали щодо запобігання і протидії корупції . Сектор забезпечено електронною поштою, організовано роботу з обміну інформацією з питань антикорупційної політики в галузі.

3. Превентивні антикорупційні заходи

Працівникам центрального апарату з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства, надано методичний матеріал щодо етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів. Керівному складу Держлісагентства доведено методичні матеріали щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які розроблені спільно з Мінюстом, організовано їх вивчення працівниками галузі . Всі методичні матеріали розміщено на сайтах Держлісагентства. В складі комісії з проведення конкурсних торгів проведено 7 засідань тендерного комітету.

Підготовлено і заплановано до друку статтю у всеукраїнській екологічній газеті «Природа і суспільство» щодо суті обмежень тих чи інших дій керівників різного рівня.

Разом з тим слід зазначити, що потребують додаткових офіційних роз’яснень п.1 ст.9 та п.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» стосовно обмежень щодо роботи близьких осіб і заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру а також проведення спеціальних перевірок працівників державної лісової охорони.

За звітний період притягнуто до кримінальної відповідальності 2 працівника, до адміністративної відповідальності 2 працівника, порушено кримінальні справи проти двох працівників,

По ст. 368 ч. 3 ККУ засуджено майстра лісу Красносільського лісництва ДП «Одеське лісове господарство» Вишневського Олександра Миколайовича в Одеському ОУЛМГ.

По ст. 365 ч. 1 ККУ засуджено директора ДП «Голованіський лісгосп» Федоренко Віталія Івановича в Кіровоградському ОУЛМГ.

До адміністративної відповідальності по ст. 172-7 ч.1 КУпАП притягнуто директора лісозахисного підприємства «Київлісозахист» лісозахисного об’єднання «Центрлісозахист» Опанасюка Олександра Григоровича, по ст. 172-4 КУпАП притягнуто майстра лісу Печеніжинського лісництва ДП «Коломийський лісгосп» Івано-Франківського ОУЛМГ Климко Івана Івановича.

Порушено кримінальні справи за ст. 191 ч. 1, 366 ч. 1 проти головного лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» Харківського ОУЛМГ Анісімова Миколи Юрійовича та лісничого Мерчанського лісництва того ж лісгоспу Бобруся Олега Володимировича.

 

Завідувач сектору з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи                             Ю.І. Щур