Main page

Звіт про виконання плану роботи сектору з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи Держлісагентства України за 2012 рік

20.02.2013

Сектором з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи, на виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-17, постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1126 та пункту 3 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.11 № 1094, реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», надаємо звіт про стан роботи за 12 місяців 2012 року.

 

 1. Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції

 

На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», з метою запобігання , протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації, з врахуванням вимог наказу Держлісагентства України від 07.06.2011 № 249 «Щодо інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію», стан боротьби з корупцією 26 квітня 2012 року було розглянуто на Колегії Держлісагентства та видано наказ Голови від 14.05.2012 № 167 «Про стан виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в 2011 році. Інформація щодо стану боротьби з корупцією постійно розглядається на апаратних нарадах Держлісагентства. Начальниками обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівниками підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, щомісячно аналізується стан боротьби з корупцією, забезпечується контроль за неухильним дотриманням Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інформування громадськості, в тому числі через засоби масової інформації та сайт в Інтернеті.

На виконання пунктів 1 і 2 розділу I плану основних заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки обласними управліннями лісового та мисливського господарства проводиться робота по розробленню і затвердженню інформаційних карток (регламентів) надання адміністративних послуг. Створюються веб-сайти , на яких розміщуються сторінки державних лісогосподарських підприємств, які висвітлюють їх роботу щодо переліку адміністративних послуг, що надаються, порядку їх надання, зразки електронних форм заяв та інших документів.

Зважаючи на те, що антикорупційний закон не надав зрозумілого визначення про те, кого слід вважати «посадовими та службовими особами інших органів державної влади», різного тлумачення даної категорії службовців в юридичній літературі, виникла проблема державної лісової охорони. Зокрема автор науково-практичного коментаря до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Хавронюк М.І. вважає, що під ними «розуміються усі інші особи, які займають посади в державних органах та їх апараті, одержують заробітну плату за рахунок державних коштів, але при цьому не є державними службовцями». Дещо іншого погляду дотримуються науковці – автори коментаря антикорупційного закону під редакцією Ківалова С.В. та Стрельцова Є.Л.. На їх думку, такими особами слід вважати «будь-яких осіб, які обіймають будь-яку  посаду, пов’язану із наданням публічних послуг, в органах державної влади незалежно від їх рівня та територіального поділу». Дослідники вважають, що «до цієї категорії особи зараховуються залежно від того, чи є посадова чи службова особа суб’єктом виконання обов’язків у системі органів державної влади» та чи здійснюється їх фінансове забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України. Таке неоднозначне тлумачення призвело до того, що в першому півріччі 2012 року частина працівників державної лісової охорони була притягнута до адміністративної відповідальності по ст. 172-4 та 172-7 за порушення обмежень щодо сумісництва або суміщення з іншими видами діяльності та порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Питання було розглянуто 26.04.2012 на Колегії Держлісагентства та прийнято рішення про підготовку пропозицій щодо змін до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12. 1993 № 3781-XII, ст.2 якого відносить державну лісову охорону до правоохоронних органів. Віднесення цієї категорії посадовців до посадових осіб органу державної влади, уповноважених на виконання функцій держави відповідно до п.п. «ж» п.1, ч.1, ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-VI, на нашу думку є необґрунтованим.

 Робота юридичних служб та юристів обласних управлінь лісового та мисливського господарства, в тому числі і з питань запобігання та протидії корупції, була проаналізована на зборах юристів в Держлісагентстві 22.11.2012 року. Головою Держлісагентства було поставлено завдання на її активізацію в запобіганні та протидії корупції, обміні інформацією.

 В подальшій роботі з правоохоронними органами вдалося за участю судді Апеляційного суду Івано-Франківської області по двом справам постанови судів скасувати, а за участю судді Добровеличківського суду Кіровоградської області справу про адміністративне правопорушення закрити за відсутністю адміністративного правопорушення.

 Постановою судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області Битківським Л.М. справу № 3-718/11 про адміністративне правопорушення закрито за відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення, та надано роз’яснення, що «державна лісова охорона хоч і віднесена до правоохоронних органів відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», однак не є повноцінним правоохоронним органом, оскільки не діє у складі органів державної влади чи управління , а функціонує у складі окремих господарюючих суб’єктів підприємств, які здійснюють виробничу та торгівельну діяльність. На відміну від інших правоохоронних органів, повноваження яких визначені відповідними законами, як то Законом України «Про міліцію», «Про прокуратуру» де чітко визначено обмеження у праві займатись підприємницькою діяльністю , у Положенні про державну лісову охорону таких обмежень для посадових осіб не передбачено».

 Суддею Бахчисарайського районного суду АР Крим Кошелевим В.І., розглянуто матеріал, що надійшов з Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС в АРК про притягнення до адміністративної відповідальності директора ДП «Бахчисарайське лісове господарство» Харчука А.І. за те, що він 03.01.2012 року призначив на посаду лісничого Привольного лісництва свого сина Харчука О.А.. Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що в діях Харчука А.І. відсутній склад правопорушення, передбачений ст.172-7 КУпАП в зв’язку тим, що положення ч.1 ст.9 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» не поширюються на осіб, які працюють у сільській місцевості, так як посада лісничого Привольного лісництва передбачає роботу в сільській місцевості, а територія лісництва і її контора знаходиться у сільській місцевості.

 Аналогічну справу закрито суддею Судацького міського суду АР Крим Іоненко Т.І. в зв’язку з відсутністю в діях директора ДП «Судацьке лісомисливське господарство» Ензеля А.В. складу адміністративного правопорушення за тією ж статтею.

 Таким чином проведеною роботою нам вдалося зупинити потік необґрунтованих адміністративних правопорушень та надати відповідні роз’яснення юридичним службам облуправлінь лісового господарства.

 На виконання пункту 3 розділу III Програми на веб-сайті створено сторінку «Доступ до публічної інформації»,в якій розміщено розділи «Доступ до публічної інформації», «Порядок оскарження», «Перелік відомостей, що становлять службову інформацію», звіти.

 Проведено антикорупційну експертизу 25-и наказів Держлісагентства України, що регламентують його діяльність. В ході аналізу корупціогенних чинників не встановлено. При підготовці проектів наказів, відповідно до наказу Голови, при розгляді та візуванні сектором з питань запобігання та протидії корупції наказів виявлялись і усувались чинники, які могли б мати ризики вчинення корупційних правопорушень.

 Про стан виконання законодавчих актів, інших нормативних документів у сфері запобігання та протидії корупції і відповідальності за вчинення корупційних правопорушень обласні управління лісового та мисливського господарства щомісячно інформують Держлісагентство.

 

 2. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання та протидії корупції

 

 На курсах при Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс» прочитано 11 лекцій. В ході атестації директорів підприємств під час роботи комісії систематично проводиться роз’яснення основних положень антикорупційних законів, способів запобігання та шляхів врегулювання конфліктів інтересів.

 Сектором організована і ведеться робота щодо спеціальних перевірок при наданні допуску до державної таємниці керівному складу центрального апарату та начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства. Управлінням кадрів та контролю Держлісагентства організована робота по виконанню Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

 На сайті Держлісагентства розміщено в систематизованому вигляді Закони, Укази Президента, Урядові постанови, 4 накази Голови, та методичні матеріали щодо запобігання і протидії корупції . Сектор забезпечено електронною поштою, організовано роботу з обміну інформацією з питань антикорупційної політики в галузі.

 

 3. Превентивні антикорупційні заходи

 

 Працівникам центрального апарату з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства, надано методичний матеріал щодо етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів. На апаратній нараді керівників структурних підрозділів проінформовано про прийняття Закону України «Про правила етичної поведінки» від 18.05.2012 р. № 4420, рекомендовано для вивчення. Керівному складу Держлісагентства доведено методичні матеріали щодо заборон і обмежень для державних  службовців згідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які розроблені Мінюстом, організовано їх вивчення працівниками галузі . Всі методичні матеріали розміщено на сайтах Держлісагентства. В складі комісії з проведення конкурсних торгів проведено 19 засідань тендерного комітету.

 Підготовлено і заплановано до друку статтю у всеукраїнській екологічній газеті «Природа і суспільство» щодо суті обмежень тих чи інших дій керівників різного рівня.

 Разом з тим слід зазначити, що потребують додаткових офіційних роз’яснень п.1 ст.9 та п.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» стосовно обмежень щодо роботи близьких осіб і заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру а також проведення спеціальних перевірок працівників державної лісової охорони.

 На стадії погодження зміни до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ст.2 п.1, постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р.№ 976, якою затверджено «Положення про державну лісову охорону», і в п.1 визначено, що держлісохорона має статус правоохоронного органу, метою діяльності якої є здійснення лісоохоронних та інших заходів спрямованих на збереження лісових ресурсів. Запропоновано зміни щодо питання, чи прирівнюються працівники держлісохорони, конкретно майстри лісу, згідно п.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до державних службовців як суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення . Неоднозначне тлумачення кого слід вважати посадовими та службовими особами інших органів державної влади призвело до масового притягнення майстрів лісу за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-4, ч.1 ст.172-6 КУпАП, у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Київській та інших областях, що потребує вивчення на предмет відповідності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 За звітний період притягнуто до кримінальної відповідальності 5 працівників, з них 2 - по ст.366 ч.1 та ст.368 ч.2 в Запорізькому ОУЛМГ, 1- по ст. 367 ч.1 в Івано-Франківському ОУЛМГ, 3- по ст.364 ч.1, ст. 366 ч.1, ст.367 ч.1, 368 ч.3 та ст. 191 ч.2 в Херсонському ОУЛМГ, по 16 випадкам в Волинському, Житомирському, Запорізькому, Кіровоградському, Луганському, Херсонському, Чернівецькому ОУЛМГ та ДП «Севастопольське ДЛМГ» ведеться слідство.

 До адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення притягнуто 13 працівників по ст.172-4 ч.1 в Вінницькому, Львівському, Херсонському ОУЛМГ та ДП «Севастопольське ДЛМГ», по 8 випадкам в Вінницькому та Івано-Франківському ОУЛМГ ведеться слідство (додаток 2).

 

 

Завідуючий сектором з питань запобігання та протидії корупції  та режимно-секретної роботи                                                         Ю.І.Щур