Main page

Галузева програма розвитку лісонасіннєвої справи на 2010-2015 роки

16.08.2013

Додаток 2

до наказу Держкомлісгоспу

від    26.02.2010    47

 

 

ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ЛІСОНАСІННЄВОЇ СПРАВИ

на 2010-2015 роки

 

 

Загальна частина

 

Галузева програма розвитку лісонасіннєвої справи на 2010-2015 роки (далі Програма) виконується в рамках завдань Державної цільової програми “Ліси України на 2010 – 2015 роки” (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 №977 ) і визначає основні напрями розвитку лісового насінництва.

 

Завдання Програми:

·    визначення основних напрямів і показників розвитку лісонасіннєвої справи на 2010-2015 роки;

·    забезпечення сталого розвитку лісонасіннєвої справи на науково обґрунтованій основі.

 

Головний пріоритет галузі – це відновлення лісів і лісорозведення та збільшення лісистості до оптимальної.

Станом на 01.01.2010 р до Державного реєстру сортів рослин, поширених в Україні, внесено 47 сортів 13 деревних видів і підготовлено до внесення 183 кандидати в сорти.

Основою розвитку лісового насінництва в Україні є ефективне використання наявних та створення нових об’єктів постійної лісонасінної бази (далі ПЛНБ).

Об’єкти ПЛНБ по Держкомлісгоспу та додаткова потреба наведені у додатку 1.

Додаткова потреба в об’єктах ПЛНБ за деревними породами наведена у додатках 2-4.

 

Основні напрями розвитку лісонасіннєвої справи

 

Розвиток лісонасіннєвої справи здійснюється за такими основними напрямами:

·          підвищення продуктивності плодоношення та поліпшення якості лісового насіння;

·          переведення лісового насінництва на плантаційне другого порядку, популяційне та сортове насінництво;

·          вдосконалення інформаційної складової з лісонасіннєвої справи.

 

Заходи щодо реалізації основних напрямів розвитку лісонасіннєвої справи

 

-    Проведення наукових досліджень з питань створення об’єктів ПЛНБ, сортовивчення та сортовипробування.

-    Організація виробництва та реалізація добазового, базового та сертифікованого лісового насіння.

-    Внесення до Реєстру сортів рослин України нових перспективних сортів лісових рослин.

-    Створення державного генетичного банку насіння, заготовленого з об’єктів ПЛНБ.

-    Забезпечення сертифікації лісового насіння.

-    Ведення державного обліку об’єктів ПЛНБ.

-    Створення єдиної державної системи електронного обліку об’єктів ПЛНБ.

-    Придбання обладнання для створення лісонасінних центрів (заводів) з переробки і зберігання насіння та вирощування садивного матеріалу в Київській, Харківській і Херсонській областях.

-    Забезпечення лісогосподарських підприємств необхідною кількістю машин і механізмів для заготівлі лісового насіння і лісонасінної сировини з високорослих дерев, обладнання для проведення флотації і термотерапії жолудів та обезкрилюваня насіння хвойних порід водним способом.

-    Забезпечення лісогосподарських підприємств типовими насіннєсховищами для якісного і довготривалого зберігання насіння лісових порід.

-    Забезпечення лісонасіннєвих інспекцій сучасним лабораторним обладнанням.

-    Проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу з отриманням паспорта виробника насіння і садивного матеріалу.

 

Джерела фінансування.

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів та інших джерел.

 

Наукове забезпечення.

 

Наукове забезпечення і координація Програми здійснюватиметься Українським науково – дослідним інститутом лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛГА), Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака ( УкрНДІгірліс) в межах виконання Тематичного плану науково-дослідних робіт Держкомлісгоспу.

 

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу підвищити стан лісонасіннєвої справи шляхом переведення її на плантаційне другого порядку, популяційне та сортове насінництво на генетико-селекційній основі.

 

Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням програми покласти на Українську державну лісонасіннєву інспекцію, яка щорічно до 1 лютого інформує Держкомлісгосп про хід її виконання.

 

 

Додаток №1

Об’єкти постійної лісонасінної бази станом на 01.01.2010р по Держкомлісгоспу України та загальна додаткова потреба

 

 

 

пп

 

Рескомліс АРК,

обласні управління, підприємства,

установи

Площа об’єктів постійної лісонасінної бази, га

Додаткова потреба в об’єктах постійної лісонасінної бази, га

разом

у тому числі:

плюсові дерева, шт

разом

у тому числі:

плюсові дерева, шт

плюсові насаджен-ня

ПЛНП

ПЛНД

генетичні резервати

ПЛНП

ПЛНД

 

1

Волинське

2324,7

214,9

114,1

1220,5

775,2

342

55

40

15

60

2

Житомирське

4243,7

110,2

92,0

1135,1

2906,4

206

60

55

5

70

3

Рівненське

2696,6

325,4

141,2

1031,4

1198,6

251

35

25

10

60

4

Чернігівське

2551,9

15,8

24,5

1262,6

1249,0

99

55

45

10

60

ПОЛІССЯ - разом

11816,9

666,3

371,8

4649,6

6129,2

898

205

165

40

250

5

Вінницьке

3075,1

530,3

58,7

1200,8

1285,3

105

80

65

15

30

6

Київське

971,2

40,9

20,6

558,7

351,0

97

90

75

15

65

7

Полтавське

1344,1

29,6

4,5

357,2

952,8

52

85

70

15

30

8

Сумське

1450,6

54,7

19,7

816,3

559,9

155

75

60

15

40

9

Тернопільське

735,3

-

26,7

412,3

296,3

65

95

70

25

95

10

Харківське

2164,2

430,7

44,5

718,0

971,0

137

65

55

10

50

11

Хмельницьке

1187,6

97,4

70,1

664,2

355,9

102

80

70

10

40

12

Черкаське

1426,3

-

21,7

1085,2

319,4

111

80

65

15

40

ЛІСОСТЕП - разом

12354,4

1183,6

266,5

5812,7

5091,6

824

650

530

120

390

13

Дніпропетровське

262,2

-

-

119,0

143,2

-

60

35

25

45

14

Донецьке

172,8

-

2,7

104,0

66,1

54

55

35

20

40

15

Запорізьке

154,0

-

-

154,0

-

-

55

45

10

30

16

Кіровоградське

569,2

-

-

333,7

235,5

36

65

55

10

30

17

Рескомліс АР Крим

750,8

7,3

6,5

174,9

562,1

309

80

50

30

35

18

Луганське

273,0

-

-

221,0

52,0

-

100

95

5

55

19

Миколаївське

64,7

-

-

64,7

-

-

85

65

20

30

20

Одеське

519,5

5,5

-

338,6

175,4

25

70

40

30

40

21

Херсонське

184,8

-

9,4

165,4

10,0

-

95

85

10

45

СТЕП - разом

2951,0

12,8

18,6

1675,3

1244,3

424

665

505

160

350

22

Закарпатське

1984,3

9,2

4,1

936,6

1034,4

188

190

100

90

150

23

Ів.-Франківське

3023,1

-

28,4

469,4

2525,3

111

135

55

80

45

24

Львівське

4942,2

160,1

59,8

1066,8

3655,5

446

145

75

70

55

25

Чернівецьке

2226,4

3,3

35,5

222,0

1965,6

256

125

40

85

20

КАРПАТИ - разом

12176,0

172,6

127,8

2694,8

9180,8

1001

595

270

325

270

26

Севастопольське  ДЛМГ

315,4

-

15,0

26,6

273,8

16

5

 

5

 

27

УкрНДІЛГА

305,9

0,9

169,8

12,0

123,2

116

40

40

 

 

28

УкрНДІгірліс

18,0

-

-

18,0

-

5

 

 

 

 

29

Шацький нпп

18,4

-

-

-

18,4

12

 

 

 

 

 

Всього

39956

2036,2

969,5

14889

22061.3

3296

2160

1510

650

1260

 

 

Додаток №2

Додаткова потреба у відборі та атестації плюсових дерев у 2010-2015 роках

 

 пп.

Рескомліс АРК,

обласні управління, підприємства,установи

Плюсові дерева, в т. ч. по породах, шт

Разом,

шт

Сосна звичайна

Сосна чорна 

Сосна Палласа

Модрина европейська

Псевдотсу-га Мензіса (дугласія)

Ялина европей-ська

Ялиця біла

Дуб звичайний

Дуб скельний

1

Волинське

30

 

 

 

 

 

 

 30

 

60 

2

Житомирське

 25

 

 

15

 

 

 

30

 

70 

3

Рівненське

30

 

 

 

 

 

 

30

 

60 

4

Чернігівське

30

 

 

 

 

 

 

30

 

60 

 

Полісся - разом

115

 

 

15

 

 

 

120

 

250 

5

Вінницьке

 

 

 

 

 

 

 

 30

 

30 

6

Київське

30

 

 

5

 

 

 

30

 

65 

7

Полтавське

10

 

 

 

 

 

 

20

 

30 

8

Сумське

10

 

 

10

 

 

 

 20

 

40 

9

Тернопільське

35

 20

 

10

 

 

 

30

 

95 

10

Харківське

 30

 

 

 

 

 

 

20

 

50 

11

Хмельницьке

 20

 

 

 

 

 

 

20

 

40 

12

Черкаське

20

 

 

 

 

 

 

20

 

40 

 

Лісостеп - разом

155

 20

 

25

 

 

 

190

 

390 

13

Дніпропетровське

10

 

 

 

 

 

 

35

 

45 

14

Донецьке

30

 

 

 

 

 

 

10

 

40 

15

Запорізьке

 

 

10

 

 

 

 

20

 

30 

16

Кіровоградське

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30 

17

Рескомліс АР Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 35

35 

18

Луганське

30

 

 

 

 

 

 

 25

 

55 

19

Миколаївське

10

 

10

 

 

 

 

10

 

30 

20

Одеське

 20

 

 

 

 

 

 

20

 

40 

21

Херсонське

30

 

15

 

 

 

 

 

 

45 

 

Степ - разом

130

 

35

 

 

 

 

150

35 

350 

22

Закарпатське

 

 

 

25

20

25

30

40

10

150 

23

Івано-Франківське

 

 

 

15

 

10

20

 

 

45

24

Львівське

 

 

 

 

5

30

 20

 

 

55 

25

Чернівецьке

 

 

 

 

 

 

 20

 

 

20 

 

Карпати - разом

 

 

 

40

25

65

90

40

10

270

 

ВСЬОГО

400

 20

35

80

25

65

90

500

45

1260 

 

Додаток № 3

Додаткова потреба у створенні клонових і родинних насінних плантацій у 2010-2015 роках

пп

Рескомліс АРК,

обласні управління, підприємства,

установи

клонові насінні плантації, в т. ч. за породами, га

родинні насінні плантації, в т. ч. за породами, га

Разом,

га

Модрина евро-пейська

Псевдотсу-га

Мензіса (дугласія)

Сосна звичайна

Сосна Палласа

Сосна чорна

Ялина европе-йська

Ялиця біла

Дуб звичай-ний

Разом, га

Модрина европейська

Псевдотсуга  Мензіса (дугласія)

Сосна звичайна

Сосна Палласа

Ялиця біла

Дуб звичай-ний

Дуб скельний

1

Волинське

15

5

 

10

 

 

 

 

 

25

5

 

 

 

 

20

 

2

Житомирське

15

5

 

10

 

 

 

 

 

40

5

 

15

 

 

20

 

3

Рівненське

5

5

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

 

4

Чернігівське

10

 

 

10

 

 

 

 

 

35

5

 

10

 

 

20

 

 

Полісся - разом

45

15

0

30

0

0

0

0

0

120

15

0

25

0

0

80

0

5

Вінницьке

15

5

 

 

 

 

 

 

10

50

5

5

 

 

 

40

 

6

Київське

30

 

 

30

 

 

 

 

 

45

5

 

 

 

 

40

 

7

Полтавське

20

 

 

20

 

 

 

 

 

50

 

 

10

 

 

40

 

8

Сумське

25

5

 

10

 

 

 

 

10

35

5

 

10

 

 

20

 

9

Тернопільське

20

5

5

5

 

5

 

 

 

50

5

5

 

 

 

40

 

10

Харківське

20

 

 

10

 

 

 

 

10

35

5

 

 

 

 

30

 

11

Хмельницьке

25

5

 

10

 

 

 

 

10

45

5

 

 

 

 

40

 

12

Черкаське

20

 

 

10

 

 

 

 

10

45

5

 

 

 

 

40

 

 

Лісостеп - разом

175

20

5

95

0

5

0

0

50

355

35

10

20

0

0

290

0

13

Дніпропетровське

15

 

 

10

 

 

 

 

5

20

 

 

 

 

 

20

 

14

Донецьке

15

 

 

10

 

 

 

 

5

20

 

 

 

 

 

20

 

15

Запорізьке

25

 

 

10

10

 

 

 

5

20

 

 

 

10

 

10

 

16

Кіровоградське

15

 

 

10

 

 

 

 

5

40

 

 

 

 

 

40

 

17

Рескомліс АРКрим

15

 

 

 

15

 

 

 

 

35

 

 

10

10

 

 

15

18

Луганське

35

 

 

30

 

 

 

 

5

60

 

 

20

 

 

40

 

19

Миколаївське

35

 

 

15

15

 

 

 

5

30

 

 

10

10

 

10

 

20

Одеське

10

 

 

 

 

 

 

 

10

30

 

 

 

 

 

30

 

21

Херсонське

60

 

 

30

30

 

 

 

 

25

 

 

10

10

 

5

 

 

Степ - разом

225

0

0

115

70

0

0

0

40

280

0

0

50

40

0

175

15

22

Закарпатське

25

5

5

 

 

 

5

5

5

75

10

5

 

 

 

40

20

23

Івано-Франківське

20

5

5

 

 

 

5

5

 

35

5

5

 

 

5

20

 

24

Львівське

30

5

5

10

 

 

5

5

 

45

10

5

10

 

 

20

 

25

Чернівецьке

5

5

 

 

 

 

 

 

 

35

5

 

 

 

 

20

10

 

Карпати - разом

80

20

15

10

0

0

15

15

5

190

30

15

10

0

5

100

30

26

УкрНДІЛГА

10

 

 

10

 

 

 

 

 

30

 

 

10

 

 

20

 

 

ВСЬОГО

535

55

20

260

70

5

15

15

95

975

80

25

115

40

5

665

45

 

 

Додаток №4

Додаткова потреба у створенні постійних лісонасінних ділянок у 2010-2015 роках

пп

Рескомліс АРК,

обласні управління, підприємства,

установи

Постійні лісонасінні ділянки, в т. ч. за породами, га

Разом, шт

Модрина евро-пейська

Псевдо-тсуга Мензіса (дугласія)

Ялина евро-пейська

Ялиця біла

Софора япон-ська

Дуб зви-чайний

Дуб ске-льний

Бук (лісо-вий і крим-ський)

Липа серце-листа

Липа широ-колис-та

Вільха чорна

Гледичія колюча (форма безколючкова)

Робінія зви-чайна

1

Волинське

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

15

2

Житомирське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

3

Рівненське

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

10

4

Чернігівське

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

10

 

Полісся - разом

0

0

15

0

0

0

0

0

5

0

20

0

0

40

5

Вінницьке

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

6

Київське

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

15

7

Полтавське

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

15

8

Сумське

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

 

15

9

Тернопільське

 

 

5

 

 

10

5

5

 

 

 

 

 

25

10

Харківське

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

10

11

Хмельницьке

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

10

12

Черкаське

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

5

15

 

Лісостеп - разом

20

0

20

0

0

30

5

5

20

0

15

0

5

120

13

Дніпропетровське

 

 

 

 

5

10

 

 

 

 

 

5

5

25

14

Донецьке

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

5

5

20

15

Запорізьке

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

10

16

Кіровоградське