Main page

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"

14.08.2013


                                                          

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                   від 21 квітня 1998 р. N 521

                               Київ

 

           Про затвердження такс для обчислення розміру

            відшкодування шкоди, заподіяної порушенням

        природоохоронного законодавства у межах територій

          та об'єктів природно-заповідного фонду України

 

 

     Відповідно до    статті    65     Закону     України     "Про

природно-заповідний   фонд    України"   ( 2456-12 )   і  з  метою

забезпечення збереження природних комплексів територій та об'єктів

природно-заповідного фонду      Кабінет      Міністрів     України

п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити  такси  для  обчислення  розміру  відшкодування

шкоди,  заподіяної  природним  комплексам  територій  та  об'єктів

природно-заповідного  фонду   юридичними   і   фізичними   особами

внаслідок:

     незаконної рубки або  пошкодження  деревних  видів  рослин  і

таких, що  мають здерев'яніле стебло,  до ступеня припинення росту

(додаток 1);

     пошкодження деревних   видів   рослин   і   таких,  що  мають

здерев'яніле стебло, до ступеня неприпинення росту (додаток 2);

     знищення або    пошкодження    лісових   культур,   молодняку

природного  походження,  самосіву  на  площах,   призначених   для

лісовідновлення,   сіянців   і   саджанців  у  розсадниках  та  на

плантаціях, газонів і квітників (додаток 3);

     знищення або пошкодження трав'яного покриву (додаток 4);

     незаконного збору (або знищення) дикорослих  нижчих  і  вищих

трав'янистих рослин, їх квітів і плодів, ягід, горіхів, лікарської

та технічної сировини,  живиці та інших  деревних  соків,  лісової

підстилки, другорядних лісових матеріалів, грибів (додаток 5);

     незаконного добування чи  знищення  тварин,  пошкодження  або

знищення їх жител, місць перебування і розмноження (додаток 6);

     пошкодження карстово-спелеологічних,      геологічних      та

гідрологічних об'єктів (додаток 7);

     проїзду транспорту,  прольоту та посадки  літальних  апаратів

(додаток 8);

     самовільного використання їх земель (додаток 9);

     знищення або   пошкодження  інформаційно-охоронних  та  інших

знаків (додаток 10);

     знищення або  пошкодження  осушувальних  канав,  дренажних  і

протиерозійних систем,  шляхів,  рекреаційних  об'єктів  та  інших

споруд (додаток 11).

 

     2. За  непередбачені  в  затверджених  цією постановою таксах

порушення правил відпуску  деревини  на  пні  під  час  здійснення

лісогосподарських   заходів   у   межах   територій   та  об'єктів

природно-заповідного  фонду  застосовуються   майнові   стягнення,

затверджені  постановою  Кабінету Міністрів України від 16 березня

1993 р. N 188 ( 188-93-п ), збільшені у півтора раза.

 

     3. Дія цієї постанови не  поширюється  на  господарські  зони

національних  природних  парків  та  зони антропогенних ландшафтів

біосферних заповідників, а також на види рослин і тварин, занесені

до Червоної книги України.

 

     4. Установити,  що  розмір  відшкодування  шкоди,  заподіяної

порушенням  природоохоронного  законодавства  у межах територій та

об'єктів  природно-заповідного  фонду  України,  обчислюється   за

таксами,  затвердженими цією постановою, уповноваженими посадовими

особами Міністерства охорони навколишнього  природного  середовища

та  ядерної  безпеки  і  його  органів  на  місцях,  заповідників,

національних природних парків та інших  природоохоронних  установ,

підприємств,  установ  та організацій,  у віданні яких перебувають

території та об'єкти  природно-заповідного фонду,  а  також  інших

спеціально  уповноважених  органів,  яким  надано  право накладати

адміністративні стягнення.

 

     5. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету

Міністрів  України  від 3 квітня 1995 р.  N 239 ( 239-95-п )  "Про

такси   для   обчислення   розміру  шкоди,  заподіяної  порушенням

законодавства про природно-заповідний фонд України"  (ЗП  України,

1995 р., N 7, ст.163).

 

 

               Перший

     віце-прем'єр-міністр України                     А.ГОЛУБЧЕНКО

 

     Інд.33

 

                                            Додаток 1

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

 фонду внаслідок незаконної рубки або пошкодження деревних видів

     рослин і таких, що мають здерев'яніле стебло, до ступеня

                         припинення росту

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Діаметр дерева на висоті   |      Оцінка заподіяної шкоди,

     пенька у корі,        |              гривень

       сантиметрів         |——————————————————————————————————————

                           |  степова зона  |      інші зони

——————————————————————————————————————————————————————————————————

             За кожне дерево, зрубане або пошкоджене

                   до ступеня припинення росту

          до 10                    17                15

         10,1-14                   29                26

         14,1-18                   74                68

         18,1-22                  151               138

         22,1-26                  266               243

         26,1-30                  419               384

         30,1-34                  561               515

         34,1-38                  714               655

         38,1-42                  877               804

         42,1-46                 1040               954

         46,1-50                 1204              1103

 

За кожний сантиметр

діаметра понад 50

сантиметрів                        40                35

За кожний кущ чагарника,

ліани                              45                38

За кожний кущ чагарничка,

напівчагарничка                    18                15

_______________________

     Примітки:

     1. Під незаконною рубкою слід розуміти рубку без спеціального

     на те дозволу або за наявності дозволу, але не тих рослин, не

     на тих площах, ділянках, не в тій кількості (понад ліміт), не

     в ті терміни, що передбачені дозволом.

 

     2. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать дерева

     з переламаним стовбуром,  обідраною корою понад 30  відсотків

     периметра  стовбура  незалежно  від довжини обдиру за висотою

     стовбура,  обшморганою кроною  більше  половини  її  довжини,

     обідраними  та обламаними скелетними коренями більше половини

     периметра стовбура, а також повалені дерева та такі, що мають

     спричинений  дією  антропогенних  факторів  нахил  більше  30

     градусів від вертикальної осі.

 

     3. До   пошкоджених  до  ступеня  припинення  росту  належать

     чагарники,  ліани, чагарнички, напівчагарнички з переламаними

     скелетними   гілками,  обідраною  корою  понад  30  відсотків

     скелетних гілок,  обшморганою кроною більше  половини  гілок,

     обламаними  та  обідраними коренями більше половини периметра

     куща,  а також повалені та такі,  що мають  спричинений  дією

     антропогенних   факторів   нахил   більше   30  градусів  від

     вертикальної осі.

 

     4. Під висотою пенька слід розуміти відрізок комлевої частини

     стовбура дерева від кореневої шийки до умовного зрізу, висота

     якого не повинна перевищувати третини діаметра цього зрізу, а

     для  дерев  завтовшки менше 30 сантиметрів на висоті умовного

     зрізу висота пенька не повинна  перевищувати  10  сантиметрів

     (за винятком випадків залишення пеньків більшої висоти згідно

     з лісогосподарськими вимогами).

 

     5. За незаконну порубку або пошкодження до ступеня припинення

     росту  самшиту,  кипариса,  айланта,  платана,  горіхів  усіх

     видів,  а також хвойних молодих дерев (віком до  41  року)  в

     грудні-січні,  будь-яких  деревних  порід,  що  зростають  на

     територіях ботанічних  садів,  дендрологічних  і  зоологічних

     парків,  парків-пам'яток  садово-паркового  мистецтва  розмір

     відшкодування обчислюється за цією таксою,  збільшеною у  три

     рази.

 

     6. За незаконну порубку або пошкодження до ступеня припинення

     росту окремих дерев,  що є  ботанічними  пам'ятками  природи,

     розмір відшкодування нараховується за цією таксою, збільшеною

     у три рази.

 

     7. У разі  привласнення  буреломних,  вітровальних  дерев,  а

     також    самовільної    рубки    сухостійних   дерев   розмір

     відшкодування обчислюється за цією таксою,  зменшеною  у  два

     рази.

 

     8. До    степової   зони   належать   Херсонська,   Донецька,

     Миколаївська,    Дніпропетровська,    Запорізька,    Одеська,

     Луганська області та Автономна Республіка Крим.

 

     9. Відшкодування   за   пошкодження   лісовкритих   земель  і

     територій  зелених  насаджень  у  межах  природно-заповідного

     фонду     шляхом     забруднення     хімічними    речовинами,

     пально-мастильними        матеріалами,          промисловими,

     сільськогосподарськими,   комунально-побутовими   стоками  чи

     відходами,   зміни   гідрологічного    режиму    (затоплення,

     осушення),  підпалу,  незаконного розорювання нараховується з

     розрахунку 30 тис. гривень - у степовій зоні, 25 тис. гривень

     - в інших зонах за один гектар пошкоджених угідь.

 

 

               Міністр

     Кабінету Міністрів України                      А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                            Додаток 2

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                  від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

  фонду внаслідок пошкодження деревних видів рослин і таких, що

     мають здерев'яніле стебло, до ступеня неприпинення росту

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Діаметр дерева на висоті    | Оцінка заподіяної шкоди, гривень

пенька у корі, сантиметрів  |—————————————————————————————————————

                            | степова зона   |     інші зони

——————————————————————————————————————————————————————————————————

    За кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту

 

          до 10                   5                   4

         10,1-14                 10                   9

         14,1-18                 23                  21

         18,1-22                 49                  45

         22,1-26                 84                  77

         26,1-30                123                 112

         30,1-34                166                 152

         34,1-38                215                 197

         38,1-42                265                 243

         42,1-46                306                 281

         46,1-50                347                 318

За    кожний    сантиметр

діаметра     понад     50

сантиметрів                      11                  10

За  кожний кущ чагарника,

ліани                            11                  10

За кожний кущ чагарничка,

напівчагарничка                   5                   4

_______________________

     Примітки:

 

     1. До  пошкоджених  до  ступеня  неприпинення  росту належать

     деревні рослини  і  такі,  що  мають  здерев'яніле  стебло  з

     обламаною  вершиною  або  обшморганою  кроною  до половини її

     довжини,  обідраною корою до 30 відсотків периметра  стовбура

     незалежно від довжини обдиру за висотою стовбура,  обідраними

     та  обламаними  скелетними  коренями  до  половини  периметра

     стовбура,  дерева  із  забитими  в них металевими предметами,

     обтягнуті дротом,  а також такі,  що мають  спричинений  дією

     антропогенних  факторів нахил до 30 градусів від вертикальної

     осі без відриву коренів.

 

     2. За  пошкодження  самшиту,  кипариса,   айланта,   платана,

     горіхів  усіх  видів,  а  також хвойних дерев у грудні-січні,

     будь-яких  деревних  порід,  що   зростають   на   територіях

     ботанічних   садів,   дендрологічних  і  зоологічних  парків,

     парків-пам'яток     садово-паркового     мистецтва     розмір

     відшкодування  обчислюється за цією таксою,  збільшеною у два

     рази.

 

     3. За  пошкодження  до  ступеня  неприпинення  росту  окремих

     дерев,   що   є   ботанічними   пам'ятками   природи,  розмір

     відшкодування нараховується за цією таксою,  збільшеною у три

     рази.

 

 

               Міністр

     Кабінету Міністрів України                       А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                            Додаток 3

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

    фонду внаслідок знищення або пошкодження лісових культур,

       молодняку природного походження, самосіву на площах,

      призначених для лісовідновлення, сіянців і саджанців у

        розсадниках та на плантаціях, газонів і квітників

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 Об'єкти рослинного світу  |  Одиниця  |   Оцінка заподіяної

                           |  виміру   |   шкоди, гривень

                           |           |——————————————————————————

                           |           | степова  |  інші зони

                           |           |   зона   |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Лісові культури,  молодняк

природного     походження,

самосів:

 

віком до 5 років            за 1 гектар    15 000      12 000

віком від 6 до 10 років         -"-        18 000      15 000

 

                                               Для всіх зон:

 

У розсадниках:

сіянці                          -"-               6 730

саджанці основних лісових     за 1000

порід віком до 3 років      екземплярів             262

саджанці плодових,             за 1

декоративних,                екземпляр               12

інтродукованих і технічних

порід

На плантаціях:                  -"-                  38

саджанці

 

Газони:

партерні                     за 1 кв.                21

                               метр

звичайні                        -"-                  17

лугові                          -"-                  13

 

Квітники:

півонії, жоржини             за 1 кущ                11

                                або

                             цибулину

оранжерейні (горщикові)         -"-                   9

цибулинні або                   -"-                   7

бульбоцибулинні

 

інші багаторічні квіти,     за 1 кущ

які зимують та не зимують     або                     6

у грунті                    цибулину

 

 __________________

     Примітки:

 

     1. Розмір   відшкодування  шкоди,  заподіяної  знищенням  або

     пошкодженням молодняку природного походження, лісових культур

     і  самосіву  віком  понад 10 років,  обчислюється за таксами,

     зазначеними в додатках 1 і 2.

 

     2. Розмір відшкодування шкоди за самовільне  зрізання  квітів

     обчислюється за ринковими цінами на них, збільшеними у десять

     разів.

 

     3. Газон - це земельна  ділянка  в  межах  ботанічних  садів,

     парків-пам'яток   садово-паркового  мистецтва,  дендропарків,

     зоопарків,  інших територій та об'єктів  природно-заповідного

     фонду, на якій ростуть природні чи штучно висіяні трави і яка

     виконує естетичні, оздоровчі та захисні функції.

 

     4. Квітник - це земельна ділянка в  межах  ботанічних  садів,

     парків-пам'яток   садово-паркового  мистецтва,  дендропарків,

     зоопарків,  інших територій та об'єктів  природно-заповідного

     фонду,  на  якій  ростуть штучно висіяні чи висаджені квіти і

     яка виконує естетичні та освітньо-виховні функції.

 

 

               Міністр

     Кабінету Міністрів України                      А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                           Додаток 4

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

   фонду внаслідок знищення або пошкодження трав'яного покриву

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

    Місце, вид порушення     | Одиниця   |   Оцінка заподіяної

                             |  виміру   |    шкоди, гривень

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Самовільне сінокосіння:

 а) сіножаті, пасовища

 сіяні трави                  за 1 гектар         680

 природні трави                 -"-              1000

 б) території поза межами

 сіножатей і пасовищ            -"-              3000

 

 Самовільне випасання худоби:

 а) сіножаті, пасовища

 велика рогата худоба, коні   за 1 голову          30

 молодняк великої рогатої

 худоби, коней, дрібна

 худоба, кози                    -"-               15

 б) поза межами сіножатей і

 пасовищ

 велика рогата худоба, коні      -"-               45

 молодняк великої рогатої

 худоби, коней, дрібна худоба    -"-               20

 кози                            -"-               30

____________________

     Примітки:

 

     1. У разі коли самовільним сінокосінням і  випасанням  худоби

     знищені  або пошкоджені лісові культури,  молодняк природного

     походження чи самосів,  розмір відшкодування обчислюється  за

     цією таксою і, одночасно, за таксою, зазначеною в додатку 3.

 

     2. Відшкодування  за  пошкодження  земель (крім лісовкритих і

     територій зелених  насаджень)  у  межах  природно-заповідного

     фонду     шляхом     забруднення     хімічними    речовинами,

     пально-мастильними         матеріалами,         промисловими,

     сільськогосподарськими   та  комунально-побутовими  стоками і

     відходами,   незаконного   розорювання,   заліснення,   зміни

     гідрологічного режиму (затоплення,  осушення),  підпалу, дій,

     що   призвели   до ерозії грунту,  нараховується з розрахунку

     20 тис. гривень за один гектар пошкоджених угідь.

 

     3. До  незаконного  використання  (знищення  або пошкодження)

     трав'яного покриву  в  результаті  сінокосіння  та  випасання

     худоби   відносять   сінокосіння   та  випасання  худоби  без

     спеціального дозволу або за наявності дозволу,  але не на тих

     ділянках,  не  в  ті  терміни,  що  зазначені  в дозволі,  та

     випасання більшої кількості тварин, ніж передбачено дозволом.

 

 

              Міністр

     Кабінету Міністрів України                      А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                            Додаток 5

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

   фонду внаслідок незаконного збору (або знищення) дикорослих

  нижчих і вищих трав'янистих рослин, їх квітів і плодів, ягід,

    горіхів, лікарської та технічної сировини, живиці та інших

      деревних соків, лісової підстилки, другорядних лісових

                        матеріалів, грибів

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

  Об'єкти рослинного світу  |    Одиниця виміру     |  Оцінка

                            |                       | заподіяної

                            |                       |   шкоди,

                            |                       |  гривень

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 Водорості:

філлофора, цистозіра               за 1 кілограм          15

бородата

інші види (бентосні)                                       5

Лишайники, мохи                 за 1 кв. дециметр          9

                                   субстрату

 

 Плауноподібні                   за одну рослину           9

Хвощеподібні                            -"-                4

Папоротеподібні (крім орляка

звичайного)                             -"-                9

Орляк звичайний                         -"-                2

 

 Квіткові трав'янисті

 рослини:

наземні (крім бур'янів)                 -"-                8

водні                                   -"-               10

 Заготівля очерету                за 0,01 гектара         25

 

Випалювання сухої водно-

болотної рослинності                за 1 гектар       20 000

 

Гриби (плодове тіло)               за 1 екземпляр          5

 

Збір (заготівля) дикорослих:

квітів                               за 1 квітку

                                    або суцвіття           2

ягід  у  напівчагарничках  і

трав'янистих ягідниках             за 1 кілограм          25

плодів, у тому числі горіхів            -"-               27

 

 Збір (заготівля) лікарської

сировини:

кореневищ та коріння           за 1 кілограм сировини

                               природної вологості        85

квіток, бруньок                         -"-               50

кори                                    -"-               75

листя                                   -"-               30

пагонів                                 -"-               30

плодів                                  -"-               27

наростів                                -"-               30

 

Заготівля технічної сировини            -"-               85

Заготівля живиці та інших      за 1 підсочене          шестикратна

деревних соків                     дерево              таксова

                                                       вартість

                                                       деревини

                                                       підсоченого

                                                       дерева

 

Збір лісової підстилки         за 1 кв.метр               10

Заготівля другорядних                                  за діючою

лісових матеріалів (пнів,                              закупі-

лубу, кори, деревної зелені,                           вельною

хвойної лапки тощо)                                    ціною,

                                                       збільшеною

                                                       в сім разів

 

 _____________________

     Примітки:

 

     1. Розмір    відшкодування   за   кілограм   сухої   сировини

     обчислюється  за  цією   таксою   на   відповідну   сировину,

     збільшеною у два рази.

 

     2. Під незаконним збором (або знищенням) рослин слід розуміти

     збір рослин (їх частин,  плодів) та грибів  без  спеціального

     дозволу або за наявності дозволу, але не тих видів, не на тих

     площах,  не в тій  кількості  (понад  ліміт),  або  не  в  ті

     терміни, що передбачені дозволом.

 

     3. Розміри відшкодування шкоди, встановлені для систематичних

     груп рослин,  поширюються  на  всі  види  в  цих  групах,  за

     винятком тих, що занесені до Червоної книги України.

 

 

              Міністр

     Кабінету Міністрів України                      А.ТОЛСТОУХОВ

 

                                           Додаток 6

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

    фонду внаслідок незаконного добування чи знищення тварин,

      пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і

                           розмноження

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 Об'єкти тваринного світу | Одиниця виміру | Оцінка заподіяної

                          |                |  шкоди, гривень

——————————————————————————————————————————————————————————————————

                 Незаконне добування або знищення

                              Звірі

 

Бурий ведмідь                за 1 особину          3000

Лось, олень благородний          -"-               2000

Олень плямистий, лань            -"-               1030

Муфлон, козуля, свиня

дика, бобер                      -"-                860

Лисиця, корсак,

єнотовидний собака               -"-                550

Вовк                             -"-                 50

Куниця лісова і кам'яна,

норка американська, ласка,

чорний тхір, бабак               -"-                520

Ондатра, нутрія вільна           -"-                350

Заєць-русак, кролик дикий        -"-                180

Рукокрилі                        -"-                143

Їжак звичайний, кріт             -"-                 48

Інші комахоїдні                  -"-                  5

Білка                            -"-                 95

Ховрахи                          -"-                 20

Вовчок горішниковий              -"-                100

Інші вовчки                      -"-                 76

Сліпак звичайний                 -"-                100

Мишівка лісова                   -"-                 30

Пацюк чорний                 за 1 особину            35

Хом'як                           -"-                 10

Інші види (крім  здичавілих

собак        і       котів,

собако-вовчих     гібридів,

пацюка     сірого,     миші

хатньої,           лісової,

жовтогорлої,      польової,

полівки          звичайної,

європейської         рудої,

гуртової)                        -"-                  2

 

                              Птахи

 

Гагари                           -"-                 90

Норці                            -"-                 90

Буревісник малий                 -"-                 48

Баклан великий                   -"-                 48

Чапля велика біла і мала

біла                             -"-                665

Чапля сіра і руда                -"-                332

Квак, бугай, бугайчик            -"-                190

Лелека білий                     -"-                570

Єгипетська чапля, фламінго       -"-                510

Лебідь-шипун,      лебідь-

кликун                           -"-                510

Гуси                             -"-                180

Галагаз                          -"-                180

Інші качки                       -"-                 90

Осоїд                            -"-               2850

Шуліка чорний                    -"-               2560

Яструб великий                   -"-                950

Яструб малий                     -"-                570

Зимняк                           -"-                380

Канюк звичайний                  -"-                475

Лунь луговий                     -"-                665

Лунь болотяний                   -"-                240

Боривітер звичайний              -"-                380

Дербник, кібчик, чеглок          -"-                950

Кречет, орлан-довгохвіст     за 1 особину          2850

Тетерев                          -"-                350

Рябчик                           -"-                180

Куріпка біла                     -"-                180

Куріпка сіра, кеклик             -"-                180

Фазан звичайний                  -"-                180

Перепел                          -"-                 90

Лиска, курочка водяна,

пастушок, погонич                -"-                 90

Деркач                           -"-                380

Курочка мала, курочка

крихітка                         -"-                 65

Кулики                           -"-                 95

Поморники                        -"-                285

Мартини                          -"-                 48

Крячки                           -"-                 48

Рябки                            -"-                190

Голуби                           -"-                 90

Зозуля звичайна                  -"-                 76

Зозуля чубата                    -"-                285

Сова біла                        -"-                510

Сова яструбина                   -"-                238

Сова сіра                        -"-                238

Сова вухата                      -"-                285

Сова болотяна                    -"-                380

Совка                            -"-                285

Сич хатній                       -"-                143

Дрімлюга                         -"-                 70

Серпокрильці                     -"-                 48

Сиворакша                        -"-                710

Бджолоїдки                       -"-                 95

Рибалочка                        -"-                150

Одуд                             -"-                150

Жовна чорна                      -"-                475

Крутиголовка                 за 1 особину            76

Інші дятли                       -"-                114

Жайворонкові                     -"-                 48

Ластівкові                       -"-                 67

Плискові                         -"-                 48

Сорокопудові                     -"-                 95

Омелюх                           -"-                 48

Оляпка                           -"-                 48

Кропивник                        -"-                 48

Тинівкові                        -"-                 60

Дроздові                         -"-                 67

Славкові                         -"-                 48

Мухоловкові                      -"-                 48

Корольок жовтоголовий            -"-                 50

Синиця вусата                    -"-                 95

Синиця довгохвоста               -"-                 95

Ремез                            -"-                100

Інші синицеві                    -"-                 48

Повзик                           -"-                 67

Підкоришникові (піщухи)          -"-                 48

Стінолаз                         -"-                285

Костогриз                        -"-                100

Інші вівсянкові, в'юркові        -"-                 57

Ткачикові                        -"-                  5

Шпак звичайний                   -"-                 48

Іволга                           -"-                190

Сойка, галка                     -"-                 48

Крук                             -"-                200

Горіхівка                        -"-                 95

 

                             Плазуни

 

Черепаха болотяна                -"-                 67

Веретінниця                  за 1 особину           140

Ящірка різнобарвна               -"-                100

Ящірки кримська і скеляста       -"-                 95

Ящірка зелена                    -"-                 48

Інші ящірки                      -"-                 28

Полоз візерунчастий              -"-                285

Гадюка звичайна, гадюка

Нікольського                     -"-                140

Вуж звичайний, вуж водяний       -"-                 19

За вилучене яйце плазунів   за 1 екземпляр           10 відсотків

                                                 розміру такси за

                                                 відповідний вид

                                                     тварин

                            Земноводні

 

Тритони                      за 1 особину             5

Кумки                            -"-                  3

Часничниця                       -"-                  5

Ропухи                           -"-                  9

Квакша                           -"-                  5

Жаби  озерна, ставкова  та

їх гібриди                       -"-                  1

Інші жаби                        -"-                  2

Ікра земноводних             за 1 кладку              5

Знищення       (розорення)                       двократний розмір

гнізда, нори, інших  жител                       такси за даний

тварин, бобрових загат                           вид тварин

За  вилучений  ембріон   у  за 1 екземпляр            50 відсотків

незаконно добутій  тварини                       розміру такси за

(ссавці)                                         відповідний вид

                                                 тварин

За вилучене яйце (птахи)         -"-                  30 відсотків

                                                 розміру такси за

                                                 відповідний вид

                                                 птахів

Знищення  або  пошкодження                       за фактичною

біотехнічних        споруд                       вартістю,

(штучних       гніздівель,                       збільшеною у 3,5

солонців, годівниць тощо),                       раза

вилучення кормів

 

                               Риби

Осетрові риби та їх         за 1 екземпляр          550

гібриди

Марена   звичайна,  марена

балканська                       -"-                110

Сом,       камбала-калкан,

акули, скати, тунець, меч-

риба,  пеламіда, баракуда,

вугор морський                   -"-                 94

Форель озерна                    -"-                 74

Форель райдужна,    судак,

сазан,    щука,   білизна,

миньок,  рибець звичайний,

підусти,  вугор  річковий,

кефалі  (крім  піленгаса),

риба-сонцевик,      луфар,

сардина       європейська,

сардина            кругла,

товстолобик,  білий  амур,

чорний амур                      -"-                 55

Камбала-глоса,    морський

язик,     хек,    мерланг,

горбиль   темний,    берш,

скумбрія, піленгас, бабці        -"-                 33

Лящ, лин,           в'язь,

оселедець,       ставрида,       -"-                 28

барабуля

Плітка (тараня),    кутум,

синець,  чехоня,  клепець,

головень,         пузанок,

кам'яний    окунь,   бопс,

ошибень,   собачка-сфінкс,

собачка звонимира                -"-                 11

В'юн, карась сріблистий  і

золотистий,     плоскирка,

окунь   звичайний,   ялець

звичайний,       бистрянка

звичайна,        бистрянка

російська,   носар,   йорж

балоня,  йорж   звичайний,

краснопірка,        ханос,

сарган,   морський   минь,

смариди,  морський  карась

(ласкир),         скорпена

(морський йорж), перкарина

азовська,         морський

дракончик,       зіркогляд

звичайний,      губаньові,

морські    собачки   (крім

собачки-сфінкса і  собачки

звонимири),        троєпер

середземноморський,

піскорий        південний,

піскарка          смугаста

(риба-ліра),       тригли,

морські  качечки,  хроміс,

іглиця змієподібна, іглиця

морська          шипувата,

бичок-кнут         (жаба),

бичок-ротань,        бичок

пуголовочка,    каспіосома

каспійська, бичок бланкет,

бичок   лисун  мармуровий,

бичок-паганель              за 1 екземпляр            6

Атерина,   тюлька,  кілька

(шпрот), хамса, верховодка  за 1 кілограм             5

Інші види                   за 1 екземпляр          0,5

 

Заготівля  ікри  осетрових

та лососевих риб            за 1 кілограм          1650

Заготівля ікри інших видів       -"-                 50

риб

Пошкодження  або  знищення

нерестовищ             риб

(пошкодження або  знищення

нерестових     субстратів:

виїмка  або намив  грунту,

знищення рослинності)       за 0,1 гектара         1700

 

                              Комахи

 

Метелики:                    за 1 особину

Зорька, жовтянка золотиста                          2,5

Жовтянки        шафранова,

степова, лучна, голуб'янка

аріон,           бризеіда,

кропивниця, перламу-трівки

ніобея,  аглая та польова,

пістрянки, лимонниця             -"-                1,5

Мирмідона, стрічкарки            -"-                  4

Лігея,    чорнушка-медуза,

семела, барвниця спірейна,

павине     око      денне,

перламутрівка       велика

лісова,          червонець

фіолетовий,      червонець

непарний,       голуб'янка

красива                         -"-                   3

Дріада,            цирцея,

перелівниця          мала,

перламутрівка пандора                               3,5

Траурниця, адмірал,

ведмедиці Кайя, пурпурова,

геба      та  сільська,

бражники, сатурнії            за 1 особину            5

Павиноочка велика нічна          -"-                 17

Інші метелики                    -"-                  1

Бабки                            -"-                2,5

Богомоли                         -"-                  4

Співучі цикади                   -"-                  4

 

Жуки:

жужелиці (туруни)                -"-                  6

скакуни                          -"-                1,5

жуки-гнойовики (справжні)        -"-                1,5

 

Скарабеї:                                             5

носороги, бронзівки              -"-                  5

златки (кратомерус,

еурітіреа, лямпра,

діцерка, цифозома,

кіпріакус)                       -"-                  2

вусачі                           -"-                2,5

інші жуки                        -"-                0,7

 

Сітчатокрилі:

золотоочки, гемеробієві          -"-                  1

мурашині леви                    -"-                  3

 

Перетинчастокрилі:

бджолині                         -"-                  2

сколії                           -"-                  4

риючі оси                        -"-                  2

інші перетинчастокрилі           -"-                0,5

Мухи:

ктирі, дзюрчалки, тахіни         -"-                1,5

 

Довговусі:

личинки   комара   хаобора  за 1 кілограм

(коретра)                     живої ваги             80

личинки хірономід (мотиль)       -"-                 80

Інші комахи                  за 1 особину          0,25

 

Знищення  або  пошкодження

мурашників діаметром:

до 1 метра                  за 1 мурашник            75

від 1,1 до 1,5 метра             -"-                126

від 1,6 до 2,0 метра             -"-                205

від 2,1 метра і більше           -"-                308

 

                          Павукоподібні

Скорпіони,

псевдоскорпіони,

сінокосці, павуки            за 1 особину           1,5

Багатоніжки                      -"-                0,5

 

                           Ракоподібні

 

Артемія саліна (рачки)      за 1 кілограм

                              живої ваги             40

Артемія саліна (яйця)            -"-                200

Дафнія, моїна, циклоп            -"-                 40

Мізиди, бокоплави                -"-                 40

Щитні                        за 1 особину             1

Морські жолуді                   -"-                200

Креветки                         -"-               0,15

Річкові раки, раки-

самітники                        -"-                  4

Краби                            -"-                  6

Омари                            -"-                 20

Морські павуки                   -"-                1,5

 

                            Щупальцеві

 

Мохуватки, фороніди,

внутрішньопорошицеві             -"-                1,5

 

                            Голкошкірі

 

Морська зірка, морський     за 1 особину              5

їжак

Змієхвостки, голотурії,

інші голкошкірі "сидячих"

видів                           -"-                   4

 

                             Молюски

 

Хітони, лопатоногі              -"-                   1

Двостулкові                     -"-                   4

Слимаки роду Helix            за 1 тонну

                              живої ваги            480

Інші наземні молюски         за 1 особину           0,7

Інші    черевоногі   (крім       -"-                  1

рапани)

 

                         Кільчасті черви

 

Трубочник                   за 1 кілограм

                              живої ваги             70

Інші кільчасті черви

(малощетинкові та

багатощетинкові)                 -"-                 50

 

              Круглі черви

коловертки                       -"-                 15

Губки "сидячих" видів        за 1 особину           0,5

 

                        Кишковопорожнинні

 

Гідриди, лептоліди,

лімномедузи, сцифоїдні

медузи, коралові поліпи          -"-                0,5

_____________________

     Примітки:

 

     1. Під незаконним добуванням (знищенням) тварин слід розуміти

     добування без спеціального дозволу або за наявності  дозволу,

     але не тих видів тварин, не на тих площах, не в тій кількості

     (понад ліміт), не в ті терміни, що передбачені дозволом.

 

     2. Відшкодування       шкоди,       заподіяної       об'єктам

     природно-заповідного    фонду    в   результаті   незаконного

     використання рибних та інших водних живих  ресурсів  під  час

     промислового добування,  обчислюється в шестикратному розмірі

     відповідних  нормативів  плати  за  спеціальне   використання

     рибних та інших водних живих ресурсів, затверджених Кабінетом

     Міністрів України.

 

     3. Розміри   відшкодування   шкоди,   заподіяної   незаконним

     добуванням   або   знищенням   тварин   із  класів  комах  та

     земноводних розповсюджуються  також  і  на  личинкову  стадію

     розвитку.

 

     4. Розміри відшкодування шкоди, встановлені для систематичних

     груп тварин,  розповсюджуються на всі види в цих  групах,  за

     винятком тих, що занесені до Червоної книги України та видів,

     які   є   масовими   шкідниками   сільського   чи    лісового

     господарства.

 

     5. У    разі    коли    незаконними    діями   на   території

     природно-заповідного фонду спричинено знищення колонії тварин

       тому  числі  без  знищення  або  розорення гнізд та інших

     жител),  компенсація за шкоду нараховується  як  за  знищення

     всіх гнізд (жител) в колоніальному оселенні.

 

     6. За знищення або незаконне вилучення тварин, що знаходяться

     в зоологічних колекціях  зоопарків,  зоосадів,  океанаріумів,

     інших   установ   та   об'єктів  природно-заповідного  фонду,

     створених з метою  організації  освітньо-виховної  роботи  та

     утримання тварин у неволі або напіввільних умовах, а також за

     жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до їх загибелі,

     розмір  відшкодування  шкоди  визначається  трикратною  сумою

     витрат на придбання тварин відповідних видів  для  поновлення

     колекцій.

        За шкоду, заподіяну жорстоким поводженням з тваринами, яке

     призвело  до  їх  мучення,  травмування або каліцтва,  розмір

     відшкодування визначається  півторакратною  сумою  витрат  на

     придбання тварин відповідних видів.

 

 

               Міністр

     Кабінету Міністрів України                      А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                         Додаток 7

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

 фонду внаслідок пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних

                    та гідрологічних об'єктів

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

      Вид об'єкта    |    Одиниця виміру  |  Оцінка заподіяної

                     |                    |    шкоди, гривень

——————————————————————————————————————————————————————————————————

                  Карстово-спелеологічні об'єкти

Пошкодження та винос на

поверхню:

сталактити, сталагміти,

сталагнати, кораліти,     за 1 сантиметр

пізоліти                      довжини                30

натічні кори             за 1 кв. дециметр

                               площі                 25

водно-карбонатні             за 1 куб.

утворення                 дециметр об'єму            15

гіпсові кристали, голки

та інші аналогічні

утворення:

а) за окремі              за 1 сантиметр

відособлені екземпляри        довжини                35

б) за щітки та інші        за 1 дециметр             25

утворення                      площі

 

монокристали гіпсу,          за 1 куб.

кальциту, інших           дециметр об'єму            20

мінералів

глинисто-полімінеральні   за 1 сантиметр

сталактити гіпсових           довжини                15

печер

глинисто-натічні         за 1 кв. дециметр

(бобовидні) кори               площі                 20

глинисто-мінеральні             -"-                  15

відклади

археологічні,

палеонтологічні рештки      за 1 зразок              30

Пошкодження стін, стелі  за 1 кв. дециметр

(написи, подряпини             площі                 20

тощо)

 

Забруднення печер:

 а) механічне

за покинуту річ, банку,

пляшку, синтетичну тару

тощо                         за 1 штуку               3

за сторонній інертний        за 1 куб.

матеріал                  дециметр об'єму           1,5

 б) хімічне

за покинуті у              за 100 грамів

відкритому вигляді           речовини                 8

хімічні реактиви

біологічне (органічне,          -"-                  10

бактеріальне тощо)

 г) забруднення

підземної атмосфери

відпрацьованими газами:

за кожну годину

працюючого джерела                                    2

за кожну випалену

сигарету чи інший вид

тютюнових виробів                                     3

 д) термальне

за кожний наступний

градус за Цельсієм

(збільшення або

зменшення) від              за 100 куб.

звичайного для даної     метрів підземного          2,5

порожнини                     повітря

температурного рівня

 е) радіаційне

за кожну одиницю понад

гранично допустиму дозу                              50

 

           Поверхневі карстово-спелеологічні утворення

 

Пошкодження каррових,

первинно- та вторинно-   за 1 кв. дециметр

кристалічних форм              площі                  5

Засипання понижень,        за 1 кв. метр

лійок, понорів,                площі                 30

колодязів, шахт

Забруднення понижень,     за 1 куб. метр

лійок, колодязів, шахт      забрудника               40

 

                        Геологічні об'єкти

 

Пошкодження геологічних    за 1 кв. метр

оголень, розрізів              площі                 30

Пошкодження              за 1 кв. дециметр

геоморфологічних               площі                 50

утворень

 

                       Гідрологічні об'єкти

   (водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду)

 

Пошкодження водоспадів     за 0,5 метра

                         висоти або 1 метр          200

                              ширини

Влаштування загат на

водних об'єктах            за 1 кв. метр             20

                               площі

Пошкодження водного

об'єкта, болота:

випрямлення

(поглиблення) русла,

зміна конфігурації

берегової лінії тощо      за 0,1 гектара            1000

забирання грунту

(гравію, піску, мулу

тощо) з водойм,           за 1 куб. метр

прориття каналів              об'єму                200

Забруднення                                 півторакратний

поверхневих, морських                       розмір      збитків,

та підземних вод                            нарахованих       за

                                            "Методикою

                                            розрахунку  розмірів

                                            відшкодування

                                            збитків,  заподіяних

                                            державі    внаслідок

                                            порушення

                                            законодавства    про

                                            охорону           та

                                            раціональне

                                            використання  водних

                                            ресурсів"

 

Засипання водних          за 0,1 гектара           17 000

об'єктів

Знищення боліт                  -"-                20 000

Знищення (пошкодження)

джерела потужністю:

до 1 куб. метра на добу                            5 000

від 1,1 до 3 куб. метрів

на добу                                            10 000

від 3,1 до 10 куб. метрів

на добу                                            50 000

 

більше 10,1 куб. метра на                 за  кожний  куб.метр

добу                                      потужності     понад

                                          10,1  куб. метра  на

                                          добу            сума

                                          відшкодування

                                          збільшується  на  10

                                          тис. гривень

Самовільне використання                     тарифна     вартість

води (водозабір)           за 1 куб.метр    води, збільшена у  2

                                            рази

 

 

               Міністр

     Кабінету Міністрів України                     А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                            Додаток 8

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                   від 21 квітня 1998 N 521

 

                              ТАКСА

           для обчислення розміру відшкодування шкоди,

      заподіяної природним комплексам територій та об'єктів

     природно-заповідного фонду внаслідок проїзду транспорту,

              прольоту та посадки літальних апаратів

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

       Вид транспорту, порушення             | Оцінка заподіяної

                                             |  шкоди, гривень

——————————————————————————————————————————————————————————————————

За проїзд одиниці транспортного засобу:

 мопеда, мотоцикла, моторолера                        25

 легкового автомобіля, мікроавтобуса, пікапа          40

 автобуса, вантажного автомобіля                      55

 спеціальної важкої транспортної техніки              70

 техніки на гусеничному ходу                          85

 гужового транспорту, весельного човна                10

 малотоннажних плавзасобів з двигунами:

   завдовжки до 7 метрів                              20

   завдовжки від 7 до 15 метрів                       30

   завдовжки більше 15 метрів                         50

Причалювання  плавзасобів  до  берега  у

межах  територій  та об'єктів  природно-              17

заповідного фонду

Проліт літальних апаратів:

 літаків  нижче  2  км,  подолання   ними

 звукового    бар'єру   над    заповідною

 територією                                         1000

 вертольотів та малих літальних  апаратів

 нижче 200 метрів                                   1500

Посадка  вертольотів та малих  літальних

апаратів на заповідну територію                     2000

___________________

     Примітка.

               Такса, наведена в додатку 8, не застосовується у

               випадках аварійних ситуацій та рятування людей.

 

 

              Міністр

     Кабінету Міністрів України                    А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                           Додаток 9

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                  від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

       фонду внаслідок самовільного використання їх земель

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

        Вид порушення        |  Одиниця виміру   |   Оцінка

                             |                   | заподіяної

                             |                   | шкоди, гривень

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Самовільне       використання

земельних ділянок під:

будівництво постійної споруди   за 1 кв. метр

                                    площі               200

будівництво тимчасової

споруди                              -"-                 70

розробку корисних копалин            -"-                170

копання траншей, ям тощо             -"-                 25

складування будь-яких

матеріалів                           -"-                 34

влаштування сміттєзвалищ             -"-                 51

використання під садово-         за 100 кв.

городні ділянки                 метрів площі            300

побутове забруднення             за покинуту

території                        річ, банку,

                                 пляшку, тару

                                    тощо                  3

розміщення торгових рундуків,   за 1 кв. метр

тентів, рекламних щитів тощо        площі                17

огородження територій з метою

випасання худоби,

сінокосіння, розміщення

торгових точок тощо                  -"-                 10

 

влаштування автостоянок        за місце для 1

                                   машини                30

 

 

               Міністр

     Кабінету Міністрів України                       А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                          Додаток 10

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

 фонду внаслідок знищення або пошкодження інформаційно-охоронних

                         та інших знаків

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

          Вид знака         |   Одиниця виміру    | Оцінка

                            |                     | заподіяної

                            |                     | шкоди, гривень

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Інформаційно-охоронні, межові

охоронні знаки, інформаційні     за 1 знак             390

щити

Стовпи межові та квартальні         -"-                390

Стовпи візирні, господарські

(на ділянках лісосік, лісових

культур, сінокосів, пробних

площ, пасовищ тощо)                 -"-                120

Шлагбауми                           -"-               1150

Монументальні знаки-                               трикратний

пам'ятники                                         розмір вартості

                                                   витрат на

                                                   відновлення

 

 

               Міністр

     Кабінету Міністрів України                      А.ТОЛСТОУХОВ

 

 

                                           Додаток 11

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 21 квітня 1998 р. N 521

 

                              ТАКСА

      для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної

 природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного

   фонду внаслідок знищення або пошкодження осушувальних канав,

 дренажних і протиерозійних систем, шляхів, рекреаційних об'єктів

                         та інших споруд

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

    Вид об'єкта        | Одиниця виміру   |   Оцінка заподіяної

                       |                  |     шкоди, гривень

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Осушувальні канави і

дренажні системи:

осушувальні             за 1 погонний метр           170

збиральні                      -"-                   290

Магістральні канали            -"-                   450

Протиерозійні вали,                           п'ятикратний розмір

лотки, канави                                 вартості витрат на

                                                 відновлення

Шляхи:

  цементобетонні               -"-                   550

  із щебеневим                 -"-                   260

  покриттям

  із гравійним                 -"-                   210

  покриттям

  грунтові поліпшені           -"-                   160

  грунтові                     -"-                   110

_____________________

     Примітка.

               Розмір відшкодування  шкоди,  заподіяної  внаслідок

               знищення або пошкодження мостів,  шлюзів, перепадів

               на   осушувальних   каналах,   дренажних  системах,

               річках, струмках, гірських потоках, шляхах, а також

               рекреаційних об'єктів та інших споруд, обчислюється

               у  п'ятикратному   розмірі   вартості   витрат   на

               відновлення   знищених  чи  пошкоджених  споруд  та

               об'єктів.

 

 

              Міністр

     Кабінету Міністрів України                       А.ТОЛСТОУХОВ

Публікації документа

      Офіційний вісник України від 07.05.1998 — 1998 р., № 16, стор. 55, стаття 600, код акту 5212/1998

________________________________________