Main page

Звіт про виконання плану роботи сектору з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи Держлісагентства України за 9 місяців 2012 року

16.11.2012

Сектором з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1126 та пункту 3 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.11 № 1094, реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», Вашого листа від 22.10.2012р.№ 2034/3-2-16 надаємо звіт про виконання плану роботи за 9 місяців 2012 року.

1. Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції

На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», з метою запобігання , протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації, з врахуванням вимог наказу Держлісагентства України від 07.06.2011 № 249 «Щодо інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію», стан боротьби з корупцією 26 квітня 2012 року було розглянуто на Колегії Держлісагентства та видано наказ Голови від 14.05.2012 № 167 «Про стан виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в 2011 році, інформація щодо стану боротьби з корупцією постійно розглядається на апаратних нарадах Держлісагентства. Начальниками обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівниками підприємств і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, щомісячно аналізується стан боротьби з корупцією, забезпечується контроль за неухильним дотриманням Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інформування громадськості, в тому числі через засоби масової інформації та сайт в Інтернеті.

На виконання пунктів 1 і 2 розділу I плану основних заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки обласними управліннями лісового та мисливського господарства проводиться робота по розробленню і затвердженню інформаційних карток (регламентів) надання адміністративних послуг. Створюються веб-сайти , на яких розміщуються сторінки державних лісогосподарських підприємств, які висвітлюють їх роботу щодо переліку адміністративних послуг, що надаються, порядку їх надання, зразки електронних форм заяв та інших документів.

Підготовлено пропозиції щодо надання роз’яснень Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12. 1993 № 3781-XII, ст.2 відносить державну лісову охорону до правоохоронних органів. Віднесення цієї категорії посадовців до посадових осіб органу державної влади, уповноважених на виконання функцій держави відповідно до п.п. «ж» п.1, ч.1, ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-VI, на нашу думку є необґрунтованим. В подальшій роботі з правоохоронними органами вдалося за участю судді Апеляційного суду Івано-Франківської області по двом справам постанови судів скасувати, а за участю судді Добровеличківського суду Кіровоградської області справу про адміністративне правопорушення закрити за відсутністю адміністративного правопорушення.

 Постановою судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області Битківським Л.М. справу № 3-718/11 про адміністративне правопорушення закрито за відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення, та надано роз’яснення, що «державна лісова охорона хоч і віднесена до правоохоронних органів відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», однак не є повноцінним правоохоронним органом, оскільки не діє у складі органів державної влади чи управління , а функціонує у складі окремих господарюючих суб’єктів підприємств, які здійснюють виробничу та торгівельну діяльність. На відміну від інших правоохоронних органів, повноваження яких визначені відповідними законами, як то Законом України «Про міліцію», «Про прокуратуру» де чітко визначено обмеження у праві займатись підприємницькою діяльністю , у Положенні про державну лісову охорону таких обмежень для посадових осіб не передбачено». Таким чином проведеною роботою нам вдалося зупинити потік необґрунтованих адміністративних правопорушень та надати відповідні роз’яснення юридичним службам облуправлінь лісового господарства.

На виконання пункту 3 розділу III Програми на веб-сайті створено сторінку «Доступ до публічної інформації»,в якій розміщено розділи «Доступ до публічної інформації», «Порядок оскарження», «Перелік відомостей, що становлять службову інформацію», звіти.

Проведено антикорупційну експертизу 15-и наказів Держлісагентства України, що регламентують його діяльність. В ході аналізу корупціогенних чинників не встановлено. При підготовці проектів наказів, відповідно до наказу Голови, при розгляді та візуванні сектором з питань запобігання та протидії корупції наказів виявлялись і усувались чинники, які могли б мати ризики вчинення корупційних правопорушень.

Про стан виконання законодавчих актів, інших нормативних документів у сфері запобігання та протидії корупції і відповідальності за вчинення корупційних правопорушень обласні управління лісового та мисливського господарства щомісячно інформують Держлісагентство.

2. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання та протидії корупції

На курсах при Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс» прочитано 7 лекцій. В ході атестації директорів підприємств під час роботи комісії систематично проводиться роз’яснення основних положень антикорупційних законів, способів запобігання та шляхів врегулювання конфліктів інтересів.

Сектором організована і ведеться робота щодо спеціальних перевірок при наданні допуску до державної таємниці керівному складу центрального апарату та начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства. Управлінням кадрів та контролю Держлісагентсва організована робота по виконанню Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

На сайті Держлісагентства розміщено в систематизованому вигляді Закони, Укази Президента, Урядові постанови, 4 накази Голови, та методичні матеріали щодо запобігання і протидії корупції . Сектор забезпечено електронною поштою, організовано роботу з обміну інформацією з питань антикорупційної політики в галузі.

3. Превентивні антикорупційні заходи

Працівникам центрального апарату з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства, надано методичний матеріал щодо етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів. На апаратій нараді керівників структурних підрозділів проінформовано про прийняття Закону України «Про правила етичної поведінки» від 18.05.2012 р. № 4420, рекомендовано для вивчення. Керівному складу Держлісагентства доведено методичні матеріали щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які розроблені Мінюстом, організовано їх вивчення працівниками галузі . Всі методичні матеріали розміщено на сайтах Держлісагентства. В складі комісії з проведення конкурсних торгів проведено 15 засідань тендерного комітету.

Підготовлено і заплановано до друку статтю у всеукраїнській екологічній газеті «Природа і суспільство» щодо суті обмежень тих чи інших дій керівників різного рівня.

Разом з тим слід зазначити, що потребують додаткових офіційних роз’яснень п.1 ст.9 та п.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» стосовно обмежень щодо роботи близьких осіб і заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру а також проведення спеціальних перевірок працівників державної лісової охорони.

На стадії погодження зміни до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ст.2 п.1, постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р.№ 976 якою затверджено «Положення про державну лісову охорону» і в п.1 визначено, що держлісохорона має статус правоохоронного органу, метою діяльності якої є здійснення лісоохоронних та інших заходів спрямованих на збереження лісових ресурсів. Запропоновано зміни щодо питання, чи прирівнюються працівники держлісохорони, конкретно майстри лісу, згідно п.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до державних службовців як суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення . Масове притягнення майстрів лісу за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-4, ч.1 ст.172-6 КУпАП, у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Київській та інших областях потребує вивчення на предмет відповідності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

За звітний період притягнуто до кримінальної відповідальності 4 працівника, з них 2 - по ст.366 ч.1 та ст.368 ч.2 в Запорізькому ОУЛМГ, 1- по ст. 367 ч.1 в Івано-Франківському ОУЛМГ, 1- по ст.364 ч.1 в Херсонському ОУЛМГ, по 19 випадкам в Волинському, Житомирському, Запорізькому, Кіровоградському, Луганському, Херсонському, Чернівецькому ОУЛМГ та ДП «Севастопольське ДЛМГ» ведеться слідство.

До адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення притягнуто 11 працівників по ст.172-4 ч.1 в Вінницькому, Львівському, Херсонському ОУЛМГ та ДП «Севастопольське ДЛМГ», по 8 випадкам в Вінницькому та Івано-Франківському ОУЛМГ ведеться слідство (додаток 2).

 

Завідуючий сектором з питань запобігання та протидії корупції та режимно-секретної роботи                                               Ю.І.Щур