Main page

Збереження біологічного різноманіття в лісах та забезпечення розвитку природно-заповідного фонду

14.01.2016

На сьогодні, лісів, підпорядкованих Держлісагентству, уже заповідано 16.1%, при цьому заповідність всієї території держави становить 6.15%. Практично у всіх регіонах заповідність в лісах вища ніж загальнодержавна. Слід відмітити, що за 30 років площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду на лісових землях збільшилась в 4 рази (площа із 315 тис. га у 1978 р. до 1282 тис. га у 2016 р. і заповідність відповідно із 5,5% до 16,1%).

Відсоток заповідання лісів в Україні перевищує відповідний показник європейських країн. Це свідчить про те, що у лісовому господарстві країни створені більш жорсткі критерії щодо принципів господарювання і вони в повній мірі відповідають вимогам Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття.

Україні уже на 46,9 відсотках вкритих лісовою рослинністю земель заборонено головне користування.

В лісах Держлісагентства створено понад 3 тис. територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 1,2 млн. га.

У підпорядкуванні Держлісагентства знаходиться 13 природоохоронних установ, серед яких: 6 природних заповідників, 6 національних природних парків і 1 господарство-парк, а також 1461 заказники площею понад 635 тис. га, 1149 пам’ятки природи площею 12889 тис. га, 33 регіональних ландшафтних парки площею 169,9 тис. га, 560 заповідних урочищ площею 81.9 тис. га., 16 дендрологічних парків площею 0,4 тис. га, 47 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва площею 3,6 тис. га.

Із зазначених:

- 293 територій та об’єктів загальнодержавного значення площею 527,08 тис. га.

- 2985 територій та об’єктів місцевого значення площею 755.3 тис. га.

 

Порівняння заповідності території України та лісів, підпорядкованих Держлісагентства (станом на 01.01.2016)

Адміністративна одиниця

В межах адмін. одиниці

В межах лісів ДКЛГУ

Площа АО, тис.га

ПЗФ, тис.га

% запо-відності

Площа, тис.га

ПЗФ, тис.га

% запо-відності

Волинська

2014,5

223,8

11,11

657,4

123,0

18,7

Житомирська

2982,7

136,6

4,58

796,2

111,1

14,0

Рiвненська

2005,1

177,4

8,85

797,3

120,9

15,2

Чернiгiвська

3190,3

249,3

7,81

419,4

83,1

19,8

ПОЛІССЯ - разом

10192,6

787,1

7,72

2670,3

438,1

16,4

Вiнницька

2649,3

59,4

2,24

219,7

15,0

6,8

Київська

2812,1

113,6

4,04

418,4

23,0

5,5

Полтавська

2875,0

142,4

4,95

233,3

46,0

19,7

Сумська

2383,2

176,5

7,41

283,0

33,8

11,9

Тернопiльська

1382,4

122,9

8,89

157,4

40,6

25,8

Харкiвська

3141,8

74,2

2,36

322,7

53,0

16,4

Хмельницька

2062,9

312,5

15,15

192,5

50,6

26,3

Черкаська

2091,6

63,1

3,02

279,9

14,6

5,2

ЛІСОСТЕП - разом

19398,3

1064,5

5,49

2106,9

276,6

13,1

Днiпропетровська

3192,3

93,3

3,40

116,5

16,3

14,0

Донецька

2651,7

93,0

3,51

104,8

42,7

40,7

Запорiзька

2718,3

124,7

4,59

76,8

14,6

19,0

Кiровоградська

2458,8

99,4

4,04

126,7

22,2

17,5

Рескомліс АР Крим

2608,1

219,3

8,41

250,4

50,4

20,1

Луганська

2668,3

92,2

3,46

238,4

29,4

12,3

Миколаївська

2458,5

75,5

3,07

84,0

22,6

26,9

Одеська

3331,3

150,8

4,53

191,8

46,4

24,2

Херсонська

2846,1

302,6

10,63

174,6

33,3

19,1

ЛІСОСТЕП - разом

24933,4

1250,8

5,02

1364,0

277,9

20,4

Закарпатська

1275,3

178,5

14,00

588,8

55,6

9,4

Iвано-Франкiвська

1392,7

218,8

15,71

468,9

63,6

13,6

Львiвська

2183,1

155,7

7,13

478,0

81,3

17,0

Чернiвецька

809,6

103,6

12,80

234,1

73,7

31,5

КАРПАТИ - разом

5660,7

656,6

11,60

1769,8

274,2

15,5

м, Київ

83,6

17,5

20,93

м, Севастополь

86,4

26,2

30,27

34,3

15,0

43,7

ВСЬОГО:

60355,0

3802,7

6,15

7945,3

1281,8

16,1