Main page

TAIEX


ТАІЕХ

Україна стала першою з країн Tacis, яка з літа 2006 року почала активно впроваджувати інструмент TAIEX.

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент інституціональної розбудови, що забезпечує надання короткострокової технічної допомоги з питань наближення національного законодавства до норм і стандартів ЄС та його подальшої результативної реалізації.

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) був заснований Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що покликана допомагати країнам-кандидатам в стислі терміни вирішити питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire).

Відмінними рисами інструменту TAIEX є сфокусованість на вирішені конкретних проблем розвитку і інтеграції, що вимагає від адміністрацій країн-бенефіціарів ініціативного підходу, самостійного визначення своїх потреб, підготовки і подання заявок. Мобільність інструменту дозволяє використовувати його для вирішення термінових нагальних питань.

 В рамках інструменту TAIEX за рахунок коштів ЄС надаються такі послуги:

Проведення експертної місії в країні-бенефіціара з метою  розробки законодавчих  актів та інтерпретації acquis communautaire;

навчальні візити, що дають змогу державним службовцям з країни-бенефіціара вивчити досвід країни-члена щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire та взаємодією із зацікавленими сторонами;

організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів acquis communautaire широкій аудиторії.

Експерти, запрошені в рамках заходів ТАІЕХ, являються, в основному, службовцями державного сектору країн – членів ЄС, які працюють у тотожних органах країни-бенефіціара. Дуже часто експерти виступають практикуючими спеціалістами в конкретній сфері. В разі потреби до заходів ТАІЕХ також можуть бути залучені чиновники Європейської Комісії та інших інституцій ЄС.

На виконання доручення Кабінету Міністрів від 8.02.2008 №7972/0/1-08 Державний комітет лісового господарства включився у процес використання європейського інструменту інституційної розбудови TAIEX, що забезпечує надання короткострокової технічної допомоги з питань наближення національного законодавства до норм і стандартів ЄС та його подальшої результативної реалізації.

7-11 липня 2008 року у Держкомлісгоспі проведена експертна місія в рамках ТАІЕХ з метою надання методичної допомоги у законодавчому узгодженні питань економічного стимулювання виконання робіт з лісорозведення, в тому числі на приватних землях, та застосування природозберігаючих технологій. Експертом був запрошений професор Ян Ілавський, головний спеціаліст департаменту міжнародного лісівництва з науково-дослідного інституту лісового господарства Метла, Фінляндія. В результаті проведення експертної місії отримано досвід організації та проведення стимулювання лісорозведення зокрема на приватних землях в Словакії та Фінляндії, розглянуто особливості отримання дотацій з бюджету ЄС на ведення лісогосподарських операцій, обговорені перспективи застосування природозберігаючих технологій

19-23 січня 2009 року в Держкомлісгоспі проведена експертна місія ТАІЕХ з метою проведення консультації з методичних та організаційних питань запровадження національної інвентаризації лісів України (НІЛ). Протягом проведення місії були обговорені основний досвід та результати проведеної підготовчої роботи до НІЛ та відбулись дискусії щодо основних питань її запровадження в Україні у тому числі з огляду на забезпечення спеціалістами та відповідним технічним забезпеченням, розвитку системних зв’язків з лісовпорядкуванням та моніторингом. Основним результатом роботи місії стали рекомендації українським експертам щодо початкового етапу розгортання НІЛ в Україні.

3 лютого 2010 року в Івано-Франківську в рамках ТАІЕХ відбувся семінар на тему «Попередження паводків в гірських лісах». Семінар було організовано на базі Українського науково-дослідного інституту гірського лісництва. Основною метою семінару було обговорення європейського досвіду проведення протипаводкових заходів та законодавчого регулювання питань підвищення водозахисної функції лісів. Своїм досвідом поділились фахівці Австрії, Німеччини та Італії. 

25-26 листопада 2014 в Держлісагентстві проведено експертну місію «Забезпечення прозорості реалізації необробленої деревини» з метою обговорення особливостей запровадження вимог до операторів, що поставляють лісоматеріали та продукції із деревини на ринок ЄС (Regulation (EU) No 995/2010).